Skip Navigation LinksNursing-(Turkish)

Nursing (Turkish)


General Information

The mission of the Nursing Department is to bring up qualified academicians and health professionals who possess the skills to tackle problems and successfully deliver services in the areas of protective, developmental and curative health care. The program also aims to graduate qualified and creative workforce working in line with the professional ethics in contributing to global science.

Education

With the aim of graduating well-educated and successful students and maintaining the interdisciplinary dynamism, our University established a collaboration protocol with Marmara and Gazi Universities. Along with the collaborations, our department receives professional support from expert academicians at various institutions in Turkey with the aim of effective course implementation. Our program has been designed in such a way that elements such as analysing, tackling problems, reaching conclusions, thinking creatively and critically, working in a team and communicating effectively have been integrated with the course content. A number of collaboration protocols have also been made with different institutions to provide our students with internship opportunities.

Facilities

Students of the Department of Nursing Care benefit from laboratories equipped with modern equipment at world standards. Each laboratory has been designed to provide opportunities for approximately 50 students to receive instruction at the same time. Our University provides sufficient number of computers with Internet connections for students. Students are also given the privilege of benefitting from the Eastern Mediterranean University Library which is equipped with modern facilities, equipment and databases. Our University also provides an array of recreational opportunities for our students in the form of social, cultural and sports activities.

Career Opportunities

Successful graduates of the program receive the title of “Nurse". Graduates of the department may pursue employment opportunities at private or state hospitals as departmental nurses, department chief nurses, hospital chief nurses or director of nursing services. If they wish, graduates may also continue their education at a higher level and become associate professors or professors.


​DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TÜRKÇE HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMI

HMSR108               Hemşirelikte Temel Kavramlar
Kavramlar hakkında genel bilgi, hemşirelik, holistik görüş ve insan, çevre ve insan, sağlık ve hastalık, hasta güvenliği, stress, anksiyete ve adaptasyon, uyku ve dinlenme, ağrı.
 
Kredi: ( 3 / 1 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 5
Dersin Kısa Adı: Temel Kavramlar                                   Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Kavramlar, Holistik Görüş, Sağlık ve Hastalık


HMSR203               Hemşirelik Esasları
Hemşirelik bakımında yer alan temel kuram ve kavramlar doğrultusunda hemşirelik bakımı ilke ve yöntemleri ele alınır ve bu kapsamda doku bütünlüğü, ilaçların uygulanması, sağlıklı ve hasta bireyin hijyen, hareket, solunum, sıvı, beslenme, boşaltım gereksiniminin karşılanması, perioperatif bakım, kayıp, ölüm ve hemşirelikte sistematik yaklaşım konuları ve uygulama yer alır.
 
Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6                                                             Önkoşul: Yok                            AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: Hemşirelik Esasları                                Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Bakımı, Hemşirelik Becerileri


HMSR205               Hemşirelikte İletişim
Bu derste hemşirelik bakım kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinde, hasta-hemşire etkileşiminin önemi, temel unsurları ve bu süreci etkileyen terapötik ve non-terapötik yöntemler incelenir, hasta-hemşire etkileşiminin özel durumları içeren klinik vaka örnekleri (kanserli hasta, tedavi ve bakımı reddeden hasta, ölümü yaklaşan hasta, vb.) üzerinden tartışılmasını içerir.
 
Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 6
Dersin Kısa Adı: İletişim                                                    Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: İnsan İlişkileri, Terapotik İletişim


HMSR207               Hasta Eğitimi
Bu ders, hasta eğitiminde temel kavramlar, hasta eğitiminin amacı ve ilkeleri, hasta eğitimini etkileyen faktörler, hastalıklarla başetme süreci, hemşirenin hasta eğitimcisi rolü, hasta eğitiminde gereksinimlerin belirlenmesi,  hasta eğitiminin planlanması, hasta eğitimi için materyal geliştirme, hasta eğitiminin uygulanması, hasta eğitiminin değerlendirilmesi konularını içerir.
 
Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 7
Dersin Kısa Adı: Hasta Eğitimi                                          Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Başetme Süreci, Hasta Eğitiminde Temel Kavramlar


HMSR206               İç Hastalıkları Hemşireliği
Bu ders, öğrencinin sağlığın geliştirilmesi, korunması, hastalıkların erken tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyonu, hastanın ve ailenin eğitimi konularında bilgi edinmesini ve uygulama becerisi kazanmasını amaçlamaktadır. Dersin kapsamında hemşirelik süreci, sıvı-elektrolit dengesi, asit baz dengesi ve dengesizlikleri, şok ve hemşirelik bakımı, sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı konuları ve uygulamaları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6                                                             Önkoşul: HMSR203                  AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: İç Hastalıkları                                         Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Tedavi, Bakım


HMSR208               Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Bu ders, temel sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hastanın sağlığını yeniden kazanabilmesi ve sürdürebilmesi için uygulamalı olarak bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacı ile gerekli hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırır.
 
Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6                                                             Önkoşul: HMSR203                  AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: Cerrahi Hastalıklar                                 Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Ameliyathane


HMSR210               Sağlığın Değerlendirilmesi
Bu dersin kapsamında; hemşirelik bakımı için sağlığın değerlendirilmesi, hemşirelik bakımı için sağlık hikayesinin alınması, fiziksel muayene becerileri, fiziksel değerlendirmeye hazırlık, genel değerlendirme, hemşirelik bakımı için fizyolojik sistemlerin değerlendirilmesi, hemşirelik verilerinin kaydedilmesi ve analizi konuları yer alır.
 
Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 6
Dersin Kısa Adı: Sağlığın Değerlendirilmesi                     Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Sağlık hikayesi, Fiziksel değerlendirme


HMSR212               Sağlık Kurumlarında Radyasyon Güvenliği
Bu dersin kapsamında; radyasyon nedir ve oluşumu, radyasyonun zararları, radyasyonun gebelere ve çocuklara olan zararları, radyasyon kazaları, radyasyon kazalarında önlemler, radyasyondan korunmada kişisel önlemler, radyasyondan korunmada kurumsal önlemler, radyasyon çeşitleri konuları yer alır.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: Radyasyon Güvenliği                            Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Radyasyonun zararları, Radyasyondan korunmada önlemler


HMSR214               Hemşirelik Tarihi ve Sağlık Mevzuatı
Dersin kapsamında sağlıkla ilgili inanç ve uygulamaların tarihsel süreci, hemşirelik mesleğinin Dünya’da, KKTC’de ve TC’de tarihsel gelişimi, KKTC’de ve TC’de sağlık ve hemşirelik ile ilgili yasa, yönetmelik ve yasal düzenlemeler konuları yer alır.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: Hemşirelik Tarihi ve Mevzuat                Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Tarihi, Hemşirelik Yasaları


HMSR305               Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Bu ders, çocukluktan yaşlılığa kadar olan dönemde kadına, bebeğine, ailesine ilişkin sağlık bakımının sürdürülmesine ve jinekolojik rahatsızlıklarda hemşirelik bakımına odaklanır. Dersin kapsamında, kadın sağlığı ve jinekoloji hemşireliği, üreme sağlığı ve hemşirenin rolü, normal ve riskli yenidoğan, gebelik, doğum ve sonrası hemşirelik bakımı, üreme sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı ile uygulama yer alır.
 
Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6                                                             Önkoşul: HMSR203                  AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları                 Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Jinekoloji, Doğum


HMSR307               Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Bu ders öğrencinin, holistik hemşirelik yaklaşımı çerçevesinde çocuğun doğumdan ergenlik dönemi sonuna kadar normal büyüme ve gelişim özellikleri ve sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek, değerlendirebilmesini amaçlar. Dersin kapsamında, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığının durumu, pediatri hemşireliğinde temel kavramlar, aşılama, büyüme–gelişme ve bozuklukları, beslenme, sistemler ve hemşirelik bakımı konuları ile uygulama yer alır.
 
Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6                                                             Önkoşul: HMSR203                  AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: Çocuk Sağlığı Hemşireliği                      Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Büyüme-gelişme, Çocuk sağlığı


HMSR309               Hemşirelik Klinik Becerileri Uygulaması - I
Bu derste ulusal ve/veya uluslararası sağlık bakım ortamlarında gerçekleştirilecek hemşirelik bakım uygulamaları yer alır.
Ders 4. Dönemi takiben yaz aylarında, günde 8 saat olmak üzere 35 iş günü devam eder ve toplam 280 saattir.
 
Kredi: ( 0 / 0 / 0 ) 0                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Yaz Uygulaması - I                                Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, Klinik beceriler


HMSR306               Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Bu ders, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri ve ruh sağlığını etkileyen değişkenleri dikkate alarak fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunları önleyici, iyileştirici, rehabilite edici hemşirelik yaklaşımları becerisi kazanmayı ve bireyin baş etme güçlerini geliştirmeyi uygulamalı olarak öğretir. Dersin kapsamında, psikiyatri hemşireliğinin felsefesi, amacı, ruh sağlığı ve hastalıkları alanındaki temel kavram, kuram ve yasalar, yetişkin ve çocuk ruh sağlığı sorunları, tedavisi ve hemşirelik bakımı, konuları ve uygulama yer almaktadır.
 
Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6                                                             Önkoşul: HMSR203                  AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: Ruh SağlığıHemşireliği                           Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hemşireliği, Mental sağlık


HMSR308               Toplum Sağlığı Hemşireliği
Bu ders, alanda çalışacak hemşire öğrenciye, birey, aile ve topluma temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde evde ve hastane dışı kurumlarda hemşirelik hizmeti yapabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırır. Dersin kapsamında dünyada, KKTC ve Türkiye’ de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, temel sağlık hizmetleri ve felsefesi, halk sağlığı hemşiresinin rolü ve görevleri, evde bakım, ana çocuk sağlığı, çevre sağlığı, iş sağlığı, okul sağlığı hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin rolü ve önemi konuları ve uygulama yer almaktadır.
 
Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6                                                             Önkoşul: HMSR203                  AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: Halk SağlığıHemşireliği                          Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Temel sağlık hizmetleri, Evde bakım


HMSR310               Hemşirelikte Araştırma
Bilim ve araştırma, araştırma süreci, hemşirelikte araştırmanın önemi, hemşirelik araştırması ve uygulamada araştırma kullanımı, araştırma tasarımları, araştırmada örnekleme, veri toplama yöntemleri, araştırma raporunun yazımı ve sunumu, araştırmacıların etik sorumlulukları ve kanıta dayalı hemşirelik konuları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Hemşirelikte Araştırma                          Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Araştırma yöntemleri, Kanıta dayalı hemşirelik


HMSR312               Geriatri Hemşireliği
Bu ders öğrencinin geriatri alanında bilgi sahibi olmasını ve yaşlı bireyin bakım sorunlarını saptayabilme ve uygun girişimleri planlayıp uygulayabilme becerisi kazandırır. Dersin kapsamında yaşlılık tanımı ve sınıflandırılması, yaşlı bireyin değerlendirilmesi ve fizyolojik değişiklikler, yaşlılıkta beslenme, ağrı, demans/alzheimer, yaşlılıkta oluşan kazalar ve korunma yolları, yaşlılıkta psikososyal sorunlar, yaşlılıkta yaşam kalitesi ve evde bakım, yaşlı istismarı, geriatri hemşireliği konuları yer alır.
 
Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Geriatri Hemşireliği                                Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Geriatri hemşireliği, Yaşlı


HMSR409               Hemşirelikte Etik
Bu ders, etik ve biyoetiğin kapsamı, etiğin sosyal-kültürel boyutu, felsefi temeli ve yasalarla ilişkisi, başlıca etik teoriler konusunda temel bilgileri, bakım etiği ile hemşireliğin ilişkisinin irdelenmesini, hastane etik kurullarında hemşirenin rolünü, hemşirelik etik kodlarının bilgisini ve hemşirelik uygulamalarında etik karar verebilmeye ilişkin konuları içerir.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 2
Dersin Kısa Adı: Hemşirelikte Etik                                    Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Etik kavramlar, Bakım etiği


HMSR411               Hemşirelikte Eğitim
Bu ders, hemşirelikte eğitiminin yeri, önemi ve ilkeleri, öğrenme öğretme ile ilgili kavramlar, öğrenmeyi etkileyen faktörler, grup eğitimi, oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitimin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, yetişkin eğitimi ve sağlık eğitimi konuları ile hemşirelik eğitimi uygulamaları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 3 / 2 / 0 ) 4                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 6
Dersin Kısa Adı: Hemşirelikte Eğitim                                Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Öğretme, Öğrenme


HMSR413               Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması - I
Bu ders, ulusal ve/veya uluslararası birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık bakım ortamlarında öğrencileri mesleğe hazırlamak üzere kapsamlı hemşirelik girişimleri deneyimi kazandırmaya odaklanır.
 
Kredi: ( 0 / 0 / 24 ) 3                                                 Önkoşul:  HMSR203, 206, 208, 305, 307, 306,308           AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: Meslek Dersleri Uygulaması - I             Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Beceri geliştirme, Profesyonel hemşirelik


HMSR415               Hemşirelik Klinik Becerileri Uygulaması - II
Bu derste ulusal ve/veya uluslararası sağlık bakım ortamlarında gerçekleştirilecek hemşirelik bakım uygulamaları yer alır.
Ders, 6. Dönemi takiben yaz aylarında, günde 8 saat olmak üzere 35 iş günü devam eder ve toplam 280 saattir.
 
Kredi: ( 0 / 0 / 0 ) 0                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Yaz Uygulaması - II                               Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, Klinik beceriler


HMSR406               Acil Hemşireliği
Bu ders, doğal afetlerde veya savaş anında felakete uğrayan, ani hastalanan ya da her hangi bir kazaya maruz kalan bireylerin yaşamını kurtarmak, sakatlığı önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve becerileri kazandırır. Dersin kapsamında; toplumda afet durumları ve alınması gereken tedbirler, afete müdahalede standartlar, ilkyardımın temel ilkeleri ve acil durumlarda ilkyardım konuları yer alır.
 
Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                               Önkoşul: Yok                                     ECTS kredisi:  5
Dersin Kısa Adı: Acil Hemşireliği                                          Kategorisi: Alan Ana Dersi                Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Acil bakım, İlk Yardım


HMSR408               Hemşirelikte Epidemiyoloji
Bu ders, öğrenciye toplumun sağlık düzeyini, hastalıkların sıklık ve dağılımlarını, neden – sonuç ilişkilerini, epidemiyolojinin genel kavramlarını öğretir. Dersin kapsamında, epidemiyolojinin tanımı, genel kavramları, epidemiyolojik ilke ve araştırma yöntemleri, sağlığın ölçülmesi ve demografik veriler, epidemiyolojide kullanılan hızlar ve oranlar, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi konuları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Epidemiyoloji                                          Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, Sağlık


HMSR410               Hemşirelikte Yönetim
Bu ders, öğrencilere hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırır. Dersin kapsamında, yönetimin tanımı, amacı, teorileri, Hemşirelikte Yönetim, yönetici hemşirelerin fonksiyonları, yönetim süreci, organizasyon yapısı, motivasyon, iş doyumu, güç, otorite, değişim, problem çözme, karar verme, etik ve yönetim, hemşirelik yönetiminde yasal konular ve kalite sağlama konuları ve uygulamaları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 4 / 2 / 0 ) 5                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 7
Dersin Kısa Adı: Hemşirelikte Yönetim                             Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Yönetim, Hemşirelik hizmetlerinin organizasyonu


HMSR412               Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması - II
Bu ders, ulusal ve/veya uluslararası birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık bakım ortamlarında öğrencileri mesleğe hazırlamak üzere kapsamlı hemşirelik girişimleri deneyimi kazandırmaya odaklanır.
 
Kredi: ( 0 / 0 / 24 ) 3                                                 Önkoşul:  HMSR203, 206, 208, 305, 307, 306, 308             AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: Meslek Dersleri Uygulaması - II            Kategorisi: Alan Ana                                                                 Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Beceri geliştirme, Profesyonel hemşirelik
 
 

DIĞER AKADEMIK BIRIMLER TARAFINDAN VERILEN TEMEL DERSLER

HIST280                Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa girişi, Mondros Ateşkesi, Atatürk’ün kişiliği ve Samsuna çıkışı, kongreler dönemi ve Kurtuluş Savaşı, Saltanatın kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk ilke ve inkılapları, modern Türkiye konuları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 2
Dersin Kısa Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi              Kategorisi: Üniversite Ana         Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Tarih, inkilap
Dersi veren Bölüm: Atatürk Araştırma Merkezi


ENGL171              İngilizce - I
ENGL171, birinci sınıf, İngilizce dil dersidir. Bu ders öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtildiği gibi, İngilizce seviyelerini A1 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini geliştirmeleri için düzenlenmiştir. Bu ders ayrıca öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Kredi: ( 3 / 1 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: İngilizce-I                                                Kategorisi: Üniversite Ana         Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası, A1
Dersi veren Bölüm: Modern Diller


ENGL172              İngilizce - II
ENGL172, birinci sınıf, ikinci dönem İngilizce dil dersidir. Bu ders öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtildiği gibi, İngilizce seviyelerini A1 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini geliştirmeleri için düzenlenmiştir. Bu ders ayrıca öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Kredi: ( 3 / 1 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: ENGL171                   AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: İngilizce - II                                             Kategorisi: Üniversite Ana         Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası, A1
Dersi veren Bölüm: Modern Diller


ITEC115                Bilgisayara Giriş
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda doküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 2
Dersin Kısa Adı: Bilgisayara Giriş                                     Kategorisi: Üniversite Ana         Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, program
Dersi veren Bölüm: Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü


FZTR101               Anatomi
Genel anatomik ilkeler, üst ekstremite, alt ekstremite, kafa kemikleri, yüz bölgesi, parotis ve boyun bölgesi, toraks, burun, larynx, kalp, büyük damarlar, genel dolaşım, gastrointestinal system, ürogenital system, merkezi sinir sistemi, göz ve görme yolları, kulak ve işitme yolları, endokrin system.
 
Kredi: ( 3 / 3 / 0 ) 4                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 6
Dersin Kısa Adı: Anatomi                                                  Kategorisi:  Alan Ana                 Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: İnsan Vücudu, Organlar
Dersi veren Bölüm: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


FZTR103               Fizyoloji
Bu derste organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre fizyolojisi, sinir, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi konuları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 6
Dersin Kısa Adı: Fizyoloji                                                  Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Homeostazis, Vücut Sistemleri
Dersi veren Bölüm: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


FZTR109               Histoloji
Bu derste, hücre ve insanda bulunan temel dokular incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organellerin yapı, işlev ve önemi yanı sıra insanın temel dokuları ve özellikleri konuları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: Histoloji                                                   Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Hücre, Doku
Dersi veren Bölüm: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


PSKL100               Genel Psikoloji
Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve psikolojideki yaklaşımlar, genel kuramlar, ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek konu başlıkları şunlardır: Psikoloji’de araştırma yöntemleri, öğrenme, bellek, güdüler, duygular, bilincin değişik durumları, stres, sağlık psikolojisi, sosyal psikoloji.
 
Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: Genel Psikoloji                                       Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler:  Psikoloji, İnsan Davranışı, Bilişsel Süreçler, Öğrenme
Dersi veren Bölüm: Psikoloji


BESD103               Beslenmeye Giriş
Yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenmeyi hedeflemektedir.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 2
Dersin Kısa Adı: Beslenmeye Giriş                                  Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Besin, Yiyecek
Dersi veren Bölüm: Beslenme ve Diyetetik


SGBL110              Klinik Mikrobiyoloji
Bu derste, mikroorganizmaların genel özellikleri ve sınıflandırılması, mikroorganizmaların beslenmesi ve çoğalması, mikroorganizma - konakçı ilişkisi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, mikroorganizmalar ve geliştirdikleri enfeksiyonlar, bulaşıcı hastalıklar, hastane enfeksiyonları, bağışıklık sisteminin özellikleri, aşılar, bağışıklık serumları konuları yer alır.
 
Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 6
Dersin Kısa Adı: Mikrobiyoloji                                           Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Mikroorganizma, Parazit
Dersi veren Bölüm: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


BIYO222                Biyokimya
Bu ders, hemşireliğe yönelik; İnsan yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri incelemektedir. Derse ek katkı olarak moleküler genetik ve biyoteknoloji konularından da bilgi aktarmak amaçlanmaktadır. Öğrenciler, biyokimya, ve moleküler genetik konularına has kapsamlı teknikleri prensip ve uygulama alanları ile öğreneceklerdir. Bu konularda donanımlı ve bilinçli hemşirelerler olarak yetişebilmelerine destek olmak hedeflenmektedir.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: Biyokimya                                              Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal süreçler, Moleküler genetik
Dersi veren Bölüm: Biyolojik Bilimler 


FZTR215               Hemşireliğe Özel Farmakoloji
Bu dersin amacı hemşirelik öğrencisinin farmakoloji ve toksikolojinin temel kavramları, ilaçlar ve etkileşimleri konusunda bilgi edinmesini sağlamaktır. Farmakolojiye giriş, ilaç-ilaç etkileşmesi, ilaç suistimali ve bağımlılığı, sistemlere yönelik ilaçlar ve etkileri konuları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 7
Dersin Kısa Adı: Hemşireliğe Özel Farmakoloji                Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: İlaç, Bağımlılık
Dersi veren Bölüm: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


FZTR 106              Patoloji
Bu dersin amacı, öğrencinin patolojinin temel kavram ve kullandığı yöntemler, hastalıkların etiyolojisini ve gelişme mekanizmaları hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Dersin kapsamında; patolojiye giriş, hücre zedelenmesi ve nekroz, akut ve kronik iltihap, hasara karşı hücresel cevap ve yara iyileşmesi konuları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: Patoloji                                                    Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, Hastalıkların oluş mekanizması
Dersi veren Bölüm: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


MATE211              Biyoistatistik
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, istatistiğin sağlık bilimlerinde ve bu konuda yapılan çalışmalarda kullanımı, veri toplama, tanımlayıcı istatistikler, tablo ve grafikler, olasılık ve olasılıksal dağılımlar, örnekleme, hipotez testler, regresyon ve korelasyon analizi. İstatistik kavramı, Temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, istatistiksel karşılaştırma yöntemleri, istatistiksel analizler, araştırma tasarımları, veri toplama araçları, yeterlilik ve güvenilirliklerin incelenmesi, ölçekleme ve bilimsel rapor hazırlama.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Biyoistatistik                                           Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Örnekleme, İstatistiksel analizler
Dersi veren Bölüm: Matematik


MATE131              Sağlık Bilimleri İçin Temel Matematik
Matematiğin temel kavramları, çeşitli sayı sistemlerinde aritmetik işlemler ve uygulamaları. Rasyonel sayilar, irrasyonel sayilar, gercel sayilar, cebirsel ifadeler. Fonksiyonlar, fonksiyon tanımı, fonksiyon kurma yöntemleri,  doğrusal fonksiyonların grafikleri. Oran ve orantı problemleri. Metrik sistemde birimler arası dönüşüm, uzunluk, ağırlık, alan ve hacim ölçüleri, yüzey alanı hesapları. Matrisler, matris çeşitleri, determinant kavramı. Doğrusal denklem sistemleri ve çözümleri.
 
Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                            AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Temel Matematik                                   Kategorisi: Alan Ana                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Rasyonel Sayılar, Doğrusal Denklem Sistemleri
Dersi veren Bölüm: Matematik​


 


 EMU Websites