Skip Navigation LinksPhysiotherapy-and-Rehabilitation0824-4387

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı (İngilizce)


Genel Bilgi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün misyonu; erdemli, bilgili, çağdaş, etik değerlere bağlı, yapıcı, yaratıcı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve bilim adamı yetiştirmek, multidisipliner çalışmalar yürütmek, fizyoterapi-rehabilitasyon hizmetini, kanıta dayalı bilimi ve ileri teknolojiyi toplum yararına sunmak, Türkiye ve KKTC'nin evrensel ve kültürel değerlere saygılı profesyonel bilim ve meslek adamı ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Eğitim / Öğrenim

Başarılı, çağdaş fizyoterapistler yetiştirmek için disiplinlerarası dinamizmi sağlamak amacıyla, üniversitemiz ile Dokuz Eylül, Marmara ve Gazi Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılmıştır. Derslerin yürütülmesi için Türkiye' deki birçok seçkin akademik kurumun, akademik ve mesleki alanda deneyimli ve birikimli eğitim-öğretim kadrolarından, profesyonel destek alınmaktadır. Öğrencilerin eğitimi için analiz yapma, problem çözme, sonuca varma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme gibi becerilerin derslere yayılarak, programlı ve sistematik olarak mesleki bilgiyle harmanlanarak verildiği bir program tasarlanmıştır. Ayrıca, öğrencilere staj yapabilme olanakları sağlamak için birçok saygın sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.

Olanaklar

Fizyoterapi öğrencilerine ölçme değerlendirme, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için tam donanımlı laboratuvarlar, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Laboratuarlar, geniş ölçekli mekanlar kullanılarak aynı anda 40-50 öğrencinin birlikte çalışmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. DAÜ'nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Ayrıca, Üniversitemiz; öğrencilerine boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Fizyoterapist ünvanı alarak Fizyoterapistlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Lisans eğitiminin ardından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Fizyoterapist ve Doktor Fizyoterapist ünvanlarını alabilirler.


DERS İÇERİKLERİ

1.            HLTS101               Anatomi - I        

Bu ders insan anatomisi, vücut sistemleri ve fonksiyonlarının öğrenilmesini amaçlanır. Dersin kapsamında, anatomiye giriş, terminoloji, kemikler, eklemler, kaslar hakkında genel bilgiler, insan organizması, hareket sistemi konuları yer alır.

Kredi:  ( 3 / 3 / 0 ) 4                                             Önkoşul: Yok                AKTS : 6

Dersin Kısa Adı: Anatomi - I                              Kategorisi: Alan Dersi              Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: İnsan vücudu, kaslar

 

2.            HLTS103               Fizyoloji - I         

Bu derste fizyoloji bilimine giriş ve bu kapsamda yer alan hücre, kan, kas ve iskelelet sistemi, dolaşım sistemi fizyolojisinin incelenmesini içerir.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                Önkoşul: Yok                                             AKTS :5

Dersin Kısa Adı: Fizyoloji - I                Kategorisi: Alan Dersi                             Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Organizma, system

 

3.            PHYT101              Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş      

Ders içeriğinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tanımı, içeriği ve gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi ve uygulama alanları, yasal düzenlemeler, profesyonel uygulamalar, ekip çalışmasının önemi incelenir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                Önkoşul:  Yok                                                               AKTS:5

Dersin Kısa Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş      Kategorisi: Alan  Dersi                                      Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Tanım, giriş

 

4.            NUTD103            Beslenmeye Giriş          

Yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenme.

Kredi:  (2/ 0 / 0 ) 2                                                 Önkoşul: Yok                              AKTS:3

Dersin Kısa Adı: Beslenmeye Giriş                  Kategorisi: Alan  Dersi            Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Dengeli beslenme, yemek

 

5.            HLTS102               Anatomi - II       

Bu ders kapsamında ürogenital sistem, endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi yapıları teorik ve pratik olarak uygulamalı bir şekilde işlenir.

Kredi:  ( 3 / 3 / 0 ) 4                                         Önkoşul: HLTS101                              AKTS :6            

Dersin Kısa Adı:Anatomi                              Kategorisi: Alan  Dersi                      Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: İnsan vücudu, kaslar

 

6.            HLTS 104               Fizyoloji – II

Bu derste solunum sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistem ve sinir sistemine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılır.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                 Önkoşul: HLTS103                                    AKTS :5

Dersin Kısa Adı: Fizyoloji                       Kategorisi: Alan  Dersi                            Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Hormon, metabolizma

 

7.            PHYT106              Fizyoterapide  Etik         

Etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları rehabilitasyonda multidisipliner çalışma anlayışı ve mesleğin deontolojik yönü incelenir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                   Önkoşul: Yok                               AKTS:4           

Dersin Kısa Adı:Fizyoterapide Etik                       Kategorisi: Alan  Dersi              Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Sorumluluk, multidisipliner çalışma

 

8.            PHYT108                              Isı – Işık – Hidroterapi

İnflamasyon ve iyileşme süreci, ağrı mekanizmaları, ısı ve ışığın fiziksel özellikleri ve ilkeleri, yüzeysel ısı modalitelerinin fizyolojik etkileri, kızılötesi, ultraviyole ışık tedavisi, LASER fizyolojik etkileri ve uygulaması, helioterapi, soğuk ve kriyoterapi fizyolojisi, hidroterapiye giriş, Su egzersizleri, balneoloji

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                           Önkoşul: Yok                                          AKTS:4

Dersin Kısa Adı: Isı, Işık ,Hidroterapi             Kategorisi: Alan  Dersi                       Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Isı, Işık                                 

 

9.            PHYT110                Normal Motor Gelişim

Normal hareket ve fonksiyon ile ilgili terminoloji, gelişim teorileri ve modelleri, fetal dönemden genç erişkin döneme kadar olan hareket gelişimi, motor kontrol, motor öğrenme ve modelleri, hareketi etkileyen diğer vücut sistemlerinin gelişim aşamaları öğretilir.

Credits:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                               Önkoşul:                                         AKTS: 3

Dersin Kısa Adı: Normal Motor Gelişim               Kategorisi: Alan Dersi                   Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Motor kontrol, hareket

 

10.          PHYT201              Manipulatif Tedavi         - I

Klasik masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, endike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar sonucu oluşan reaksiyonlar, uygulandığı hastalıklar, değerlendirme yöntemleri. Konnektif doku masajı uygulama yöntemleri, spor masajı uygulamalı olarak anlatılır.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                  Önkoşul: Yok                                              AKTS :5

Dersin Kısa Adı:Manipulatif Tedavi - I                Kategorisi: Alan  Dersi                           Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Masaj, teknik

 

11.          PHYT203              Elektroterapi - I

Elektroterapiye giriş, elektrofizyoloji, alçak frekanslı akımların özellikleri ve prensipleri, galvani akımı, tıbbi ve cerrahi galvanizm, iyontoforezis, elektrodiagnoz, faradik akım, sinuzoidal akım, diadinamik , enterferansiyel akımları, russian akımları, transkuteneal elektriksel sinir stimülasyonu, yüksek voltaj galvanik stimülasyonu, mikroakım ve bunların etki mekanizmaları, endikasyonları, kontraendikasyonları, tehlikeleri, bakım, emniyet ve hijyenik şartları konularını içeren bir derstir.

Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3                          Önkoşul: Yok                                                                 AKTS:5

Dersin Kısa Adı:Elektroterapi - I Kategorisi: Alan  Dersi                                               Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Frekans, mekanizma

 

12.          PHYT205              Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme

Postür analizi, antropometrik ölçümler, kas kısalık testleri, esneklik, normal eklem hareketleri, kas kuvveti ölçme ve değerlendirme yöntemleri incelenir.

Kredi:  ( 2 / 3 / 0 ) 3                                             Önkoşul: Yok      AKTS :5          

Dersin Kısa Adı: Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme     Kategorisi: Alan  Dersi                    Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Değerlendirme, hastalık

 

13.          PHYT207               Biyomekanik ve Kinezyoloji - I

Temel biyomekanik prensipleri, uygulama alanları, kinetik ve kinematik, intrinsik ve ekstrinsik kuvvetler, dinamik ve statik denge, günlük yaşam aktivitelerinin biyomekanik prensiplerini içerir. Kinezyoloji bilimi, kemik yapısı, eklem yapısı, konnektif doku, fonksiyonları, tendon, ligament yapıları, kıkırdak yapı ve fonksiyonları, kasların rolleri, kasılma prensipleri, kasılma tipleri, temel nörolojik yapılar, insan hareketinin nörofizyolojik temelleri incelenir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                           Önkoşul: Yok                  AKTS:4

Dersin Kısa Adı: Kinezyoloji ve Biyomekanik - I          Kategorisi: Alan  Dersi            Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Kinematik, mekanizma

 

14.          PHYT209             Dahili Bilimler    

Ders kapsamında, kardiyak ve göğüs hastalıkları, endokrin sistem, gastrointestenal sistem ve renal problemler, otoimmunite ve romatizmal hastalıklar incelenir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                  Önkoşul: Yok                                            AKTS :3

Dersin Kısa Adı: Dahili Bilimler                             Kategorisi: Alan  Dersi                           Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler:Sistem, hastalıklar

 

15.          PHYT211                             Fonksiyonel Nöroanatomi          

Merkezi sinir sistemi'nin (MSS) makroskopik anatomisi ve fizyolojisi, medulla spinalis, truncus serebri, formasyo retikularis, serebellum, çıkan ve inen yolları, kranial sinirler, bazal ganglionlar, diensephalon, görme ve işitme yolları, limbik sistem, otonom sinir sistemi,  telencephalon ve MSS'nin damarları ders içeriğinde yer alır.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                     Önkoşul: Yok                                          AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: Fonksiyonel Nöroanatomi          Kategorisi: Alan  Dersi                     Eğitim Dili: Ingilizce

Anahtar Kelimeler:sinir, merkezi sinir sistemi

 

16.          PHYT202              Manipulatif Tedavi - II

İntervertebral yapının fizyolojisi ve mekanik bozukluklar

ını, manipulatif tedavinin esaslarını, direkt ve indirekt manipulasyon tekniklerini ve örnek tedavi seans protokollerini, Cyriax'ın ortopedik manipulatif tedavi yaklaşımlarını, transvers friksiyon masajını, mobilizasyon tekniklerini ve traksiyon yöntemlerini içerir.

Kredi:  (  2 / 2 / 0 ) 3                                                  Önkoşul: Yok                                             AKTS :5

Dersin Kısa Adı: Manipulatif Tedavi - II              Kategorisi: Alan  Dersi                          Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Maniplatif, teknik

 

17.          PHYT204                           Elektroterapi - II

Biofeedback, Fonksiyonel Elektrik Stimulasyonu, elektromegnetizm, elektromanyetik alanlar, yüksek frekanslı akımların elde edilişi, kısa dalga diatermi, kesikli elektromanyetik enerji, mikrodalga diatermi, ultrason, magnetoterapi, laser ve bu akımların etki mekanizmaları, endikasyonları, kontraendikasyonları, tehlikeleri, bakımı, emniyet, hijyenik şartları konularını içeren bir derstir.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                   Önkoşul: Yok                                           AKTS:5

Dersin Kısa Adı: Elektroterapi - II                          Kategorisi: Alan  Dersi                        Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Frekans,mekanizma

 

18.          PHYT 206             Biomekanik ve Kinezyoloji – II

Ayak ve ayak bileği, diz eklemi, kalça eklemi, pelvis, omurga, omuz eklemi, dirsek eklemi, el ve el bileği biyomekanisi ve patomekaniği incelenecektir.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                         Önkoşul: Yok                     AKTS:4

Dersin Kısa Adı: Biyomekanik ve Kinezyoloji - II        Kategorisi: Alan  Dersi              Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Kinematik, Mekanizma

 

19.          PHYT208            Terapatik  Egzersizler

Ders içeriğinde, egzersizin amaçları, egzersizin sınıflandırılması ve egzersiz programının planlanmasının öğretilmesi, temel değerlendirme ve ölçme yöntemleri doğrultusunda belirlenen farklı bozukluklarda problem çözme ve egzersiz programını oluşturma becerisinin geliştirilmesinin öğretilmesi amaçlanır.

Kredi:  ( 2/ 3/ 0) 3                                                        Önkoşul: Yok                                           AKTS :5

Dersin Kısa Adı: Terapatik  Egzersizler                    Kategorisi: Alan Dersi                      Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, program

 

20.          PHYT210            Egzersiz Fizyolojisi

Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitim, pulmoner sistem, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi konularını içerir.

Kredi:  ( 2 /0 /0 ) 2                                                        Önkoşul: Yok                                    AKTS :4

Dersin Kısa Adı: Egzersiz Fizyolojisi                            Kategorisi: Alan Dersi              Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler:Sistem, fonksiyonel kapasite

 

21.          PHYT212             Cerrahi Bilimler

Kalp ve damar sistemi ile ilgili genel klinik bilgiyi ve cerrahi yaklaşımları, hamilelik ve doğumun fizyolojik sürecini ve gelişebilecek sorunları ve korunma yöntemlerini, postoperatif cerrahi komplikasyonları ders içeriğinde yer alır.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                              Önkoşul: Yok                                                 AKTS :3

Dersin Kısa Adı: Cerrahi Bilimler                                        Kategorisi: Alan Dersi                             Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler:Cerrahi, bilgi

 

22.          PHYT214  Yaz Stajı – I

Öğrencilere teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri fizyoterapi programı ile ilgili birimlerde dönüşümlü olarak uygulama yaptırmaktır.  Öğrenciler 15 işgünü süresince elektroterapatik, ısı-ışık ve hidroterapi ajanlarınının kullanımını öğreneceklerdir.

Kredi:  ( 0 / 0 / 0 ) 0                         Önkoşul: Min. 30 krediyi tamamlamış olmak       AKTS: 2

Dersin Kısa Adı:Yaz Stajı - I            Kategorisi: Alan Dersi                                               Eğitim Dili: Ingilizce

Anahtar Kelimeler: yaz stajı

 

23.          PHYT301                          Nörofizyolojik Yaklaşımlar - I

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılan temel nörofizyolojik yaklaşımlar, farklılıkları ve uygulama teknikleri, Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik temeli, yöntemleri, temel işlemleri, teknikleri, üst ve alt ekstremite paternleri, boyun ve üst gövde paternleri, alt gövde paternleri, resiprokal paternler, gevşemeye, hayati fonksiyonlara ve fonksiyonel aktivitelere yönelik PNF uygulamalarını içerir.

Kredi:  ( 2/ 2 /0 ) 3                                                                    Önkoşul: Yok                           AKTS :5 

Dersin Kısa Adı: Nörofizyolojik Yaklaşımlar - I                 Kategorisi: Alan Dersi        Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Norofizyolojik yaklaşım, metod

 

24.          PHYT303                          Kardiyak Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Kardiyak rehabilitasyon programlarının felsefesi, takım yaklaşımı, kardiyovasküler endurans, egzersiz ve fiziksel uygunluk, koroner arter hastalığı risk faktörleri, ekipman, iyileşme ve rehabilitasyonun fazları, yatan hasta aktivitelerinde fonksiyonel sınıflama rehberi, kardiyak rehabilitasyona özgü sonuç ölçüm yöntemleri, kardiyovasküler cerrahi sonrası rehabilitasyonu kapsar.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                     Önkoşul: Yok                           AKTS :4

Dersin Kısa Adı: Kardiyak  Hastalıklar ve Rehabilitasyon   Kategorisi: Alan  Dersi      Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: grup çalışması, kardiyovasküler system

 

25.          PHYT305            Ortopedik Rehabilitasyon

Ortopedik rehabilitasyonun genel prensipleri, yara iyileşmesi, travmayı takiben rehabilitasyon yaklaşımları, muskuloskeletal sistemin travmatik, enfeksiyöz ve dejeneratif patolojileri, kollajen doku hastalıklarında, cerrahi gerektiren, gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıkları için uygulanacak erken, geç dönem fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları, bandaj uygulama ve splinteleme teknikleri incelenecektir.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                      Önkoşul: Yok                                     AKTS :4

Dersin Kısa Adı: Ortopedik Rehabilitasyon             Kategorisi: Alan  Dersi                 Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: kemik, tedavi

 

26.          PHYT307                          Pediatrik Rehabilitasyon

Çocuklarda nöromusküler sistem ve motor gelişim özelliklerinin kronolojik süreci hakkında bilgi edinerek, doğumsal ve doğum sonrasında motor gelişimi olumsuz yönde etkileyen çeşitli nörolojik bozukluklar, uygun değerlendirme yöntemleri, çeşitli gelişimsel bozukluklara yönelik değerlendirmeler, serebral paralizi, mental ve motor retardasyonda, doğumsal brakiyal pleksus yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları incelenir.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                     Önkoşul: Yok                                    AKTS:4

Dersin Kısa Adı: Pediatrik Rehabilitasyon            Kategorisi: Alan  Dersi                 Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: engelli, çocuk

 

27.          PHYT309                          Ortez ve Rehabilitasyonu

Ortezlerin biomekanik prensipleri, üst alt ekstremite ve spinal bölge için kullanılan ortezler, sporda, pediatride, mobilite problemlerinde, kas iskelet sistemi ve nörolojik durumlarda ortez uygulamaları, ortez uygulamalrında klinik karar verme ve rehabilitasyonu içerir.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                        Önkoşul: Yok                             AKTS:4

Dersin Kısa Adı:Ortez ve Rehabilitasyonu              Kategorisi: Alan  Dersi         Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Biyomekani prensipleri, yaralanma

28.          PHYT311           İş ve Uğraşı Tedavisi

Genel performansı tanımlama ve değerlendirme yöntemleri, transfer aktiviteleri prensipleri ve eğitimi, günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmeleri ve eğitimi, nörolojik hastalıklarda iş ve uğraşı tedavisi, duyu algı motor testleri ve eğitimi, kognitif değerlendirme ve rehabilitasyonu, el değerlendirme ve rehabilitasyonu, pediaktik hastalıklara yönelik iş ve uğraşı değerlendirme ve tedavisini içerir.

Kredi:  (2 / 2 / 0) 3                                                          Önkoşul: Yok                                   AKTS :4

Dersin Kısa Adı: İş ve Uğraşı Tedavisi                    Kategorisi: Alan  Dersi                     Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: performans, analiz

 

29.          PHYT302            Nörofizyolojik Yaklaşımlar - II

İnme patofizyolojisi ve bulgularının öğretilmesi, inme sonrasında uygulanacak değerlendirme ve rehabilitasyon uygulamaları ve Brunnstrom, Bobath ve Johnstone yöntemleri gibi çeşitli rehabilitasyon yaklaşımlarının teorik ve pratik temellerinin incelenmesini kapsar.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                              Önkoşul: Yok                               AKTS:5

Dersin Kısa Adı: Nörofizyolojik Yaklaşımlar - I             Kategorisi: Alan  Dersi             Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Hemipleji, bobat

 

30.          PHYT304                          Pulmoner Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Solunum hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri, tedavi yöntemleri, solunum problemi olan neonatallerde fizyoterapi ve rehabilitasyon protokollerinin teorik ve pratik uygulamalarını içerir.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                                        Önkoşul: Yok                             AKTS :4

Dersin Kısa Adı: Pulmoner  Hastalıklar ve Rehabilitasyonu           Kategorisi: Alan Dersi           

Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: patofizyoloji, respiratuar hastalıklar

 

31.          PHYT306             Sporda Fizyoterapi

Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkileri, farklı cins ve yaş gruplarında spor, sporcunun değerlendirilmesi, fiziksel performans testleri, fiziksel uygunluk testleri, sporda beslenme, sporda psikoloji, özürlülerde spor yaklaşımları yer alır.

Kredi:  (2 / 0 / 0 ) 2                                                                     Önkoşul: Yok                              AKTS :3

Dersin Kısa Adı: Sporda Fizyoterapi                                      Kategorisi: Alan  Dersi          Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: vücut, egzersiz

 

32.          PHYT308            Nörolojik Rehabilitasyon           

Santral ve periferik sinir sisteminin enfeksiyöz, vasküler, travmatik, dejeneratif ve idyopatik hastalıklarına ait özel değerlendirme yöntemleri ve farklı fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları teorik ve prtaik olarak incelenir.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0) 3                                                                Önkoşul: Yok                               AKTS :4

Dersin Kısa Adı: Nörolojik Rehabilitasyon                       Kategorisi: Alan  Dersi             Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: sinir sistemi, değerlendirme

 

33.          PHYT310          Protez ve Rehabilitasyonu

Amputasyonların tanımı, sebepleri ve seviyeleri, protezlerin biyomekaniksel prensipleri, farklı seviyelerde üst ve alt ekstremite amputelerinin protez uygulamaları konjenital amputelerde protezler, preoperatif, postoperative, protez öncesi, protez ve protez sonrası rehabilitasyon yaklaşımları, alt ekstremite protez kullanıcılarında ortak yürüyüş deviasyonları ve çözümleri.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0) 3                                              Önkoşul: Yok                     AKTS :4

Dersin Kısa Adı:Protez ve Rehabilitasyonu    Kategorisi: Alan  Dersi              Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Ampute, Yapay bacak

 

34.          PHYT312          Fizyoterapide Özel Konular

Obstretrik ve jinekolojik rehabilitasyonda fizyoterapistin rolü, onkolojik rehabilitasyon, geriatric rehabilitasyon, yoğun bakım ünitesinde ve yanıklarda fizyoterapi. Lenfödem, diyabet, fleksör ve ekstansör tendon tamirleri, fasial paralizi, obstetric brakiyal plexus yaralanmaları ve kronik ayak bileği instabilitelerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                  Önkoşul: Yok                              AKTS :4

Dersin Kısa Adı: Fizyoterapide Özel Konular                       Kategorisi: Alan  Dersi        Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Özel konular

 

35.          PHYT316    Yaz Stajı – II

Öğrencilere teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri fizyoterapi programı ile ilgili birimlerde dönüşümlü olarak uygulama yaptırmaktır.  Öğrenciler 15 işgünü süresince elektroterapatik, ısı-ışık ve hidroterapi ajanlarınının kullanımını öğreneceklerdir.

Kredi:  ( 0 / 0 / 0 ) 0                                                                Önkoşul: PHYT216                    AKTS:2

Dersin Kısa Adı:Yaz Staj - II                                                Kategorisi: Alan Dersi              Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Yaz stajı

​ 

36.          PHYT401          Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri - I

Bilimsel bir araştırma planlama, planlamada uygun çalışma ve kontrol gruplarının oluşturulması, bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım, araştırma tasarımı, bilgisayardan yararlanma becerilerini geliştirmek amaçlanır.

Kredi:  (1 / 3 / 0 ) 2                                                                    Önkoşul: Yok                              AKTS :3

Dersin Kısa Adı:Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri - I   Kategorisi: Alan  Dersi

Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler:Araştırma, planlama

 

37.          PHYT403           Klinik - Olgu Çalışması - I

Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında vakanın değerlendirilmesi, olguya yönelik problemlerin yetersizlik, özür ve engel kavramları altında listelenmesi, klinik mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin ve uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının tartışılılarak belirlenmesi amaçlanır.

Kredi:  (2 / 1 / 0) 2                                                            Önkoşul: Yok                                 AKTS:6

Dersin Kısa Adı: Klinik - Olgu Çalışması   - I              Kategorisi: Alan  Dersi                Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler:Nöroloji, fizyoterapi

 

38.          PHYT405            Klinik - Olgu Çalışması - II

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında olgunun değerlendirilmesi, olguya yönelik problemlerin yetersizlik, özür ve engel kavramları altında listelenmesi, klinik mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin ve uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının tartışılılarak belirlenmesi amaçlanır.

Kredi:  (2 / 1 / 0) 2                                                        Önkoşul: Yok                                     AKTS:6

Dersin Kısa Adı: Klinik - Olgu Çalışması - II             Kategorisi: Alan  Dersi                 Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Pediatri, fizyoterapi

 

39.          PHYT407             Klinik - Olgu Çalışması - III

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında olgunun değerlendirilmesi, olguya yönelik problemlerin yetersizlik, özür ve engel kavramları altında listelenmesi, klinik mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin ve uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının tartışılılarak belirlenmesi amaçlanır.

Kredi:  (2 / 1 / 0) 2                                                          Önkoşul: Yok                                   AKTS:6

Dersin Kısa Adı: Klinik - Olgu Çalışması - III              Kategorisi: Alan  Dersi                Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Ortopedi, fizyoterapi

40.          PHYT402                        Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri - II

Bilimsel bir araştırma planlama, planlamada uygun çalışma ve kontrol gruplarının oluşturulması, bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım, araştırma tasarımı, bilgisayardan yararlanma becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

Kredi:  (1 / 3 / 0) 2                                                                           Önkoşul: Yok                    AKTS:3

Dersin Kısa Adı:Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri - II      Kategorisi: Alan  Dersi             

Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Araştırma, planlama

 

41.          PHYT404                        Klinik - Olgu Çalışması - IV

Protez-Ortez Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında olgunun değerlendirilmesi, olguya yönelik problemlerin yetersizlik, özür ve engel kavramları altında listelenmesi, klinik mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin ve uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının tartışılılarak belirlenmesi amaçlanır.

Kredi:  (2 / 1 / 0) 2                                                                 Önkoşul: Yok                              AKTS :6 

Dersin Kısa Adı: Klinik - Olgu Çalışması - IV                    Kategorisi: Alan  Dersi          Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler:Ortez-protez, fizyoterapi

 

42.          PHYT406                        Klinik - Olgu Çalışması - V

Sporcu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında olgunun değerlendirilmesi, olguya yönelik problemlerin yetersizlik, özür ve engel kavramları altında listelenmesi, klinik mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin ve uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının tartışılılarak belirlenmesi amaçlanır.

Kredi:  (2 / 1 / 0) 2                                                               Önkoşul: Yok                AKTS:6

Dersin Kısa Adı: Klinik - Olgu Çalışması -V                     Kategorisi: Alan  Dersi           Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Geriatri, fizyoterapi

 

43.          PHYT408                        Klinik - Olgu Çalışması – VI

Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında olgunun değerlendirilmesi, olguya yönelik problemlerin yetersizlik, özür ve engel kavramları altında listelenmesi, klinik mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin ve uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının tartışılılarak belirlenmesi amaçlanır.

Kredi:  (2 / 1  / 0) 2                                                               Önkoşul: Yok                               AKTS:6

Dersin Kısa Adı: Klinik - Olgu Çalışması - VI                    Kategorisi: Alan  Dersi          Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler:Spor, fizyoterapi​

 

 Ders İçeriği İndir

DAÜ Web Siteleri