Skip Navigation LinksPhysiotherapy

Fizyoterapi Teknikerliği

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe

Genel Bilgi

Fizyoterapi Teknikerliği Programı’nın amacı; iki yıllık ön lisans eğitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim

Fizik Tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektör olduğundan bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısının giderek artışı rehabilitasyon alanında fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye elemana ihtiyacı da artmıştır. Bu bakış açısıyla günümüzde dünyada fizyoterapi teknikerliği ön lisans programları giderek artmaktadır. Program eğitim süreci boyunca yeniliklere ve çağın gereklerine entegre bir şekilde hareket edecektir. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde var olan donanımlar ve gelişen teknolojiye uygun olarak alınacak diğer ekipmanlarla eğitim kalitesi desteklenecektir.

Olanaklar

Okulumuzda güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler kullanılarak mesleki bilgi ve becerilerini en iyi şekilde kazanmış sağlık elemanları yetiştirmek adına üniversitemiz ile Marmara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılmıştır. Ayrıca, üniversitemizde yeterli düzeyde, internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. Üniversitemizin kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Bununla birlikte sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere imkan sağlayan geniş rekreasyon olanakları sunulmaktadır.

Kariyer Olanakları

Fizyoterapi Teknikerliği Programı’nı tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte Fizyoterapi Teknikeri ünvanı verilir. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 2172
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe
Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS

Dönem 1

FZTR151 Anatomiye Giriş 1 3 2 2 -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.
FZTR152 Fizyolojiye Giriş 1 2 2 - -
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim. Hücre fizyolojisi, s,n,r, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi.
FZTR223 Sağlık Terminolojisi ve Kavramları 1 2 2 - -
Bu derste temel tıp terimleri ve kavramları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemine ait genel bilgiler, tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; kökler, öneler, sonekler ve sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar hakkında bilgi verilecektir.
FZTR105 Isı-Işık ve Hidroterapi 1 3 3 - -
Isı ajanlarının kullanımı için temel bilgiler (inflamasyon ve iyileşme mekanizması), ağrıda ısı ajanlarının kullanımı ile ilgili teoriler, ısının fiziksel özellikleri-fizyolojik etkileri, ışık kaynakları, kanunları ve fizyoterapide kullanımı, infraruj, ultraviole, lazer'in fizyolojik etkileri, lazer'in kullanıldığı hastalıklar ve uygulama yöntemleri, helioterapi. Hidroterapide kullanılan tanımlar, hidroterapide fizyolojik kavramlar, hidroterapide uygulama yöntemleri, girdap banyoları, kelebek banyoları, duş ve spraylar, fluidoterapi, nemli sıcaklık uygulamaları, hot-pack parafin saunalar, havuz tedavisi ve su içi egzersizleri, hidroterapide kullanılan testler, kaplıcalar.
PSYC111 Psikoloji Bilimi 1 2 2 2 -
Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve psikolojkideki yaklaşımlar, genel kuramlar ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek konular içerisinde bellek, öğrenme, stres, sağlık psikolojisi ve sosyal psikoloji gibi başlıklar yer almaktadır.
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 2 - -
ENGL161 Temel İngilizce I 1 3 3 1 -
ITEC115 Bilgisayara Giriş 1 3 2 2 -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dönem 2

FZTR126 Sağlık Bakım Sistemleri ve Rehabilitasyon 2 3 3 - -
FZTT106 Elektrofiziksel Ajanlar 2 2 2 - -
Temel fizyolojik prensipler, düşük ve yüksek frekanslı akımlar, uygulama yöntemleri, düz galvanik akımlar, iyontororezis, medikal ve cerrahi galvanim, düşük frekanslı akımlar, diadinamik akımlar, interferansiyal akımlar, fonksiyonel elektronik stimulasyon uygulamaları.
FZTR108 Psikososyal Rehabilitasyon ve Etik 2 2 2 - -
Yetersizlik, özür ve engel terimleri, özüre yol açan nedenler, özüre uyum devreleri, özürlü çocukta kişilik gelişimi, görme özürlülerde psikososyal yaklaşımlar, işitme-konuşma özürlülerde psikososyal yaklaşımlar, nöromusküler ve travmatik bozukluklarda psikososyal yaklaşımlar, zihinsel özürlülerde psikososyal yaklaşımlar.
FZTR262 Temel Halk Sağlığı 2 2 2 - -
Tıbbın tarihsel gelişmesi, temel sağlık hizmetleri, sağlık insan gücü, Türkiye'de sağlık örgütlenmesi, bağışıklama hizmetleri, temel beslenme, sağlık eğitimi, işçi ve işyeri sağlığı, aile planlaması ve Tıp ahlakı.
FZTR118 Hidroterapi ve Balneoterapi 2 2 2 - -
ENGL162 Temel İngilizce II 2 3 3 1 -
AE01 Alan Seçmeli Dersi I 2 3 3 - -
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 2 3 3 - -

Dönem 3

FZTT200 Yaz Staji 3 Kredisiz - - -
Öğrencilere teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri fizyoterapi programı ile ilgili birimlerde dönüşümlü olarak uygulama yaptırılmaktır. Öğrenciler 15 iş günü süresince elektroterapi ile ısı-ışık ve hidroterapi ajanlarınının kullanımını pratik olarak öğreneceklerdir.
FZTT201 Masaj Uygulamaları 3 4 3 3 -
Klasik masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, endike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar teorik ve pratik dersler şeklinde yürütülmektedir.
FZTR265 Temel Dahili Bilimler 3 2 2 - -
FZTT215 Cerrahi Bilimler 3 2 2 - 1
Ortopedik, beyin ve sinir, kardiyovasküler, ürolojik problemler ve cerrahilerine yönelik, nedenleri hakkında teorik bilgi sunulmaktadır. Ayrıca cerrahi operasyonlardan önce hazırlık aşamasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken durumlar ile ilgili ve fizyoterapi yaklaşımları hakkında bilgi verilmektedir.
FZTT213 Ortez Proteze Giriş 3 3 2 2 -
Ortezler ve protezlerin tanımları, amaçları, parsiyel ayak protezleri, dizaltı protezleri, diz dezerkülasyon ve diz üstü protezleri, kalça dizartikülasyon ve protezleri, üst ekstremite protezleri, el ve el bileği, dirsek altı, dirsek üstü protezleri, omuz dizartikülasyonu ve protezleri. Alt ve üst ekstremite ortezleri, kolumna vertebralis hastalıkları ve problemlerinde kullanılan ortezler.
FZTR221 Kinesiyolojiye Giriş 3 2 2 - -
Bu ders; kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri, spora yönelik olarak koşma, tenis gibi sporlarda yapılabilecek hareket analizleri gibi konuları içermektedir.
AE02 Alan seçmeli ders 3 3 3 - -
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 3 3 3 - -

Dönem 4

FZTT202 Mesleki Uygulama - I 4 5 2 6 -
‘Mesleki uygulama’ dersi kapsamında öğrenciler teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri dahilinde halk sağlığında uygulamalar yapmaktadırlar.
FZTT204 Mesleki Uygulama - II 4 5 2 6 -
‘Mesleki uygulama’ dersi kapsamında öğrenciler teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri dahilinde dahili ve cerrahi hastalıklarda uygulamalar yapmaktadırlar.
FZTT206 Mesleki Uygulama - III 4 5 2 6 -
Mesleki uygulama’ dersi kapsamında öğrenciler teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri dahilinde ortez ve protez alanında uygulamalar yapmaktadırlar. Anahtar Kelimeler: klinik uygulama, fizyoterapi