Skip Navigation LinksOral-and-Dental-Health0309-4137

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, diş hekimi tarafından düzenlenen ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan, ağız diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra diş hekimi gözetiminde koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili teknik personeldir. Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın misyonu; her geçen gün artan diş sağlığı alanında ihtiyaç duyulan ön lisans düzeyinde eğitim görmüş, bilgili, tecrübeli, diş hekimine yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Genel Bilgi

Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın misyonu; nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak, ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra diş hekimi gözetiminde, koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili, ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim

Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla ulusal ve uluslar-arası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermek amacıyla, üniversitemiz ile Dokuz Eylül, Marmara ve Gazi Üniveristesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılmıştır. Bunun yanında, Türkiye’deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınmaktadır. Öğrencilere, staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.

Olanaklar

Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencileri, çağdaş, dünya standartlarına uygun teknolojik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlardan yararlanırlar. Üniveristemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Üniversitemiz ayrıca, öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları, gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin geniş bir kitap ve dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerimizin hepsine tahsis edilebilecek sayıda, teknolojik nitelikleri yüksek bilgisayarlarımız da mevcuttur.

Kariyer Olanakları

Eğitim süresi 2 yıl olan programdan mezun olacak öğrenciler " Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri " ünvanı alacaktır. Bu programı tamamlayacak öğrenciler,Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) uygun gördüğü üst programlara geçiş yapılabilmektedir. Program’dan mezun olanlar diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 2172
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe
Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS

Dönem 1

ADSG109 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - I 1 3 3 - -
Diş Hastalıkları ve tedavisi, ortodonti, ağız, diş ve çene hastalıkları cerrahisi, ve protetik diş tedavisi kliniklerinde tanı ve tedavi amaçlı kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması.
ADSG111 Ağız ve Diş Sağlığında Madde Bilgisi 1 3 3 - -
Materyallerin genel özelliklerini ve kullanım alanlarını, diş hekimliğinde kullanılan maddelerin oluşturduğu alerjik durumlarda alınması gereken önlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususları içerir.
ADSG113 Diş Morfolojisi 1 3 3 - -
Diş morfolojisine giriş ve daimi dişlerin farklı lokalizasyon sistemleri, dişlerin yapısı, görünüşü, kökleri, fossa tüberkülleri, diş ayrımları ve numaralandırılmasını içerir.
ADSG115 Ağız ve Diş Anatomisi 1 3 3 - -
Dişlerin ve çene kemiklerinin dış şekil ve iç anatomileri, dişlerin adları ve diş formülleri, dişlerin embriyolojik gelişimi, diş dokuları ve süt dişlerinin anatomisini içerir.
ADSG117 Ağız ve Diş Fizyolojisi 1 3 3 - -
ITEC115 Bilgisayara Giriş 1 3 2 2 -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dönem 2

ADSG112 Ağız ve Diş Sağlığında Klinik Çalışma Yöntemleri - I 2 4 4 - -
Diş hastalıkları ve tedavisi, ortodonti, protetik diş tedavisi, ağız, diş ve çene hastalıkları cerrahisi kliniklerinde tanı ve tedavi amaçlı uygulanan yöntemler.
ADSG114 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - II 2 3 3 - -
Endodonti, periodontoloji, ortodonti, protetik diş tedavisi, pedodonti, ağız, diş ve çene hastalıkları cerrahisi kliniklerinde ileri tanı ve tedavi amaçlı kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması.
SGBL108 Hastalıklar Bilgisi 2 3 3 - -
İnsan vücudunun genel yapısı, hücre ve fonksiyonları, metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku ve tipleri, organ ve sistemleri, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım ve üreme organları ve işlevleri, sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etyioloji, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.
ADSG118 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri 2 3 3 - -
Asepsi-antisepsi, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon maddeleri ve yöntemlerini, malzemenin yıkanması, hazırlanması ve sterilizasyonu, steril malzemenin korunmasını içerir.
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 2 - -
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 2 3 3 - -

Dönem 3

ADSG200 Yaz Stajı 3 Kredisiz - - -
Öğrencilerin kurum ve hastanelerde pratik uygulama yapması amacıyla yapılan, staj, kurum ve hastane sağlık teknikleri ile akademik personel danışmanlığında 20 iş gününü kapsayan sürede yürütülür.
ADSG211 Ağız ve Diş Sağlığında Klinik Çalışma Yöntemleri - II 3 4 4 - -
Endodonti, protetik diş tedavisi, ortodonti, ağız, diş ve çene hastalıkları cerrahisi kliniklerinde tanı ve tedavi amaçlı uygulanan ileri yöntemleri içerir.
ADSG213 Diş Hekimliği Radyolojisi ve Korunma Yöntemleri 3 4 3 2 -
Diş hekimliği radyolojisi, tanı amaçlı uygulanan ileri radyografi yöntemleri ve klinik açıdan yorumlanması içerir.
ADSG215 Muayenehane Yönetimi ve Hasta Kayıt 3 3 3 - -
Diş hekimi tarafından yapılan muayene sonucu hastadan elde edilen tıbbi ve dental verilerin kayıt edilmesi ve bilgisayara aktarılması konularını içerir.
FZTR153 Mikrobiyolojiye Giriş 3 2 2 - -
Mikrobiyoloji ve parazitoloji alanında genel bilgi. Mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların beslenmesi, üretilmesi, özel çevrelerin mikrobiyolojisi, insan vücudunun normal mikrop florası, konak parazit ilişkileri, mikroorganizmaların bulaşma yolları, temel immün mekanizma, sterilizasyon, dezenfeksiyon uygulama yöntemleri.
ENGL161 Temel İngilizce I 3 3 3 1 -
AE01 Alan Seçmeli Dersi I 3 3 3 - -

Dönem 4

ADSG214 Mesleki Uygulama 4 6 - - 12
Öğrenciler diş kliniklerinde diş hekimleri ve diş hekimi yardımcılarını izleyerek ve birlikte pratik uygulama yaparak, diş hekimi yardımcılığı mesleğini daha iyi kavrar ve öğrenirler.
FZTR206 Tıbbi Dökümantasyon 4 2 2 - -
Bu ders öğrencilere doküman,dokümantasyon,tıbbi dokümantasyon,tıbbi dokümantasyonun tarihçesi,arşiv ve hastane arşivleri konusunda bilgi verir.Hastalıkların ve ameliyatların uluslararası sınıflandırma sistemleri,sağlık enformasyon sistemleri,yataksız sağlık kuruluşlarına ilişkin tıbbi doküman ve dokümantasyon konularında bilgi verir.
SGBL105 Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik 4 2 2 - -
Etik kavramı, temel etik ilkeleri, etik türleri, kalite standartları, işletmelerde yaşanan etik sorunlar, etik ve hasta şikâyetleri, turizm sektöründe ortaya çıkan kusurlu hizmetlerin değerlendirilmesi.
ENGL162 Temel İngilizce II 4 3 3 1 -
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 4 3 3 - -
AE02 Alan seçmeli ders 4 3 3 - -