Skip Navigation LinksPhysiotherapy-and-Rehabilitation0824-4387

Physiotherapy and Rehabilitation Undergraduate (English)Program Goals

The English language training program of 'Physiotherapy and Rehabilitation' is a multidisciplinary program working with the other disciplines in the area of health sciences. This program will continue in parallel with the Turkish language training program of 'Physiotherapy and Rehabilitation' in the faculty and will benefit from all the laboratory facilities of this section. It will be benefited from the anatomy, physiology, and the other vocational courses from the department. The programs in English courses will be in cooperation with the other courses in Turkish language and will be conducted by instructors who specialize in the area. The entire program will be carried out with the support of our university lecturers and professors in our University.

Mission

The fundamental mission of the Physiotherapy and Rehabilitation Department is to graduate professional, well-equipped and creative physiotherapists and academicians who are well-equipped with professional knowledge, act according to professional ethics, show respect towards human rights and possess life-long learning and teaching skills. Our department is also involved in multidisciplinary work and endeavors to use physiotherapy and rehabilitation services, evidence based science and advanced technology for the benefit of the society.

The aim of Physiotherapy and Rehabilitation program is to train the health care professionals about evaluating and treating patients who are diagnosed by the medical staff, ensuring more independence to the disabled people in activites of daily living, redounding maximum functional ability and optimal level of preventive and curative health services to the children, adults, elderly, sick and healthy people in the four years undergraduate program.

Education

EMU Physiotherapy and Rehabilitation Department, carries the feature of being the first  academic department opened in Cyprus.  With the aim of graduating successful and modern physiotherapists, our university has established collaboration protocols with the rooted universities in Turkey. Along with the collaborations, our department receives professional academic support from prominent faculty members at various institutions in Turkey. Our program has been designed in such a way that analysis, tackling problems, reaching conclusions, thinking creatively and critically, working in a team and communicating effectively have become indispensable elements of the course content. A number of collaboration protocols have also been settled with different institutions to provide our students with internship opportunities.

Facilities

Students at our department benefit from laboratories equipped with world class modern technological facilities. Each laboratory has been designed to provide opportunities for approximately 40-50 students to receive instruction at the same time. The university provides sufficient number of computers with internet connections for our students. Students are also given the privilege of benefitting from the Eastern Mediterranean University Library which is equipped with modern facilities, equipment and databases. Our university also provides an array of recreational opportunities for our students in the form of social, cultural and sports activities.

Career Opportunities

Graduates of the Physiotherapy and Rehabilitation program are awarded the title of a “Physiotherapist". Program graduates may continue their studies at master's or doctoral degree levels and become a “Specialist Physiotherapist" or “Doctor of Physiotherapy".


HLTS101 Anatomi-I

Bu ders insan anatomisi, vücut sistemleri ve fonksiyonlarının öğrenilmesini amaçlanır. Dersin kapsamında, anatomiye giriş, terminoloji, kemikler, eklemler, kaslar hakkında genel bilgiler, insan organizması, hareket sistemi konuları yer alır.

Kredi:  ( 3 / 3 / 0 ) 4                                             Önkoşul: Yok                AKTS : 6

Dersin Kısa Adı: Anatomi - I                              Kategorisi: Alan Dersi              Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: İnsan vücudu, kaslar


HLTS103 Fizyoloji-I

Bu derste fizyoloji bilimine giriş ve bu kapsamda yer alan hücre, kan, kas ve iskelelet sistemi, dolaşım sistemi fizyolojisinin incelenmesini içerir.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                Önkoşul: Yok                                             AKTS :5

Dersin Kısa Adı: Fizyoloji - I                Kategorisi: Alan Dersi                             Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Organizma, system


PHYT101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş

Ders içeriğinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tanımı, içeriği ve gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi ve uygulama alanları, yasal düzenlemeler, profesyonel uygulamalar, ekip çalışmasının önemi incelenir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                Önkoşul:  Yok                                                               AKTS:5

Dersin Kısa Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş      Kategorisi: Alan  Dersi                                      Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Tanım, giriş


NUTD103 Beslenmeye Giriş

Yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenme.

Kredi:  (2/ 0 / 0 ) 2                                                 Önkoşul: Yok                              AKTS:3

Dersin Kısa Adı: Beslenmeye Giriş                  Kategorisi: Alan  Dersi            Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Dengeli beslenme, yemek


HLTS102 Anatomi-II

Bu ders kapsamında ürogenital sistem, endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi yapıları teorik ve pratik olarak uygulamalı bir şekilde işlenir.

Kredi:  ( 3 / 3 / 0 ) 4                                         Önkoşul: HLTS101                              AKTS :6            

Dersin Kısa Adı:Anatomi                              Kategorisi: Alan  Dersi                      Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: İnsan vücudu, kaslar


HLTS104 Fizyoloji-II

Bu derste solunum sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistem ve sinir sistemine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılır.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                 Önkoşul: HLTS103                                    AKTS :5

Dersin Kısa Adı: Fizyoloji                       Kategorisi: Alan  Dersi                            Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Hormon, metabolizma


PHYT 106 Fizyoterapide Etik

Etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları rehabilitasyonda multidisipliner çalışma anlayışı ve mesleğin deontolojik yönü incelenir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                   Önkoşul: Yok                               AKTS:4           

Dersin Kısa Adı:Fizyoterapide Etik                       Kategorisi: Alan  Dersi              Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Sorumluluk, multidisipliner çalışma


PHYT108 Isı-Işık-Hidroterapi

İnflamasyon ve iyileşme süreci, ağrı mekanizmaları, ısı ve ışığın fiziksel özellikleri ve ilkeleri, yüzeysel ısı modalitelerinin fizyolojik etkileri, kızılötesi, ultraviyole ışık tedavisi, LASER fizyolojik etkileri ve uygulaması, helioterapi, soğuk ve kriyoterapi fizyolojisi, hidroterapiye giriş, Su egzersizleri, balneoloji

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                           Önkoşul: Yok                                          AKTS:4

Dersin Kısa Adı: Isı, Işık ,Hidroterapi             Kategorisi: Alan  Dersi                       Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Isı, Işık                                  


PHYT110 Normal Motor Gelişim

Normal hareket ve fonksiyon ile ilgili terminoloji, gelişim teorileri ve modelleri, fetal dönemden genç erişkin döneme kadar olan hareket gelişimi, motor kontrol, motor öğrenme ve modelleri, hareketi etkileyen diğer vücut sistemlerinin gelişim aşamaları öğretilir.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                               Önkoşul:                                         AKTS: 3

Dersin Kısa Adı: Normal Motor Gelişim               Kategorisi: Alan Dersi                   Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Motor kontrol, hareket


PHYT201 Manipulatif Tedavi-I

Klasik masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, endike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar sonucu oluşan reaksiyonlar, uygulandığı hastalıklar, değerlendirme yöntemleri. Konnektif doku masajı uygulama yöntemleri, spor masajı uygulamalı olarak anlatılır.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                  Önkoşul: Yok                                              AKTS :5

Dersin Kısa Adı:Manipulatif Tedavi - I                Kategorisi: Alan  Dersi                           Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Masaj, teknik


PHYT203 Elektroterapi-I

Elektroterapiye giriş, elektrofizyoloji, alçak frekanslı akımların özellikleri ve prensipleri, galvani akımı, tıbbi ve cerrahi galvanizm, iyontoforezis, elektrodiagnoz, faradik akım, sinuzoidal akım, diadinamik , enterferansiyel akımları, russian akımları, transkuteneal elektriksel sinir stimülasyonu, yüksek voltaj galvanik stimülasyonu, mikroakım ve bunların etki mekanizmaları, endikasyonları, kontraendikasyonları, tehlikeleri, bakım, emniyet ve hijyenik şartları konularını içeren bir derstir.

Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3                          Önkoşul: Yok                                                                 AKTS:5

Dersin Kısa Adı:Elektroterapi - I Kategorisi: Alan  Dersi                                               Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Frekans, mekanizma


1.            HLTS101                Anatomy - I                     

This course aims to teach the human anatomy, body systems and functions. Within the content of this course general information about introduction to anatomy, terminology, bones, joints, muscles, human organism and movement system are included.

Credits:  ( 3 / 3 / 0 ) 4                           Prerequisites: None                            ECTS: 6                    

Abbreviated Title: Anatomy - I           Category: Area  Course                     Teaching Language: English

Keywords: human body, muscles


2.            HLTS103                               Physiology - I   

In this course introduction to physiology science and in this scope cell, blood, bone and muscle system, circulatory system physiology are examined.

Credits:  (3/ 0 / 0 ) 3                                       Prerequisites: None                                ECTS: 5

Abbreviated Title: Physiology - I                  Category: Area Course                            Teaching Language: English

Keywords: organism, system


 3.           PHYT101               Introduction to Physiotherapy and Rehabilitation         

The course's contents include the definition of Physiotherapy and Rehabilitation, its contents and development, Physiotherapy and Rehabilitation training and application range, legal regulations, professional applications and team work.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                                    Prerequisites: None                    ECTS :5

Abbreviated Title: Introduction to Physiotherapy and Rehabilitation        Category: Area  Course    

Teaching Language: English

Keywords: Introduction, definition


4.            NUTD103            Introduction to Nutrition            

Introduction to the basic concepts of balanced nutrition and nutrition also give informations about digestion, absorbtion and importance of the nutrients, their food sources and amounts needed and use by the body.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                         Prerequisites: None                  ECTS :3

Abbreviated Title:           Introduction to Nutrition                        Category: Area  Course           Teaching Language: English

Keywords: Balanced nutrition, food


5.            HLTS102               Anatomy - II     

This course studies urogenital system, endocrine system, cardiovascular system and nervous system structures theorically and practically.

Credits:  ( 3 / 3 / 0 ) 4                         Prerequisites: HLTS101                             ECTS: 6

Abbreviated Title: Anatomy - II   Category: Area Course                              Teaching Language: English

Keywords: human body, muscles


6.            HLTS104               Physiology - II                  

In this course respiratory system, excretion system, digestive system, endocrine system and nervous system related with basic physiologic mechanisms are lectured.

Credits:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                Prerequisites: HLTS103          ECTS: 5

Abbreviated Title: Physiology - II                             Category: Area Course          Teaching Language: English

Keywords: Hormone, Metabolism


7.            PHYT106              Ethics in Physiotherapy

The definition of ethics, its principles and association to law, the concept of its vocational, institutional and social responsibilities, the reasons, outcomes and solutions of professional degeneracy and unethical behavior in career life, multidisciplinary working mentality and deontological aspects of prefession are investigated.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                       Prerequisites: None                                     ECTS :4

Abbreviated Title: Ethic                    Category: Area  Course                               Teaching Language: English

Keywords: Responsibilities, multidisciplinary working


8.            PHYT108              Heat – Light – Hydrotherapy

Inflammation and healing process, pain mechanisms, the physical properties of heat and light and their principles, physiological effects of superficial heat modalities, infrared, ultraviolet light therapy, LASER physiological effects and application, heliotherapy, physiology of cold and cryotherapy, introduction to hydrotherapy, aquatic exercises, balneology. 

Credits:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                                          Prerequisites: None                     ECTS: 4

Abbreviated Title: Heat – Light – Hydrotherapy                           Category: Area  Course              Teaching Language: English

Keywords: heat, light


9.            PHYT110                Normal Motor Development

Terminology related to normal movement and function, theories and models of development, movement development from fetal period to young adult period, motor control, motor learning and their models, the stages of development of other body systems related to movement are taught.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                      Prerequisites: None                   ECTS: 3

Abbreviated Title: Heat – Light – Hydrotherapy                       Category: Area  Course               Teaching Language: English

Keywords: Motor control, movement


10.          PHYT201              Manipulative Treatment – I

The mechanisms effects of classical massage, its techniques, dosage, indications and contraindications, correct positioning and regional applications, the diseases for application and assessment methods. Connective Tissue Massage application methods and sports massage are instructed in details practically.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                       Prerequisites: None                                        ECTS:5

Abbreviated Title:           Manipulative Treatment - I        Category: Area  Course              Teaching Language: English

Keywords: Massage, techniques


11.          PHYT203              Electrotherapy – I

Introduction to electrotherapy, electrophysiology, low frequency currents' characteristics and its principles, galvanic current, medical and surgical galvanisms, iontophoresis, electrodiagnosis, faradaic current, sinusoidal current, diadynamic, interferential current, Russian current, transcutaneous electrical nerve stimulation, high-voltage pulsed galvanic stimulation, microcurrent and its effect mechanism, indications, contraindications, its dangers, maintenance, safety and hygiene are lectured in this course.

 

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                      Prerequisites:None                        ECTS:5

Abbreviated Title: Electrotherapy - I                      Category: Area  Course                 Teaching Language: English

Keywords: Frequency, mechanism

12.          PHYT205              Basic Measurement and Evaluation in Physiotherapy

The assessment methods of posture analysis, anthropometric measures, muscle shortness tests, flexibility, normal joint motions and muscle strength are lectured.

 

Credits:  ( 2 / 3 / 0 ) 3                                                                                                                                                                     

Abbreviated Title: Measurement and Evaluation in Physiotherapy         Prerequisites: None                   ECTS:5

Keywords: Assessment, tests                                                                 Category: Area  Course                     Teaching Language: English

 

13.          PHYT207             Biomechanics and Kinesiology – I

Biomechanical principles and appliacation area, internal and external force types, stability and balance, biomechanics in rehabilitation; collagen, cartilage, bone, muscle and joint biomechanics, normal and pathological gait.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                        Prerequisites: None                   ECTS:4

Abbreviated Title: Biomechanics and Kinesiology - I         Category: Area  Course              Teaching Language: English

Keywords: Kinematic, mechanisms


14.          PHYT209              Internal Medicine

The course's content includes cardiology, pulmonary diseases, endocrine system, gastrointestinal system and renal problems, autoimmunity and rheumatic diseases.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                    Prerequisites: None                             ECTS :3

Abbreviated Title:           Internal Medicine                Category: Area  Course                      Teaching Language: English

Keywords: Systems, diseases


15.          PHYT211              Functional Neuroanatomy

Central nervous system's (CNS) macroscopic anatomy and physiology, medulla spinalis, truncus cerebri, formation reticularis, cerebellum, ascending and descending pathways, cranial nerves, basal ganglia, diencephalon, visual and hearing ways, limbic system, autonomous nervous system, the vessels of telencephalon and central nervous system are instructed during the course.

Credits:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                        Prerequisites: None              ECTS :4

Abbreviated Title: Functional Neuroanatomy          Category: Area  Course            Teaching Language: English

Keywords: Nervous System, central nervous system


16.          PHYT202              Manipulative Treatment - II

Intervertebral stuctures physiology and mechanical defects, principals of manipulative therapy, direct and indirect manipulation techniques and sample therapy session protocols, Cyriax' orthopedic manipulative therapy approaches, transvers friction massage, mobilization techniques and traction methods.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                 Prerequisites: None                ECTS:5

Abbreviated Title:           Manipulative Treatment - II          Category: Area  Course           Teaching Language: English

Keywords: manipulative, technique


17.          PHYT204              Electrotherapy – II

Biofeedback, functional electrical stimulation, electromagnetism, electromagnetic areas, the procurement of high frequency current, short wave diathermy, intermittent electromagnetic energy, microwave diathermy, ultrasound, magnetotherapy, laser and this current's effect mechanism, indications, contraindications, its dangers, maintenance, safety and hygienic conditions are included in the course.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                      Prerequisites: None                                  ECTS:5

Abbreviated Title: Electrotherapy - II          Category: Area  Course                              Teaching Language: English

Keywords: Frequency, mechanisms


18.          PHYT206               Biomechanics and Kinesiology – II

Biomechanics and pathomechanics of foot and ankle, knee joint, hip joint, pelvis, spine, shoulder joint, elbow joint, wrist and hand.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                        Prerequisites: None                   ECTS:4

Abbreviated Title: Biomechanics and Kinesiology - II       Category: Area  Course       Teaching Language: English

Keywords: Kinematic, mechanisms


19.          PHYT208              Therapeutic Exercises

This course's contents aim to teach the purposes of exercises, their classification and planning of therapy program, improvement of problem solving, therapy and exercise program making skills based on basic evaluation and measuring methods.

Credits:  ( 2/ 3 /0 ) 3                                                 Prerequisites: None                               ECTS:5

Abbreviated Title:           Therapeutic Exercises       Category: Area  Course                     Teaching Language: English

Keywords: Exercise, program


20.          PHYT210              Exercise Physiology

Cardiovascular system and exercise, functional capacity evaluation, measurement of energy capacity, aerobic and anaerobic education, pulmonary system, musculoskeletal system and exercise, thermoregulation and exercise, underwater and high altitude physiology are included.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                      Prerequisites: None                                         ECTS:4

Abbreviated Title:           Exercise Physiology        Category: Area  Course                        Teaching Language: English

Keywords: System, functional capacity


21.          PHYT212              Surgical Sciences

Heart and vessel system related general clinical knowledge and surgical approaches, pregnancy and physiological process after birth and problems that might follow and prevention methods and postoperative surgical complication are included in course content.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                      Prerequisites: None                              ECTS:3

Abbreviated Title:           Surgical Sciences                 Category: Area  Course                          Teaching Language: English

Keywords: Surgical, knowledge


22.          PHYT214   Summer Internship – I

Students will apply the knowledge they have gained throughout the programme. They will find the opportunity to use electrotherapeutic heat- light and hydrotherapy agents during 15 working days.

Credits: (0 / 0 / 0 ) 0                                        Prerequisities: Min 30. Credits prior to registration   ECTS: 2         

Abbreviated Title:Summer Internship - I                 Category: Area Course                               Teaching Language:English

Keywords: practice


23.          PHYT301              Neurophysiological Approaches - I        

Basic neurophysiologic approaches used in physiotherapy and rehabilitation, differences and application techniques, theoretic basics of application, methods of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), upper and lower extremity patterns, neck and upper body patterns, lower body patterns, reciprocal patterns, relaxation, proximal vital functions, functional activities are included in the content of course.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                       Prerequisites: None                               ECTS :5

Abbreviated Title:           Neurophysiological Approaches - I  Category: Area  Course           Teaching Language: English

Keywords: Neurophysiologic approaches, methods


24.          PHYT303              Cardiac Diseases and Rehabilitation

The philosophy cardiac rehabilitation programs, team approach, cardiovascular endurance, exercise and physical suitability, risk factors of coronary artery disease, equipment, the phases of recovery and rehabilitation, functional classification guidelines of inpatient, dyspnea scales, cardiac rehabilitation related outcome measurement methods, exercise test and education, cardiovascular surgery rehabilitation.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                      Prerequisites: None                 ECTS :4

Abbreviated Title: Cardiac Diseases and Rehabilitation     Category: Area  Course                  Teaching Language: English

Keywords: Team work, cardiovascular system


25.          PHYT305              Orthopedic Rehabilitation

The general principles of orthopedic rehabilitation, recovery after injury, rehabilitation approaches after trauma, the traumatic, infectious and degenerative pathologies of musculoskeletal system, collagen tissue diseases, all orthopedic diseases that require or not required surgery, late period physiotherapy rehabilitation approaches, bandage application and splinting techniques are examined.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                           Prerequisites: None                         ECTS :4

Abbreviated Title: Orthopedic Rehabilitation               Category: Area  Course                      Teaching Language: English

Keywords: Bone, treatment


26.          PHYT307              Pediatric Rehabilitation

Neuromuscular system for children and learning about motor skills development characteristics' chronological period, the neurological problems that effects natal and postnatal motor skills characteristics' negatively, accurate assessment methods, the assessment of various development problems in childhood stage, physiotherapy and rehabilitation applications for cerebral paralysis, obstetric brachial plexus injuries and mental and motor retardation are examined.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                      Prerequisites: None                             ECTS :4

Abbreviated Title: Pediatric Rehabilitation          Category: Area  Course                               Teaching Language: English

Keywords:Disabled, children


27.          PHYT309              Orthotics and Rehabilitation

The biomechanical principles of orthoses, orthoses for upper, lower extremity and spinal regions' various segments, orthotic applications in sports, pediatrics, mobility problems, musculoskeletal and neurological conditions, clinical reasoning in orthotic application and rehabilitation are included.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                            Prerequisites: None                            ECTS :4

Abbreviated Title: Orthotics and Rehabilitation             Category: Area  Course                        Teaching Language: English

Keywords: Brace, splint


28.          PHYT311              Occupational Therapy

The definition of general performance and assessment methods, the principles and education of transfer activities, assessment of daily life activities and education, activity analysis and education, the occupational assessment and therapy for neurological diseases, sensation, perception and motor tests and education, cognitive assessment and rehabilitation, hand assessment and rehabilitation, the occupational assessment and therapy for pediatric diseases are included.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                               Prerequisites: None                  ECTS :4

Abbreviated Title:           Occupational Therapy                  Category: Area  Course            Teaching Language: English

Keywords: performance, analysis


29.          PHYT302              Neurophysiological Approaches – II

The pathophysiology and symptoms of stoke the assessment and treatment methods after stroke, theoretical and practical applications such as Brunnstrom, Bobath and Johnstone approaches.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                  Prerequisites: None                                ECTS :5

Abbreviated Title: Neurophysiological Approaches - II             Category: Area  Course     Teaching Language: English

Keywords: Hemiplegia, Bobath


30.          PHYT304               Pulmoner Diseases and Rehabilitation

The pathophysiology and rehabilitation of respiratory diseases, assessment methods used in pulmonary rehabilitation, treatment methods, physiotherapy and rehabilitation approaches for neonates with respiratory problems are included in the course contents.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                 Prerequisites: None                        ECTS :4

Abbreviated Title: Pulmoner Diseases and Rehabilitation    Category: Area  Course                Teaching Language: English

Keywords: pathophysiology, respiration diseases


31.          PHYT306              Physiotherapy in Sports

The course's contents include effects of exercising on body systems, assessment of athletes from different type and age groups, tests to determine physical performance, physical suitability tests, sports nutrition, sports psychology, and approaches towards disabled patients.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                        Prerequisites: None                    ECTS :3

Abbreviated Title:  Physiotherapy in Sports                Category: Area  Course              Teaching Language: English

Keywords: body, exercise


32.          PHYT308              Neurological Rehabilitation

The infectious, vascular, traumatic, degenerative, idiopathic diseases of central and peripheral nervous system, special assessment for diseases, methods and different physiotherapy approaches are investigated theorically and practically.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                     Prerequisites: None                 ECTS :4

Abbreviated Title:           Neurological Rehabilitation              Category: Area Course             Teaching Language: English

Keywords: Nervous system, assessment


33.          PHYT310              Prosthetics and Rehabilitation

Description, reasons and levels of amputations, biomechanical principles of the prostheses, prosthetic applications for different levels of lower and upper extremity amputees, prosthetics for congenital amputees, preoperative, postoperative, preprosthetic, prosthetic and postprosthetic rehabilitation approaches, common gait deviations and solutions  in lower extremity prosthetic users.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                           Prerequisites: None                              ECTS :4

Abbreviated Title:   Prosthetics and Rehabilitation       Category: Area Course                           Teaching Language: English

Keywords: amputee, artificial limb


34.          PHYT312              Special Themes İn Physiotherapy

Role of physiotherapist in obstetric and gynecologic rehabilitation, oncologic rehabilitation, geriatric rehabilitation, physiotherapy in burns and intensive care unit. Physiotherapy and rehabilitation approaches in lymphedema, diabetes, flexor and ekstansor tendon repairs, facial palsy, obstetric brachial plexus injuries and chronic ankle instability.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                      Prerequisites: None                     ECTS:4

 Abbreviated Title:  Special Themes            Category: Area Course                 Teaching Language: English

Keywords: Special Themes


35.          PHYT314   Summer Internship – II

Students will apply the knowledge they have gained throughout the programme. They will find them opportunity to use electrotherapeutic heat- light and hydrotherapy agents during 15 working days.

Credits: (0 / 0 / 0 ) 0                                                      Prerequisities:PHYT216                      ECTS: 2           

Abbreviated Title:Summer Internship - II                 Category: Area Course                        Teaching Language: English

Keywords: practice


36.          PHYT401              Research Methods İn Physiotherapy – I

Planning of a scientific research, construction of suitable work and control groups in planning, research design for information and data resources, utilization of computers are aimed to be improved.

Credits:  ( 1 / 3 / 0 ) 2                                                                            Prerequisites: None            ECTS :3

Abbreviated Title:   Research Methods in Physiotherapy - I         Category: Area Course       Teaching Language: English

Keywords: research, planning


37.          PHYT403              Clinical - Case Study – I

Assessment of Neurologic Physiotherapy and Rehabilitation cases, case problems being processed under the scopes of impairment, disability and handicap, clinical reasoning and physiotherapy skills, solution suggestions about physiotherapy-rehabilitation and determining a suitable physiotherapy-rehabilitation program through discussio impairments, disabilities, and handicaps are trained.

Credits:  ( 2 / 1 / 0 ) 2                                                       Prerequisites: None                            ECTS :6

Abbreviated Title:  Case Study - I                                 Category: Area  Course                       Teaching Language: English

Keywords: Neurologic, Physiotherapy


38.          PHYT405              Clinical - Case Study -  II

Assessment of Pediatric Physiotherapy and Rehabilitation cases, case problems being processed under the scopes of impairment, disability and handicap, clinical reasoning and physiotherapy skills, solution suggestions about physiotherapy-rehabilitation and determining a suitable physiotherapy-rehabilitation program through discussio impairments, disabilities, and handicaps are trained.

Credits:  ( 2 / 1 / 0 ) 2                                                 Prerequisites: None                    ECTS:6

Abbreviated Title:   Case Study - II                         Category: Area  Course               Teaching Language: English

Keywords: Pediatric, Physiotherapy


39.          PHYT407              Clinical - Case Study – III

Assessment of Orthopedic Pysiotherapy and Rehabilitation cases case problems being processed under the scopes of impairment, disability and handicap, clinical reasoning and physiotherapy skills, solution suggestions about physiotherapy-rehabilitation and determining a suitable physiotherapy-rehabilitation program through discussio impairments, disabilities, and handicaps are trained.

Credits:  ( 2 / 1 / 0 ) 2                                               Prerequisites: None                            ECTS :6

Abbreviated Title: Case Study - III                        Category: Area  Course                       Teaching Language: English

Keywords: Orthopedic, Pysiotherapy


40.          PHYT402              Research Methods İn Physiotherapy – II

Planning of a scientific research, construction of suitable work and control groups in planning, research design for information and data resources, utilization of computers are aimed to be improved.

Credits:  ( 1 / 3 / 0 ) 2                                                                       Prerequisites: None               ECTS :3

Abbreviated Title: Research Methods in Physiotherapy – II     Category: Area Course           Teaching Language: English

Keywords: research, work


41.          PHYT404              Clinical - Case Study – IV

Assessment of Prosthesis-Orthesis Physiotherapy and Rehabilitation cases, case problems being processed under the scopes of impairment, disability and handicap, clinical reasoning and physiotherapy skills, solution suggestions about physiotherapy-rehabilitation and determining a suitable physiotherapy-rehabilitation program through discussio impairments, disabilities, and handicaps are trained.

Credits:  ( 2 / 1 / 0 ) 2                                                    Prerequisites: None                  ECTS:6

Abbreviated Title: Clinical - Case Study - IV             Category: Area  Course               Teaching Language: English

Keywords: Prosthesis-Orthesis, Physiotherapy


42.          PHYT406                Clinical - Case Study – V

Assessment of Sports Physiotherapy and Rehabilitation cases case problems being processed under the scopes of impairment, disability and handicap, clinical reasoning and physiotherapy skills, solution suggestions about physiotherapy-rehabilitation and determining a suitable physiotherapy-rehabilitation program through discussio impairments, disabilities, and handicaps are trained.

Credits:  ( 2 / 1 / 0 ) 2                                            Prerequisites: None                            ECTS :6

Abbreviated Title: Clinical - Case Study – V      Category: Area  Course                       Teaching Language: English

Keywords: Orthopedic, Pysiotherapy


43.          PHYT408              Clinical - Case Study – VI

Assessment of Cardiopulmonary Physiotherapy and Rehabilitation cases, case problems being processed under the scopes of impairment, disability and handicap, clinical reasoning and physiotherapy skills, solution suggestions about physiotherapy-rehabilitation and determining a suitable physiotherapy-rehabilitation program through discussio impairments, disabilities, and handicaps are trained.

Credits:  ( 2 / 1 / 0 ) 2                                                    Prerequisites: None                         ECTS:6

Abbreviated Title: Clinical - Case Study - VI             Category: Area  Course                      Teaching Language: English

Keywords: Sports, Physiotherapy

Course Descriptions – II - English : All compulsory courses offered by other academic units


1.            ENGL191             Communication in English – I

It is designed to help students improve the level of their English to B1 level, as specified in the Common European Framework of Reference for Languages. The course connects critical thinking with language skills and incorporates learning technologies such as GEMoodle. The purpose of the course is to consolidate students' knowledge and awareness of academic discourse, language structures and lexis. The main focus will be on the development of productive (writing, speaking) and receptive (reading and listening) skills in academic settings, and on the improvement of study skills in general.

Credits:  (3 / 0 / 1) 3                                                      Prerequisites: None                                      ECTS: 4

Abbreviated Title: Comm. English - I                          Category: University Course                      Teaching Language: English

Keywords: Main idea, scanning, skimming, writing (academic composition, paragraph).

Department offering the course: School of Foreign Languages


2.            PSYC108              Introduction to Psychological Science

The aim of this course to learn the definition of physcology, also to learn history, branches, personality, learning principles, behavioral disorders and treatment, attitudes and prejudices and social influences on behaviorThis course will also examine the psychological links between the mind and body. It will focus on how we learn, how we communicate and how behaviour change can be initiated to improve people lifestyle. We will consider health inequalities in relation to how and where people live and the effect it has on their health and wellbeing.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                         Prerequisites: None                           ECTS :3

Abbreviated Title: Introduction to Psychological Science        Category: Area Course          Teaching Language: English

Keywords: Psychology

Department offering the course:Psychology


3.            PHYS111               Basic Physics                   

Physical quantities, measurements and units. Vectors andmotionwith constant acceleration. Newton's laws of motion. Circular Motion. Conservation of Energy. Fluid Mechanics. Electric fields and Magnetic Fields. Radioactivity, X-rays and their usages in Medical Sciences.

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                      Prerequisites: None                      ECTS: 4

Abbreviated Title: Basic Physics                   Category: Area  Course                 Teaching Language: English

Keywords: Units, vectors           

Department offering the course: Physics


4.            ITEC105                                Computer - I    

This lecture covers course expectations, introduces computer programming and its uses, and begins to familiarize you with concepts related to how programs work. Also student will be able to use some software programs which are related with nutrition. 

Credits:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                    Prerequisites: None                             ECTS:4                  

Abbreviated Title: Computer - I                  Category: University Course               Teaching Language:English                             

Keywords:  computer, programming

Department offering the course: Computer Informatics


5.            ENGL192             Communication in English – II

This course is designed to further help students improve their English to B2 level, as specified in the Common European Framework of References for Languages. The course aims to reconsolidate and develop students' knowledge and awareness of academic discourse, language structures, and critical thinking.  The course incorporates more technologies on MOODLE that will promote self study and Microsoft computer skills. The course will focus on reading, writing, listening, speaking and emphasizing documentation and presentation skills in academic settings.

Credits:  (3 / 0 / 1) 3                                                 Prerequisites: ENGL191                               ECTS : 4

Abbreviated Title: Comm. English - II                     Category: University Course                      Teaching Language: English

Keywords: Common European Framework of References for Languages, critical thinking, report writing, autonomous learning.

Department offering the course: School of Foreign Languages


6.            TUSL181               Turkish as a Second Language

TUSL 181 is a basic Turkish course introducing the Turkish language. It incorporates all four language skills and provides an introduction to basic grammar structures. Students will be encouraged to develop their writing skills through a variety of tasks. The aim of this course is for students to be able to understand and communicate in everyday situations, both in the classroom and in a Turkish speaking environment.

Credits:  (2 / 0 / 0) 2                                           Prerequisites: None                                      ECTS : 2

Abbreviated Title: Turk. Sec. Lang.                   Category: University Course                      Teaching Language: English/Turkish

Keywords: communication, culture, language

Department offering the course: School of Foreign Languages


7.            HIST280                               Ataturk's Principles and Turkish Reforms

The topics of the collapse of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat, I. and II. Constitutional Period,  World War I and the entry of the Ottoman Empire, the Armistice of Mudros, Atatürk's personality and his departure to Samsun, congresses period and the Independence War, the Abolition of the Sultanate, the Lausanne Peace Treaty, the principles and reforms of Atatürk and modern Turkey.

Credits:  (2 / 0 / 0) 2                                                          Prerequisites: None                                      ECTS : 2

Abbreviated Title: History of Turkish Reforms             Category: University Course                     Teaching Language: Turkish

Keywords: Not available from the offering center.

Department offering the course: Atatürk Research Center.EMU Websites