Skip Navigation LinksSports-Sciences

Department of Sports Sciences

Department's Mission

The fundamental mission of the Sports Sciences Program is to graduate sports trainers or managers who have mastered the basics of fitness and recreation, the interaction between health and sports, the psychological and social aspect of sports as well as the scientific basis for sports and physical activity. The program also aims to bring up qualified sports professionals who will achieve scientific and sports-related success at the national and international level with the help of their professional and moral ethics, research and communication skills.

Departmental Facilities

Students of the Sports Sciences Program benefit from laboratories equipped with modern equipment at world standards. Each laboratory has been designed to provide opportunities for approximately 50 students to receive instruction at the same time. Our University provides sufficient number of computers with Internet connections for students. Students are also given the privilege of benefitting from the Eastern Mediterranean University Library which is equipped with modern facilities, equipment and databases. Our University also provides an array of recreational opportunities for our students in the form of social, cultural and sports activities.

Programs 

Program NameDegreeDuration (Years)Academic Unit
Sports Sciences (Turkish)Bachelor / B.S.4Department of Sports Sciences

Distinguishing Attributes

Sports Sciences program was established completely with it's contemporary technological facilities and democratic learning environment. Our department has cooperation with numerous academic personnel from national and international institutions and students are educated by those professional academicians. Sports Sciences program aims to introduce analysis, problem solving, reasoning, educing, creative and critical thinking, cooperative working, communicating by combining them to professional knowledge. Our distinguishing attributes are having a sports hall with high quality standards, recreation areas, swimming pools, beach club and clubs that provide great training opportunities for our students.

Quality of Graduates

Students of the Sports Sciences Program benefit from laboratories equipped with modern equipment at world standards. Each laboratory has been designed to provide opportunities for approximately 50 students to receive instruction at the same time. The program aims to bring up inquisitive, modern, and supportive sports professionals who are well-equipped with information regarding various sports branches as well as various aspects of sports such as biology, health sciences, behavioral sciences, educational sciences, management and organization.

Career Opportunities

Graduates of the program may pursue employment opportunities as "Sports Experts, Sports Trainers, Sports Managers and Sports Animators". Following is a list of career areas for our graduates:

 • Recreational manager or organiser in touristic facilities in the tourism sector.
 • Fitness experts or leaders in private fitness centers.
 • Activity coordinator and manager in fitness centers.
 • Camp Leader
 • Academician in universities
 • Sports Critic,
 • Sports Editor
 • Sports specialists and fitness leader in state sports centers.
 • Sports Trainer.
 • Providing health services at clubs and fitness centres
 • Organizing programs for developing and improving the quality of health standards
 • Applying personal training programs
 • Fitness centre manager

Contact Information

Address:

Eastern Mediterranean University
Faculty of Health Sciences
Department of Sports Sciences
Famagusta, North Cyprus
Mersin 10 Turkey 

Tel: +90 392 630 3067
Fax: +90 392 630 3940
E-mail: sbf@emu.edu.tr


Academic Staff

Name SurnameDutyDepartmentOfficeTel
Prof. Dr. TURGAY BİÇER * Faculty Member Sports Sciences
Assist. Prof. Dr. CAN JEFFRY ROY CHAUCHAT Coordinator,
Faculty Member
Sports Sciences SBF 229 3183
Sr. Instr. ÖMER YALÇINER Senior Instructor Sports Sciences SBF 229 3183
Sr. Instr. UMUT NALBANT Senior Instructor Sports Sciences SBF 231 3184
* : Indicated academic staff member delivering the course is employed at another university.

Part-time Academic Staff

Name SurnameDutyDepartmentOfficeTel
Sr. Instr. AHMET ÖZYAŞAR Senior Instructor Sports Sciences SBF 231 3184
Sr. Instr. KEMAL OKTA Senior Instructor Sports Sciences 6301080
Sr. Instr. KEMAL SANIVAR Senior Instructor Sports Sciences SBF 237 1080
Sr. Instr. MUZAFFER YELDAĞ Senior Instructor Sports Sciences
Sr. Instr. SERHAT DENİZ Senior Instructor Sports Sciences SBF 237 1080
Sr. Instr. ZÜBEYDE BİLGEN ARIK Senior Instructor Sports Sciences SBF 237 1080
Instr. MEHMET SAKALLI Instructor Sports Sciences SBF 237 1080
Instr. YETKİN ÖNGÜN Instructor Sports Sciences SBF 237 1080

* You can contact the department and / or faculty for detailed information about elective courses.

Semester 1

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Öğrenciler, beden eğitimi, spor ve spor bilimleri gibi çeşitli terimleri ayırt edecek ve kavrayacak. Öğrenciler sporun yararlarını ve zararlarını kavrayacak. Ayrıca öğrenciler, spor ve spor bilimlerinde kullanılan temel terimleri tanımlayacak ve kavrayacak.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Rekreasyon; günümüz insanının önemli bir sağlık riski sayılan ?hareketsizliğin? spor ve açık alan etkinlikleri ile önlenmesi, her yaştaki insanın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkısı; aile, bölge ve ülke ekonomisine katkısı, turizm ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanıtımı ve ulusal gelir sağlama katkısı, bakımından önemli bir yere sahiptir. Rekreasyon faaliyetleri serbest zaman aktivitelerini doğru ve bilimsel bir şekilde organize edip yönlendirmeyi amaçlar. Bu ders ile öğrenciler, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde ve toplumsal kurallara uyulmasında rekreatif faaliyetleri planlamayı öğrenirler. Rekreasyonun engelli bireylerde fiziksel ve ruhsal sağlığı etkilediğini; bireyde sosyalleşme, dayanışma ve bütünleşmeyi sağladığını öğrenirler.

Athletics (SPRB105)

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 1 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 2 | ECTS: -
Tanım, tarihçe, sınıflandırma, koşular atlamalar, atlamalar ve kurallar ile atletizmin disiplinlerinin yanında bu ders, Atma, atlama, koşular ve yürüyüş tekniklerini basamaklarıyla birlikte öğretmeyi amaçlamaktadır.
Credit: 4 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 4 | ECTS: -
Öğrenciler, futbol, basketbol gibi çeşitli açıkalan sporlarının ve hentbol, voleybol, badminton, salon futbolu gibi çeşitli kapalıalan sporlarının teknik ve taktik yönlerini öğrenip adı geçen sporlarda performanslarını arttıracaklar.
Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 2 | ECTS: -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.
Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 2 | ECTS: -
The course presents the basic description of information technology concepts, basic computer system hardware and software components, common terminology in information technology, application areas, and integration of computer system components. Students document on the computer using office programs, spreadsheets, and presentations that are necessary to prepare is to provide basic knowledge and skills.

English - I (ENGL171)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 1 | ECTS: -
ENGL171 is the first semester, first year English language course offered to all students studying in a 4-year Turkish Medium Program at the university. It is designed to help students improve the level of their English to halfway towards A1 level, as specified in the Common European Framework of Reference for Languages. This course introduces the students to the English language and aims to develop listening, speaking, reading and writing skills.

Semester 2

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Öğrenciler sosyoloji ve spor sosyolojisi hakkında temel bilgi ve yöntemleri öğrenekler. Öğrenciler sporun toplumsal bir kurum olarak diğer kurumlarla etkileşimini öğrenip, sporun toplumsal bir olgu olduğunu öğrenecekler. Öğrenciler sporun ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerini inceleyip sporda şiddet gibi güncel problemleri tartışacaklar.
Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 2 | ECTS: -
Bu ders; Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, spor branşlarına yönelik oyunlar gibi konular içermektedir. Ayrıca öğrenciler, oyunları sunma becerilerini uygulamalı olarak geliştirecekler.

Swimming I (SPRB106)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 2 | ECTS: -
Öğrenciler, serbest/krawl yüzme stili hakkında teknik bilgiler edinecekler, teknik analiz neticesinde zayıf ve güçlü yönlerini belirleyip daha düzgün bir yüzüş tekniği becerisi geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler temel yüzme malzemelerinin işlevlerini, yüzmenin yararlarını, yarattığı riskleri, güvenli yüzme hakkında hurafe ve gerçekleri öğrenecekler.
Credit: 4 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 4 | ECTS: -
Öğrenciler, futbol, basketbol gibi çeşitli açıkalan sporlarının ve hentbol, voleybol, badminton, salon futbolu gibi çeşitli kapalıalan sporlarının teknik ve taktik yönlerini öğrenip adı geçen sporlarda performanslarını arttıracaklar.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Parts of the organism (cell-tissue-organ-system), their tasks and communication between these sections are examined. In the content of course, cell physiology, nerve, muscle, blood physiology and the physiology of the central nervous system ana physiology of respiratory and circulatory systems.
Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 1 | ECTS: -
COURSE DESCRIPTION ENGL172 is the second semester, first-year English language course offered to all students studying in a 4-year Turkish Medium Program. It is designed to help students improve the level of their English to A1+, as specified in the Common European Framework of Reference for Languages. This course introduces the students to the English language and aims to develop listening, speaking, reading and writing skills in academic settings. .

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Semester 3

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Öğrenciler, gelişim ile ilgili temel bilgiler, gelişim boyutlarından bir tanesi olan psikomotor gelişim ve psikomotor becerilerin öğretimi hakkında bilgiler edinecekler.
Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 2 | ECTS: -
Öğrenciler, kardiyovasküler/aerobik egzersiz ve ağırlık çalışması egzersizlerinin yapılışı hakkında teorik bilgiler edinip, daha sağlıklı, bilinçli ve bilimsel şekilde bu egzersizleri yapabilecekler. Ayrıca öğrenciler vücut yağ oranını azaltmanın en iyi yolunu öğrenecekler.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders; kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri, spora yönelik olarak koşma, tenis gibi sporlarda yapılabilecek hareket analizleri gibi konuları içermektedir.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Öğrencilere, sedanter kişiler ve sporcularda egzersizin organizma üzerinde yarattığı değişiklikler ve adaptasyonların yanı sıra bu değişikliklerin nasıl, ne zaman ve hangi boyutlarda olduğunun genel bir yapı içerisinde açıklanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Sport for Health (FZTR229)

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders; sağlığın tanımı ve amacı, fiziksel aktivitenin sağlığa katkısı, düzenli fiziksel aktivitenin insan vücudunda meydana getirdiği değişimler, kardiovasküler risk faktörleri ve obezite üzerine etkileri, spor ve kas - iskelet sitemi, kalp - dolaşım sistemi, sindirim sitemi, postür ilişkisi gibi konuları içermektedir.

Area Elective I (AE01)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Area Elective II (AE02)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Semester 4

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders; antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biyomotor yeteneklerinin geliştirilmesi gibi konuları içermektedir.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu derste, iletişimin spordaki önemi işlenecektir. Öğrenciler iletişim modellerini, öğelerini, süreçlerini, çeşitlerini, becerilerini ve engellerini öğrenecekler. Ayrıca öğrenciler kendi iletişim becerilerini geliştirip, doğru soru sorma tekniklerini ve etkin sunuş tekniklerini kavrayacaklar.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu derste, motivasyonun spordaki önemi işlenecektir. Ayrıca öğrenciler spor müsabakalarındaki saldırgan davranışların nedenlerini kavrayacaklar. Bu ?davranışların? nasıl önlenebileceğini veya bu konularla ilgili toplumsal sorunları (örnek: motivasyonun düşük olması, saldırganlık...) nasıl çözeceğini öğrenecektir.

Swimming - II (SPRB212)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 2 | ECTS: -
Öğrenciler, serbest yüzüş stili üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca, öğrenciler can kurtarma, hayatta kalma ve boğulmaya yönelik ilk yardım müdahalelerini öğrenecek. Yelken, surf gibi su sporlarına ait çeşitli bilgi öğrenilecek.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders; sağlık bilgisi tanımı ve amacı; sporcu sağlığında genel konular, anatomik bölgelere göre spor yaralanmaları, spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma-soğuma, spor sakatlıklarında tedavi ilkeleri, türleri ve bandajlama teknikleri; ilkyardımın tanımı ve amacı, acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri gibi konuları içermektedir.

Area Elective III (AE03)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Area Elective IV (AE04)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Semester 5

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 2 | ECTS: -
Bu ders; fiziksel uygunluğun tanımı ve önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel yöntemlerin tanımı; fiziksel uygunluk parametrelerinin ölçülmesinde kullanılan laboratuar ve alan testlerinin öğrenilmesi ve uygulanması; Performans ve fiziksel uygunluğu ölçmek üzere kullanılabilecek testler, uygulama şekilleri ve sonuçların incelenerek değerlendirilmesi; sporcuların ihtihtiyaçlarına ve amaçlanan antrenman programlarına uygun testlerin seçimi gibi konuları içermektedir.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders; rekreasyon alanlarında yönetim bilincinin geliştirilmesi ve organizasyon bilgisinin geliştirilmesi, yöneticilerin karşılaştığı problemler, organizasyon kalıpları, politikaları, yönetim süreçleri gibi konuları içermektedir.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu derste, liderlik becerilerinin spordaki önemi işlenecektir. Ayrıca liderlik ile ilgili farklı yaklaşımlar irdelenecektir. Öğrenciler kendilerine uygun liderlik modelini benimseyip, liderlik becerilerini uygulamalı alanlarda geliştirecektir.
Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 2 | ECTS: -
Bu ders; rekreasyon programlarının planlanması, organize edilmesini içeren metot ve yöntemler, rekreasyon programlarında ihtiyaç belirlenmesi, program yapısı, geliştirilmesi ve boş zaman etkinlik programlarını uygulamaya aktarılması gibi konular içermektedir.

Sports Law (HKUK317)

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Area Elective V (AE05)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Area Elective - VI (AE06)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Semester 6

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders; gelişmiş toplumların özellikleri ve tercih edilen rekreasyon modelleri; gelişmekte olan toplumların özellikleri ve rekreasyonla ilişkisi gibi konular içermektedir.

Nature Sports (SPRB308)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 2 | ECTS: -
Öğrenciler, trekking, kampçılık, bisiklet gibi çeşitli doğa sporları üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler bu sporlardaki temel kavramları ve temel güvenlik önlemlerini öğrenecek.

Sports History (SPRB310)

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders; sporun antik, orta ve modem çağlar boyunca gelişimi ve yerini inceler; düşünce akımları ve Olimpizm yaklaşımıyla sporun anlam ve ilişkilerini konu alır; dünya tarihi paralelinde Türk Spor Tarihi ve geçirdiği devreleri karşılaştırmalı olarak açıklar.

Sports Nutrition (BESD312)

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders öğrencinin beslenme ilke ve özellikleri konusunda bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Dersin kapsamında; beslenmenin tanımı ve önemi, besin öğeleri ve fonksiyonları, sporda beslenme, besin gereksinimleri, sporcu besinleri gibi konular ele alınmaktadır.

Area Elective - VII (AE07)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Area Elective - VIII (AE08)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

University Elective - I (UE01)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Semester 7

Credit: - | Lecture Hour (hrs/week): - | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Öğrenciler, kendi özgür iradeleri ile seçtikleri alana özgü yaz dönemi boyunca iş başında eğitim görecekler.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): - | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 16 | ECTS: -
Spor Bilimleri Bölümü son sınıfında öğrenciler Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında (muhtelif egzersiz grupları, danışma ve spor branşları üzerine), Spor Dairesi ve Federasyonlarında, Doğu Akdeniz Doğa Kolejinde (Beden Eğitimi Öğretmenliği üzerine), muhtelif gazetelerde, muhtelif fitness ve spor kulüplerinde Güz dönemi süresince ve SPRB401 kodlu Mesleki Uygulama dersi çerçevesinde haftanın iki günü tüm gün staj yapacaklar. Öğrenciler dönem boyunca atanacakları 3 ayrı staj yerinde (branşta) en az 3 en fazla 4 hafta eğitim görecekler.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders, rekreason tesislerinin planlanması, tasarımı, ekipman yerleşimi, bakımı, ve onarımına yönetsel açıdan yaklaşmaktadır. Rekreasyon yöneticisi, yönetim fonksiyonları, yönetim ilkeleri, yönetim teorileri ve bunların spora uyarlanması konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Planing of research, development of research form, doing assessments and evaluations, data entrance on computer, discussion of findings, reporting of the research.

Area Elective - IX (AE09)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

University Elective - II (UE02)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -

Semester 8

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): - | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 16 | ECTS: -
Spor Bilimleri Bölümü son sınıfında öğrenciler Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında (muhtelif egzersiz grupları, danışma ve spor branşları üzerine), Spor Dairesi ve Federasyonlarında, Doğu Akdeniz Doğa Kolejinde (Beden Eğitimi Öğretmenliği üzerine), muhtelif gazetelerde, muhtelif fitness ve spor kulüplerinde Bahar dönemi süresince ve SPRB402 kodlu Mesleki Uygulama dersi çerçevesinde haftanın iki günü tüm gün staj yapacaklar. Öğrenciler dönem boyunca atanacakları 3 ayrı staj yerinde (branşta) en az 3 en fazla 4 hafta eğitim görecekler.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders; sporun pazarlama yöntemleri, kavramları ve metotları; sporun kitlelere yaygınlaştırılması ve benimsenmesi için gerekli pazarlama stratejilerinin incelenmesi; sporda sponsorluk mekanizmasının işleyişi, etkin sponsorluk arayış yöntemleri gibi konular içermektedir.
Credit: 4 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): 4 | ECTS: -
Öğrenciler, sporcu merkezli bir pedagojik yaklaşım benimseyip seçtikleri sporun fiziksel yönü ile ilgili çalışmalar ile antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler, seçtikleri spor ile ilgili yıllık, aylık, haftalık ve günlük planlama yapmayı öğrenecekler.
Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders; halkla ilişkilerin tanımı, kavramları, nitelikleri, teknikleri; halkla ilişkilerin çeşitli ülkelerdeki uygulamaları; rekreasyon yönetiminde halkla ilişiklerin eğitimi, önemi ve uygulamaları gibi konular içermektedir.

Sports Ethics (SPRB410)

Credit: 2 | Lecture Hour (hrs/week): 2 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -
Bu ders; sporda ahlak ve değer yargıları; doping çeşitleri ve dopingin insan vücuduna verdiği zararlar gibi konuları içermektedir.

University Elecitive - III (UE03)

Credit: 3 | Lecture Hour (hrs/week): 3 | Lab (hrs/week): - | Tutorial (hrs/week): - | ECTS: -