Skip Navigation LinksElder-Care

Yaşlı Bakım Programı

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe

Dünyada , Kıbrıs’ta ve Türkiye’de nüfus yapısı değişmekte ve yaşlı populasyonu gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde geleneksel aile yapısının yerini çekirdek aile yapısı almakta ve yaşam stilleri değişmektedir. Bu durum yaşlı bakım hizmetlerine olan talebi arttırmakta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak profesyonel, nitelikli kişilere olan ihtiyacı doğurmaktadır. Yaşlıların sağlığı ile ilgilenen sağlık elemanları dışında oluşturulan bu alan yaşlı populasyonla bire bir ilgilenerek, yaşlıda oluşabilecek problemleri bir sağlıkçı gözüyle özümseyip diğer sağlık elemanları ile bir köprü görevi görecektir.

Yaşlı Bakım Programı; yaşlıların tecrübesi ile yaşlılara yönelik eğitim almış gençlerin enerjisini bir araya getirerek yaşlıların yaşam kalitesini ve bağımsızlığını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversitemiz yaşlı bakım programında insan ilişkilerinde başarılı,yaratıcı, hoşgörülü, sabırlı, çözüm üretebilen, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yaşlı bakım teknikeri, almış olduğu yaşlı bakım eğitimi ile yaşlı bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutunmasına destek olacak, yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmesininde etkili olabilecek, oluşabilecek sıkıntılara önceden önlem alabilecek, yaşlıları gelecek kaygısından uzaklaştıracak, yaşlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getirecek sağlık personeli olarak tanımlanabilir.

Bu program Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açılan ilk Yaşlı Bakımı Programı olmuş olması, dünyada yaşlı nüfusunun giderek artıyor olması nedeni ile yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin arttırılması ve yaşayabileceği her türlü sorun ve zorluklarla başa çıkabilme kapasitelerinin artırılması açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Genel Bilgi

Yaşlı Bakım bölümü iki yıllık ön lisans eğitim-öğretimi kapsamaktadır. Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı’nı tamamlayacak olan öğrenciler anatomi, fizyoloji, beslenme, yaşlı bakımı ilkeleri esasları ve temel gerontoloji gibi meslek dersleri almış nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, yaşlı bakım profesyonelleri olarak, KKTC, TC ve diğer ülkelerde sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecektir.

Eğitim / Öğrenim

KKTC ve TC’de yaşlı bakımı elemanına olan ihtiyacın karşılanması açısından önemli bir bölüm olacağı öngörülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Yaşlı Bakımı Programı’nın kurulacak olması önemli bir ihtiyaca cevap verebilecektir.

TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı, hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantaj olacaktır.

Olanaklar

Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır. Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılacaktır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. Yaşlı Bakım bölümü öğrencileri bu sayede hizmet vereceği populasyon olan yaşlılarla erken zamanda bir araya gelerek ders içerinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulama fırsatı bulacaklardır.

Ayrıca DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı, Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin varlığı öğrencilerin donanımını arttırmak için aktif olarak kullanılan önemli bir ayrılacalıktır.

Öğrencilerin boş zamanları için ise üniversitemiz kampüs alanında öğrencilerin yararlanabileceği sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesis bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler ‘’Yaşlı Bakım Teknikeri’’ ünvanı almaktadırlar. Mezunlarımız;

 • Huzurevleri,
 • Bakımevleri,
 • Evde bakım hizmetleri,
 • Yaşlı dinlenme evleri,
 • Hastaneler,
 • Geronto-psikiyatri klinikleri
 • Sosyal Hizmetler Kurumu
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda
 • Devlet Planlama Teşkülatında
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında
 • Belediyelerde
 • Güçsüzler yurdu
 • UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilmektedirler

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 3939
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

  Ders İçerikleri

 

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe
Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS

Dönem 1

FZTR151 Anatomiye Giriş 1 3 2 2 -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.
FZTR152 Fizyolojiye Giriş 1 2 2 - -
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim. Hücre fizyolojisi, s,n,r, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi.
FZTR223 Sağlık Terminolojisi ve Kavramları 1 2 2 - -
Bu derste temel tıp terimleri ve kavramları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemine ait genel bilgiler, tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; kökler, öneler, sonekler ve sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar hakkında bilgi verilecektir.
FZTR161 Temel Patoloji 1 2 2 - -
HMSR163 Temel İlk Yardım 1 2 2 - -
Acil yaralanma, ilk yardımın tanımı, önemi, ilkeleri, ilk yardım çantası, kanamalar, şok ve çeşitleri, yaralanmalar, cpr (kardiyo- pulmoner resüsitasyon), yabancı cisim aspirasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalar, yanıklar, sıcak ve soğuğa maruz kalma, zehirlenmeler, tıbbi durumlarda ilk yardım, geriatrik aciller ve ilk yardım.
ENGL161 Temel İngilizce I 1 3 3 1 -
ITEC115 Bilgisayara Giriş 1 3 2 2 -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 2 - -

Dönem 2

GERI102 Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları - I 2 7 3 8 -
Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlamalar, yaşlının temel gereksinimleri, yaşlıda bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar, hayati belirtiler, ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi, yaşlıda bireysel hijyen ve uygulamaları, yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları, yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanması, oral yol ve gavajla beslenme, yaşlıda bası yaraları ve yara bakımı, oral ve parenteral ilaç uygulamaları, yaşlıda sıcak ve soğuk uygulamalar.
GERI104 Yaşlılarda Akut-Kronik Hastalıklar ve Acilleri 2 3 2 - 2
Kronik hastalıkların tanımı, özellikleri, seyri ve evreleri, yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistem değişiklikleri, kalp yetmezlikleri, koroner arter hastalıkları, hiper tansiyon, periferik damar hastalıkları, diabetes mellitus ve diğer endokrin hastalıklar, gastrointestinal sistemin kronik hastalıkları, pulmoner sistemin kronik hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları, yaşlılıkta hematolojik hastalıklar, yaşlılık ve kanser.
GERI106 Geropsikiyatriye Giriş 2 2 2 - -
Yaşlıların psikolojik durumları, yaşlılıkta kişilik değişiklikleri, görülen psikotik bozukluklar, yaşlılık döneminde bipolar bozukluk, yaşlılık depresyonu, yaşlılarda şizofreniye benzer paranoid durumlar, yaşlılıkta anksiyete bozuklukları, demans.
BESD161 Temel Beslenme İlkeleri 2 2 2 - -
Yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenme.
FZTR126 Sağlık Bakım Sistemleri ve Rehabilitasyon 2 3 3 - -
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 2 3 3 - -
ENGL162 Temel İngilizce II 2 3 3 1 -
GERI207 Geriatriye Özel Farmakoloji 2 2 2 - -
Farmakoloji ve toksikolojinin temel kavramları, ilaçlar ve etkileşimleri konusunda bilgi edinmesini sağlamaktır. Farmakolojiye giriş, ilaç-ilaç etkileşmesi, ilaç suistimali ve bağımlılığı, sistemlere yönelik ilaçlar ve etkileri.

Dönem 3

GERI200 Yaz Stajı 3 Kredisiz - - -
20 iş günününü kapsayan diyaliz ünitelerinin bulunduğu sağlık kurum ve huzurevlerinde yaşlılara yönelik yapılan pratik uygalama
GERI201 Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları - II 3 7 3 8 -
Yaşlı mobilizasyonunu, yatağa bağlı yaşlı bakımı, terminal dönemde yaşlı bakımı, yaşlıda oksijen tedavisi ve aspirasyon uygulaması, sıvı-elektrolit dengesi, yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı, yaşlıda dermatolojik sorunlara yönelik uygulamalar, kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamaları, solunum sistemine ait sorunlar ve uygulamaları.
GERI203 Temel Gerontoloji 3 3 3 - -
Yaşlılık bilimi, yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi, geriatri ve gerontoloji tanımlamaları, yaşlanma teorileri, Türkiye'de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi, yaşlı bireylerde yaşam kalitesi, Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu, ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları.
GERI205 Evde Yaşlı Bakımı 3 3 2 2 -
Evde yaşlı bakım yönetimi ve önemi,yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi, aile sağlığı açısından evde yaşlı bakımının yeri ve önemi, evde yaşlı bakımında yaşanan psikolojik sorunlar ve baş etme yöntemleri, Türkiye?de ve dünyada evde bakım hizmetleri veren kuruluşlar ve çalışma prensipleri.
AE01 Alan Seçmeli Dersi I 3 3 3 - -
FZTR231 Yaşlılarda Rehabilitasyona Giriş 3 4 2 3 -
Yaşlılık fizyolojisi ve yaşlanmanın sistemlere etkisi, egzersizin sistemler üzerine etkileri, yaşlıda düzenli fiziksel aktivitenin etkileri, yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler, fiziksel aktivite ve kas iskelet sistemi hastalıkları, yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri, su terapisi ve havuz jimnastiği.
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 3 3 3 - -
AE02 Alan seçmeli ders 3 3 3 - -

Dönem 4

GERI210 Mesleki Uygulama 4 15 3 24 -
Bir akademik dönemi kapsayan ve yaşlı popülasyonun bulunduğu huzurevleri veya sağlık kuruluşlarında yaşlılara yönelik teorik bilgileri pekiştirmek için pratik uygulamalar