Skip Navigation LinksAnnouncements
All Announcements

2019-2020 Academic Year Spring Semester Graduation Yearbook and Photograph Announcement

2019-2020 Academic Year Spring Semester Graduation Yearbook and Photograph Announcement
Published Date: Monday, 6 July 2020
Değerli Mezun Adayları,Dear Graduands,
  
Sizlerin de bildiği üzere Üniversitemiz,  sağlık açısından olası riskleri değerlendirerek 2019-20 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’nin çevrimiçi yapılmasına karar vermiştir.As you may all know, our university, having assessed all possible risks in terms of health, has decided to have an online graduation ceremony for the  2019-20 Academic Year Spring Semester.
  
Yakın tarihin en zor zamanlarından birinde, her seviyede-önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora- derecelerinizi alıyorsunuz. Yürekten bir kutlamayı hak ediyorsunuz. Sizleri kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz.You are about to receive your associate, undergraduate, master's and PhD degrees in one of the most difficult times of the recent history. You deserve a heartfelt congratulation. We sincerely congratulate you and wish you all continued success.
  
Mezuniyet yıllığı çalışmaları başlamıştır. Adada bulunan mezun adayları 2-8 Temmuz 2020 tarihleri arasında -09.00-17.00 saat aralığında-  cübbeli fotoğraflarını Stüdyo Özay’dan (Ana-giriş karşısı) çekebilirler. Cübbeler fotoğrafçıda hazır bulunacağından, cübbe götürülmesine gerek yoktur.The graduation yearbook is currently being prepared . All graduands who are currently on the island may have their graduation photos taken at Studio Özay (opposite the main gate of the university)  between 9 a.m. and 5 p.m. from the 2nd to the 8th of July. As gowns will be available at the said studio, there is no need to take one
  
Adada bulanamayan mezun adayları, bu dönem cübbeli fotoğraf çekmeleri mümkün olmadığından yıllıkta yayınlanmasını istedikleri fotoğraflarını (tekli ve iyi kalitede çekilmiş)) ve mesajlarını aşağıdaki sekme üzerinden (fakülte ve bölüm bazlı olarak) gönderebilirler.  Stüdyo Özay’da çekim yapan mezun adayları da fotoğraflarını Stüdyo  Özay’dan alıp, mesajları ile birlikte aynı şekilde ileteceklerdir.We are all aware that it is not possible for graduands who are not currently on the island to take graduation photos in gowns. Therefore, we kindly invite them to send us a photo (good quality) they wish to be published in the yearbook and their graduation message via the tab below (faculty and department based). After having taken graduation photos at Studio Özay, graduands on the island will also submit their photos and graduation messages through the aforesaid method.
  
Göndereceğiniz mesajlarınızı da ekteki yazım kılavuzu  çerçevesinde hazırlamanız, fotoğraflarınızı ve mesajlarınızı fakülte/bölüm sekmesi üzerinden iletirken öğrenci numaranızı, isim ve soyadınızı yazmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.We kindly remind you to prepare your messages in line with the attached guidelines and submit your photos and messages via the faculty/department tab specifying your student number, name and surname.
  
Fotoğrafların ve mesajların son gönderim tarihi 8 Temmuz 2020’dir.The deadline for photo and message submission is 8 July 2020.
  

Fotoğraf ve mesaj gönderim için tıklayınız.

Please click for photo and message submission. 

  
Yukardaki sekmeye sadece öğrenci e-posta adresiniz ile giriş yapabilirsiniz.You can only access the link above with your student email address.
  
Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda daumezun@emu.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilir, destek alabilirsiniz.If you encounter any problems, please contact us at  daumezun@emu.edu.tr .
  
Hayatınızın önemli bir evresi olan üniversite yaşamınızından, profesyonel yaşamınıza geçerken sizleri tekrardan kutlar, yıllığa katılımınızı bekleriz.As you are moving from an important phase of your life towards the professional life, we congratulate you once again and hope to receive your participation in the yearbook.
  
Sağlıklı kalın.Wishing you all days filled with health.
  
Derviş EkşiciDerviş Ekşici
MüdürDirector
Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Araştırma MüdürlüğüAlumni Relations and Career Research Directorate
  
Not: Fotoğraflarınız ve mesajlarınız çevrimiçi törende de yayınlanacaktır.Note: Your photos and messages will also be published at the online ceremony.
  


​​​​​​​