Skip Navigation LinksSpor-Bilimleri-Ders-Icerikleri

Spor Bilimleri Bölümü Ders İçerikleri

  Ders İçerikleri

SPRB101    SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ

Bu ders; Spor Bilimlerinin temel kavramları; eğitim ve öğretimde sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi; beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği; spor bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek spor bilimlerini oluşturulmasının tarihsel gelişimi ve spor bilimlerinin geleceği gibi konuları içermektedir.

Kredi:  ( 2 / 0/ 0 ) 2   

SPRB103      REKREASYONA GİRİŞ

Rekreasyon; günümüz insanının önemli bir sağlık riski sayılan "hareketsizliğin" spor ve açık alan etkinlikleri ile önlenmesi, her yaştaki insanın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkısı; aile, bölge ve ülke ekonomisine katkısı, turizm ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanıtımı ve ulusal gelir sağlama katkısı, bakımından önemli bir yere sahiptir. Rekreasyon faaliyetleri serbest zaman aktivitelerini doğru ve bilimsel bir şekilde organize edip yönlendirmeyi amaçlar. Bu ders ile öğrenciler, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde ve toplumsal kurallara uyulmasında rekreatif faaliyetleri planlamayı öğrenirler. Rekreasyonun engelli bireylerde fiziksel ve ruhsal sağlığı etkilediğini; bireyde sosyalleşme, dayanışma ve bütünleşmeyi sağladığını öğrenirler.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2

SPRB107     AÇIK ALAN VE KAPALI ALAN SPORLARI - I

Öğrenciler, futbol, golf, atletizm gibi çeşitli açıkhava sporları ve hentbol, voleybol, badminton, salon futbolu, basketbol gibi çeşitli salon sporları üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler sporların kurallarını öğrenecek.

Kredi:  ( 2 / 4 / 0 ) 4

FZTR151    ANATOMİYE GİRİŞ              

Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.

Kredi:  ( 2 / 2/ 0 ) 3  

SPRB110     REKREATİF EĞİTSEL OYUNLAR

Bu ders; Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, spor branşlarına yönelik oyunlar gibi konular içermektedir. Ayrıca öğrenciler, oyunları sunma becerilerini uygulamalı olarak geliştirecekler.

Kredi: ( 1 / 2 / 0) 1                                                                   

FZTR152     FİZYOLOJİYE GİRİŞ

Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim dersin kapsamında yer almaktadır. Ayrıca ders; hücre fizyolojisi, sinir, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi konularını içermektedir.

Kredi:  ( 2 / 2/ 0 ) 3

FZTR116    SAĞLIK İÇİN SPOR

Bu ders; sağlığın tanımı ve amacı, fiziksel aktivitenin sağlığa katkısı, düzenli fiziksel aktivitenin insan vücudunda meydana getirdiği değişimler, kardiovasküler risk faktörleri ve obezite üzerine etkileri, spor ve kas - iskelet sitemi, kalp - dolaşım sistemi, sindirim sitemi, postür ilişkisi gibi konuları içermektedir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2

SPRB104     YÜZME - I

Öğrenciler, yüzme stilleri (serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek) ve teknikleri üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler.

Kredi:  (2 / 2 / 0 ) 3

SPRB105    ATLETİZM

Tanım, tarihçe, sınıflandırma, koşular atlamalar, atlamalar ve kurallar ile atletizmin disiplinlerinin yanında bu ders, Atma, atlama, koşular ve yürüyüş tekniklerini basamaklarıyla birlikte öğretmeyi amaçlamaktadır.

Kredi:  (1 / 2 / 0 ) 2                                                  

SPRB106    SPOR SOSYOLOJİSİ

Spor sosyolojisi, sosyolojik yaklaşımın spor olgusuna tatbik edilmesidir. Bu ders; sportif faaliyetlerin toplumdaki yerinin ve işlevinin belirlenmesi; spor olgusunun, diğer sosyal kurumlarla olan ilişkilerini, farklı gruplar ve kategorilerde oluşturduğu görüntülerin belirlenmesi gibi konular içermektedir.

Kredi:  (2 / 0 / 0 ) 2

SPRB108     AÇIK ALAN VE KAPALI ALAN SPORLARI - II

Öğrenciler, futbol, golf, atletizm gibi çeşitli açıkhava sporları ve hentbol, voleybol, badminton, salon futbolu, basketbol gibi çeşitli salon sporları üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler sporların kurallarını öğrenecek.

Kredi:  ( 2 / 4 / 0 ) 4

FZTR225      SPOR FİZYOLOJİSİ

Spor Yöneticiliği Bölümü Programını alan öğrencilere, sedanter kişiler ve sporcularda egzersizin organizma üzerinde yarattığı değişiklikler ve adaptasyonların yanı sıra bu değişikliklerin nasıl, ne zaman ve hangi boyutlarda olduğunun genel bir yapı içerisinde açıklanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kredi:  ( 2 /0 / 0 ) 2

FZTR221      KİNESİYOLOJİYE GİRİŞ

Bu ders; kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri, spora yönelik olarak koşma, tenis gibi sporlarda yapılabilecek hareket analizleri gibi konuları içermektedir.

Kredi:  (2 /0 / 0 ) 2

SPRB201     VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES

Öğrenciler, vücut geliştirme ve fitness üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler bu sporlarda kullanılan metodları, teorileri ve prensipleri öğrenecek.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3

SPRB204      ANTRENMAN VE HAREKET BİLGİSİ

Bu ders; antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biyomotor yeteneklerinin geliştirilmesi gibi konuları içermektedir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2   

SPRB206     SPORDA İLETİŞİM BECERİLERİ

Bu derste, iletişimin spordaki önemi işlenecektir. Ayrıca öğrenciler iletişim çeşitlerini, sporda iletişim engellerini ve iletişim becerilerini öğrenecekler.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2   

FZTR224     SPORCU SAĞLIĞI VE İLKYARDIM

Bu ders; sağlık bilgisi tanımı ve amacı; sporcu sağlığında genel konular, anatomik bölgelere göre spor yaralanmaları, spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma-soğuma, spor sakatlıklarında tedavi ilkeleri, türleri ve bandajlama teknikleri; ilkyardımın tanımı ve amacı, acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri gibi konuları içermektedir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 )2

SPRB212    YÜZME - II

Öğrenciler, serbest yüzüş stili üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca, öğrenciler can kurtarma, hayatta kalma ve boğulmaya yönelik ilk yardım müdahalelerini öğrenecek. Yelken, surf gibi su sporlarına ait çeşitli bilgi öğrenilecek.

Kredi:  (2 / 2 / 0 ) 3   

SPRB208     SPOR PSİKOLOJİSİ

Bu ders iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm spor psikolojisindeki değişik teoriler üzerine yoğunlaşıyor ve stres yönetimi, sporcunun kullandığı gevşeme metodları ve motivasyon gibi konular içeriyor. Ikinci bölüm sporda sosyal psikolojindeki değişik teoriler üzerine yoğunlaşıyor ve sporda hiddet, saldırı gibi konular içeriyor.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 2          

SPRB203     PSİKOMOTOR GELİŞİM VE ÖĞRENME

Bu ders; psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi Beceri ve öğrenmenin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri, beceri öğrenimini etkileyen bireysel ve sosyo-kültürel faktörler ile becerilerin ölçülmesi gibi konuları içermektedir.

Kredi:  ( 2/ 0/ 0) 2

SPRB301    SPORDA FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİ

Bu ders; fiziksel uygunluğun tanımı ve önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel yöntemlerin tanımı; fiziksel uygunluk parametrelerinin ölçülmesinde kullanılan laboratuar ve alan testlerinin öğrenilmesi ve uygulanması; Performans ve fiziksel uygunluğu ölçmek üzere kullanılabilecek testler, uygulama şekilleri ve sonuçların incelenerek değerlendirilmesi; sporcuların ihtihtiyaçlarına ve  amaçlanan antrenman programlarına uygun testlerin seçimi gibi konuları içermektedir.

Kredi:  (2 / 2 / 0 ) 3   

SPRB303     SPOR BİLİMLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Bu ders; rekreasyon alanlarında yönetim bilincinin geliştirilmesi ve organizasyon bilgisinin geliştirilmesi, yöneticilerin karşılaştığı problemler, organizasyon kalıpları, politikaları, yönetim süreçleri gibi konuları içermektedir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0) 2                                                       

SPRB305    SPOR BİLİMLERİNDE LİDERLİK BECERİLERİ

Bu ders; liderlik teorileri, teknikleri, rekreasyondaki liderlik problemleri, liderin yönetim, planlama, ve rekreasyon programı yürütmedeki roller gibi konular içermektedir.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 )

SPRB302    REKREASYON İŞLETMECİLİĞİ

Bu ders; gelişmiş toplumların özellikleri ve tercih edilen rekreasyon modelleri; gelişmekte olan toplumların özellikleri ve rekreasyonla ilişkisi gibi konular içermektedir.

Kredi:  ( 3 / 0/ 0) 3  

SPRB307    REKREASYONDA PROGRAM GELİŞTİRME

Bu ders; rekreasyon programlarının planlanması, organize edilmesini içeren metot ve yöntemler, rekreasyon programlarında ihtiyaç belirlenmesi, program yapısı, geliştirilmesi ve boş zaman etkinlik programlarını uygulamaya aktarılması gibi konular içermektedir.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0) 3                                                                           

SPRB308     DOĞA SPORLARI

Öğrenciler, trekking, kampçılık, bisiklet gibi çeşitli doğa sporları üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler bu sporlardaki temel kavramları ve temel güvenlik önlemlerini öğrenecek.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 )3

BESD312    SPORCU BESLENMESİ

Bu ders öğrencinin beslenme ilke ve özellikleri konusunda bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Dersin kapsamında; beslenmenin tanımı ve önemi, besin öğeleri ve fonksiyonları, sporda beslenme, besin gereksinimleri, sporcu besinleri gibi konular ele alınmaktadır.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2

SPRB310    SPOR TARİHİ

Bu ders; sporun antik, orta ve modem çağlar boyunca gelişimi ve yerini inceler; düşünce akımları ve Olimpizm yaklaşımıyla sporun anlam ve ilişkilerini konu alır; dünya tarihi paralelinde Türk Spor Tarihi ve geçirdiği devreleri karşılaştırmalı olarak açıklar.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2  

SPRB400    MESLEKİ UYGULAMA - I (YAZ STAJI)

Turizm sektöründe yapılan 30 günlük iş deneyimi.

Kredi:  ( 0 / 0 / 0 ) 0  

SPRB401     MESLEKİ UYGULAMA - II

Seçilen alana özgü dönem boyunca yapılan iş başında eğitim.

Kredi:  ( 0 / 16 / 0 ) 2

SPRB403     REKREASYONDA TESİS PLANLAMA VE ARAÇ KULLANIMI

Bu ders, rekreason tesislerinin planlanması, tasarımı, ekipman yerleşimi, bakımı, ve onarımına yönetsel açıdan yaklaşmaktadır. Rekreasyon yöneticisi, yönetim fonksiyonları, yönetim ilkeleri, yönetim teorileri ve bunların spora uyarlanması konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 )

SPRB405    UZMANLIK SPOR DALI

Öğrenciler, seçilen spor dalı üzerine detaylı bir şekilde eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler seçilen sporun kurallarını öğrenecek.

Kredi:  ( 2 / 4 / 0 ) 4

SPRB402     MESLEKİ UYGULAMA - III

Seçilen alana özgü dönem boyunca yapılan iş başında eğitim.

Kredi:  ( 0 / 16 / 0 ) 2  

SPRB404     REKREASYONDA PAZARLAMA

Bu ders; sporun pazarlama yöntemleri, kavramları ve metotları; sporun kitlelere yaygınlaştırılması ve benimsenmesi için gerekli pazarlama stratejilerinin incelenmesi; sporda sponsorluk mekanizmasının işleyişi, etkin sponsorluk arayış yöntemleri gibi konular içermektedir.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 )

SPRB406    ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI

Öğrenciler, seçilen spor dalı üzerine detaylı bir şekilde eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler seçilen sporun kurallarını öğrenecek.

Kredi:  ( 2 / 4 / 0 ) 3

SPRB408     REKREASYONDA HALKLA İLİŞKİLER

Bu ders; halkla ilişkilerin tanımı, kavramları, nitelikleri, teknikleri; halkla ilişkilerin çeşitli ülkelerdeki uygulamaları; rekreasyon yönetiminde halkla ilişiklerin eğitimi, önemi ve uygulamaları gibi konular içermektedir.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3  

SPRB410    SPORDA ETİK

Bu ders; sporda ahlak ve değer yargıları; doping çeşitleri ve dopingin insan vücuduna verdiği zararlar gibi konuları içermektedir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 3  

Diğer akademik birimler tarafından verilen tüm temel dersler

ENGL171     İNGİLİZCE - I

ENGL171 birinci sınıfın birinci döneminde verilen akademik İngilizce dersidir. Dersin amacı, öğrencilerin akademik söyleme, dil yapılarına ve sözdağarına ilişkin bilgi ve bilinçlerini sağlamlaştırıp geliştirmektir. Dersin başlıca odağı akademik ortamlarda yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek ve genel olarak öğrenme becerilerini iyileştirmektir.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3

ENGL172      İNGİLİZCE - II

ENGL172 birinci sınıfın ikinci döneminde verilen akademik İngilizce dersidir. Dersin amacı, öğrencilerin akademik söyleme, dil yapılarına ve sözdağarına ilişkin bilgi ve bilinçlerini daha da sağlamlaştırıp geliştirmektir. Dersin başlıca odağı akademik ortamlarda yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek ve genel olarak öğrenme becerilerini daha ileri düzeyde iyileştirmektir.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3  

HIST280     ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ile ilgili temel kavramlar. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti'nin dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve İslahat Fermanı, I. Ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordu'nun Kuruluşu,  I. İnönü Meydan Muharebesi, II. İnönü Meydan Muharebesi, Kütahya – Eskişehir Meydan Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 )2

ITEC115     BİLGİSAYARA GİRİŞ

Bilgisayarın ve bilgisayarı oluşturan parçaların tanıtımı, önemli bilgisayar dillerinin dayandığı temeller, yazılım bilgi ve becerisi, sağlık ve eğitim alanlarında yaygın olarak kullanılan bilgisayar paket programlarının tanıtımı ve kullanma becerisini kazandırma.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3

 


DAÜ Web Siteleri