Skip Navigation LinksNutrition-and-Dietetics-(Turkish)

Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)Programın Türü: Örgün Eğitim

Programın Eğitim Dili: Türkçe

Kazanılan Derece: Lisans Derecesi

Genel Bilgi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün misyonu; evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak; mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı, beslenme ve yiyeceklerle ilgili kanıta dayalı bilimsel ilkelerin doğrultusunda insan sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesiyle ilgili alanlarda çalışacak profesyonel meslek adamı yetiştirmektir. Mesleki hizmette, bilimsel verilerin önderliğinde ve etik kuralların benimsendiği, çevreye saygılı, sağlık hizmeti veren, nitelikli, üst düzey mesleki donanıma sahip, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri, eğitimciler ve araştırmacılar yetiştirerek topluma katkıda bulunmaktır.

Eğitim / Öğrenim

Bölümümüz her türlü altyapısı tamamlanmış, çağdaş ve teknolojik olanaklara sahip bir ortamda öğrenci odaklı eğitim verilmek üzere kurulmuştur. Öğrencilerimize sağlıklı bir eğitim sunmak için üniversitemiz ile Marmara ve Gazi Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye?deki birçok üniversitenin deneyimli akademisyenlerinden destek alınmaktadır. Öğrencilerin analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme gibi temel becerilerini geliştirip programlı ve sistematik olarak mesleki bilgiyle birleştirebilecekleri bir eğitim programı tasarlanmıştır. Öğrencilere staj olanakları sağlamak için birçok saygın sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.

Olanaklar

Beslenme ve Diyetetik Bölümü için tam donanımlı laboratuvarlar, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre düzenlenmiştir. Laboratuvarlar, için geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanları aynı anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Üniversitemizde yeterli düzeyde, internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ'nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Ayrıca, Üniversitemizi öğrencilere boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Lisans eğitiminin ardından diyetisyenler yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Diyetisyen ve Doktor Diyetisyen ünvanlarını alabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Beslenme ve Diyetetik alanında lisans derecesi almak için 145 Kredi ve 240 AKTS'lik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve en az 4 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Doğu Akdeniz Üniversitesi mevzuatında yer alan Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği kurallarına göre uygulanır.

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-4-Yonetmelik-SinavveDegerlendirme.htm

Üst Öğrenime Geçiş

Üniversite tarafından belirtilen koşulların sağlanması durumunda mezunlar yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.

Programın Eğitim Amaçları

 1. Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı Beslenme ve Diyet hizmeti verilirken, evrensel hukuka ve etik değerlere bağlı, mesleki beceri ile donatılmış,
 2. Öğrenme ve iletişim becerilerine sahip, araştırmacı, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyip uygulayabilen,
 3. Alanında uzmanlaşmaya olanak sağlayacak ulusal ve uluslararası standartlarda mesleki eğitimi almış, multidisipliner çalışmaya ve ekip çalışmasına yatkın,
 4. Toplumun ve bireyin sağlığını geliştirecek, koruyucu ve tedavi edici eğitim ve uygulamalarda rol alan DİYETİSYENLER yetiştirmektir.

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Beslenme ve diyetetik alanındaki, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir 
 2. Beslenme ve diyetetik alanında karşılaşılacak problemleri saptama, tanımlama, analitik değerlendirme ve çözümleyebilme becerisine sahiptir.
 3. Mesleki eğitim sürecinde edindiği, bilgi ve becerilerini bireylerin ve toplumun sağlığının korunması ve  geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır. 
 4. Beslenme ve diyetetik alanında ulusal ve uluslararası inter ve multidisipliner ekiplerde veya bireysel olarak, etik değerlere bağlı çalışabilme becerisine sahiptir. 
 5. Eğitim programında alan dışı ve yabancı dil dersleri alarak bilgi ve becerilerini geliştirir. 
 6. Mesleki alanda, Türkçe ve en az bir yabancı dili kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olur.
 7. Beslenme ve diyetetik uygulamalarına özgü ekipmanları, değerlendirme yöntemlerini ve bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahiptir.
 8. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki alanda son gelişmeleri takip edebilme, kendini güncel ve bilimsel literatür ışığında sürekli geliştirme becerisine sahip olur.  
 9. Beslenme ve diyetetik alanında bilgi birikimini kullanarak,  sorunları saptama, bilimsel çalışma planlama, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve rapor hazırlama becerisi edinir. 
 10. Topluma yönelik besin ve beslenme politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda bilgi ve beceri kazanır. 

Ders Programı ve Program Çıktıları İlişkisi

 PDF Olarak İndir

TYYÇ Yetkinlikleri ve Program Çıktıları İlişkisi

 PDF Olarak İndir
Beslenme ve Diyetetik Çekirdek Eğitim Programı

 PDF Olarak İndir
​​​

​* Ders İzlencesini görmek için, ders kodunu tıklayınız.

​D​önem​​​
De​rs kodu
Ders Adı
Ders kategorisi
Kre​di​ ​
Ön koşulAKTS

TeorikLab
PratikToplam
1
BESD101
Beslenme İlkeleri IAC2203 6
1KIMY103
Temel  Kimya AC3103 6
1BIOL111
Tıbbi Biyoloji ve Genetik IAC2002 4
1ENGL171
İngilizce I         UC3003 4
1FZTR101
Anatomi FC3304 6
1FZTR103
FizyolojiFC3003 4
          
2BESD102
Beslenme İlkeleri IIAC2203 6
2KIMY104
Organik KimyaAC3013 6
2BIOL112
Tibbi Biyoloji Ve Genetik IIAC2002 4
2PSYC111
Psikoloji BilimiAC2002 4
2ENGL172
İngilizce II        UC3003 4
2MATE122
Temel MatematikAC3013 6
          
3BESD201
Beslenme Biyokimyası IAC3003 7
3BESD203
Besin Kimyası ve Analizleri IAC3204 8
3FZTR110
Genel MikrobiyolojiAC2203 7
3ITEC115
Bilgisayara GirişUC2203 2
3UE1Üniversite Seçmeli DersUE3003 4
3HIST280
Atatürk İlke ve İnkılaplarıUC2002 2
          
4BESD202
Beslenme Biyokimyasi IIAC3003 7
4BESD204
Besin Kimyasi ve Analizleri IIAC3204 8
4BESD210
Besin MikrobiyolojisiAC2203 6
4BESD212
Sporcu BeslenmesiAC2002 3
4UE2Üniversite Seçmeli DersUE3003 4
4FZTR222
Halk Sağlığı AC2002 2
          
5BESD301
Ana-Çocuk BeslenmesiAC2023 6
5BESD303
Beslenme Durumunun Saptanması
AC1022 4
5BESD305
Toplu Beslenme Sistemleri-IAC3003 5
5BESD307
Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi-I
AC3024 7
5UE3Üniversite Seçmeli DersAC3003 4
5AE1Alan Seçmeli DersAE2002 4
          
6BESD302
Çocuk Hastalıklarında BeslenmeAC2023 6
6BESD304
Beslenme Sorunları ve EpidemiyolojiAC1022 5
6BESD306
Toplu Beslenme Sistemleri-IIAC3003 5
6BESD308
Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi-IIAC3024 7
6BESD310
Besin Kontrolü ve Yasal DüzenlemelerAC1022 3
6YONT101
İşletmeye Giriş I
AC2002 4
          
7BESD316
Klinik Alan Yaz UygulamasıAC0000 1
7BESD401
Klinik Beslenme Uygulaması IAC3094 8
7BESD403
Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması IAC3094 8
7BESD405
Mezuniyet Projesi IAC2002 3
7BESD407
Seminer-IAC2002 3
7MATE211
BiyoistatistikAC2012 4
7FZTR403
Sağlık Bilimlerinde  Araştırma Yöntemleri FC3003 3
          
8BESD402
Klinik Beslenme Uygulaması IIAC3094 8
8BESD404
Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması IIAC3094 8
8BESD406
Mezuniyet Projesi IIAC2002 3
8BESD408
Seminer-IIAC2002 3
8AE2Alan Seçmeli DersAE2002 4
8AE3Alan Seçmeli DersAE2002 4​​


​​​​

​​Besd101       Beslenme İlkeleri- 1        
Bu ders kapsamında beslenme bilimini tanıma, Beslenme ve Diyetetik bölümünün gelişimi ve çalışma alanları ile bilgi sahibi olma ,beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini,sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenme, besin öğesi ve enerji alımı ile ilgili hesaplamalar yapılmaktadır.

Kredi:  ( 2 /  2 / 0 ) 3                                                           Önkoşul: Yok                                            AKTS : 6
Dersin Kısa Adı: Beslenme İlkeleri- 1                       Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

​Besd102       Beslenme İlkeleri- 2        
Bu derste besin gruplarının porsiyon miktarları ve her bir porsiyondaki besin öğelerinin miktarının öğrenilmesi ayrıca besin hazırlama ve pişirme esnasında besinlerde oluşan değişikliklerin kavranması ayrıca doğru hazırlama-pişirme tekniklerinin öğrenilmesini sağlamaktır. 

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                            Önkoşul: Yok                                            AKTS : 6
Dersin Kısa Adı: Beslenme İlkeleri- 2                         Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd201       Beslenme Biyokimyası-I
Ders kapsamında karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve amino asitlerin tanımları ile bunların metabolizmaları, buradaki enzim ve hormonların işlevleri, nükleik asitler ile pürin ve primidin metabolizması. Açlık ve tokluk durumlarında enerji regülasyonu öğretilir.

Kredi:  ( 3 /  0 / 0 ) 3                                                           Önkoşul: Yok                                            AKTS : 7
Dersin Kısa Adı: Beslenme Biyokimyası-I                     Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd202       Beslenme Biyokimyası-II
Bu derste suda ve yağda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, elektrolitler ve su metabolizması. Vitamin ve minerallerin vücuda alındıktan sonra sindirim, emilim, taşıma, metabolizması ve vücuttan atım basamaklarını, ayrıca vücuttaki fonksiyonlarını inceler.  Vitamin ve mineraller ile ilişkili anomaliler ve bunların temelinde yatan metabolizma bozukluklarını incelenir.

Kredi:  ( 3 /  0 / 0 ) 3                                                           Önkoşul: Yok                                            AKTS : 7
Dersin Kısa Adı: Beslenme Biyokimyası-II                    Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd203       BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-I
Bu derste, kolloid sistemler, besinlerin yapısında bulunan makro besin ögeleri ve diğer besin bileşenlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, besinin kalitesini etkileyen fiziksel ve kimyasal reaksiyonları ve besinle ilgili temel analizlerin ilkelerinin kavranması incelenmektedir.

Kredi:  ( 3 /  2 / 0 ) 3                                                           Önkoşul: Yok                                            AKTS : 8
Dersin Kısa Adı: Besin Kimyası Ve Analizleri-I             Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd204       BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-II
Bu derste, Yumurta ve uygulamaları, süt ve süt ürünleri ve uygulamaları, et ve ürünleri ve uygulamaları, tahıllar ve uygulamaları, sebze ve meyveler, genetik modifiye besinler fonksiyonel besinler; pre-, pro-, sin-biyotikler, çay, kahve, kakao vb. besinlerin bileşimleri, fonksiyonel ve yapısal özellikleri incelenmektedir.

Kredi:  ( 3 /  2 / 0 ) 4                                                           Önkoşul: Yok                                            AKTS : 8
Dersin Kısa Adı: Besin Kimyası Ve Analizleri-II             Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd210       Besin Mikrobiyolojisi
Bu ders; besin kaynaklı hastalıkların epidemiyojisi, besinlerde mikrobiyal üremeye etkileyen faktörler, mikrobiyal bozunma, besin kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlara neden olan mikroorganizmalar ve patogenezleri, doğal besin toksinleri, besin hijyeni, sanitasyon ve besin güvenliğine ilişkin temel kavramlar ve besin mikrobiyolojisinde kullanılan tanı tekniklerini içermektedir

Kredi:  ( 2 /  2 / 0 ) 3                                                           Önkoşul: Yok                                            AKTS : 6
Dersin Kısa Adı: Besin Mikrobiyolojisi                      Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

​Besd212       Sporcu Beslenmesi
Ders kapsamında farklı spor dallarında besin ögesi ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, müsabaka öncesi sırası ve sonrası dönemlere özel beslenme önerileri ve menü planlamaları öğretilir.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                                            Önkoşul: Yok                                            AKTS : 3
Dersin Kısa Adı: Sporcu Beslenmesi                            Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd301       Ana Çocuk Beslenmesi

Bu ders,  gebelik öncesi dönem, gebelik dönemi, emziklilik dönemi, anne sütü, 0-1 yaş döneminde beslenme, tamamlayıcı beslenme, bebek mamaları, okul öncesi dönemde beslenme, okul çağında beslenme, adolesan dönem, obezite ve metabolik sendrom ve tümü ile ilişkili pratik çözümleri kapsamaktadır.

Kredi:  ( 2 /  2 / 0 ) 3                                                                    Önkoşul: Yok                              AKTS : 6
Dersin Kısa Adı: Ana Çocuk Beslenmesi                   Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd302       Çocuk Hastalıklarında Beslenme

Bu ders, Prematüre Bebekler, gastroenteritler, emilim bozuklukları, malnutrisyoni sinir sistemi, böbrek hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, doğumsal metabolik bozukluklar, tip 1 ve gestasyonel diyabet, enteral parenteral beslenme konularında beslenme tedavisi ilkelerini ve uygun tedavinin planlanmasının öğretilmesini içerir.

Kredi:  ( 2 /  2 / 0 ) 3                                                                    Önkoşul: Yok                              AKTS : 6
Dersin Kısa Adı: Çocuk Hastalıklarında Beslenme          Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd303      Beslenme Durumunun Saptanması

Bu ders kapsamında, bireyin ve toplumun beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntem ve teknikler  ( klinik, antropometrik, biyokimyasal, biyofizik, besin tüketim araştırmaları ekolojik etmenler, mortalite ve morbidite istatistikleri) irdelenmektedir.

Kredi:  ( 1 /  2 / 0 ) 2                                                                    Önkoşul: Yok                              AKTS : 4
Dersin Kısa Adı: Beslenme Durumunun Saptanması   Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd304      Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi

Toplumda görülen beslenme sorunlarının tanımlanması, hastalıkların önlenmesinde ve etiyolojisinde beslenme ve diyet ilişkisinin irdelenmesi, özel toplum gruplarında sağlığın korunması ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması. (Örn. Okul çocukları, yetişkinler için beslenme rehberinin hazırlanması)

Kredi:  ( 1 /  2 / 0 ) 2                                                                    Önkoşul: Yok                              AKTS : 5
Dersin Kısa Adı: Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi    Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd305       Toplu Beslenme Sistemleri-I

 Ders kapsamında toplu beslenme sistemleri sınıflaması, sistem akışı, üretim tipleri,  yönetim ve organizasyon ilkeleri, insan kaynakları yönetimi,  mutfak planlama ve araç-gereçler, çeşitli gruplara yönelik menü planlama, ürün seçimi, kontrolü ve depolama ilkeleri, standart yemek tarifeleri, atık yönetimi ve maliyet çalışmalarına ilişkin genel bilgileri öğretilmektedir.

Kredi:  ( 3 /  0 / 0 ) 3                                                                    Önkoşul: Yok                                            AKTS : 5
Dersin Kısa Adı: Toplu Beslenme Sistemleri-I                   Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd306       Toplu Beslenme Sistemleri-II

 Ders kapsamında Toplu beslenme sistemlerinde hazırlama-pişirme teknikleri ve uygulamaları, pişirme ile oluşabilecek besin karsinojenleri ve önleme yolları; otel, restorant... v.b kuruluşlarda  servis ilkeleri ve  yöntemleri; Toplu beslenme sistemlerinde hijyen-sanitasyon-HACCP ve Besin Güvenliği uygulamaları; Toplu Beslenme Sistemlerinde kullanılan kontrol dökümanları;  hastalıklara ve çeşitli gruplara yönelik yeni tarifeler geliştirme uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir.

Kredi:  ( 3 /  0 / 0 ) 3                                                                    Önkoşul: Yok                                            AKTS : 5
Dersin Kısa Adı: Toplu Beslenme Sistemleri-II                   Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd307      Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi-I

Bu ders, tıbbi beslenme tedavisi aşamaları,  obezite, zayıflık ve yeme bozuklukları, diabetes mellitus, metabolik sendrom, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları ve hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları ve enteral-parenteral beslenmeyi kapsamaktadır.
Kredi:  ( 3 /  2 / 0 ) 4                                                                    Önkoşul: Yok                                            AKTS : 7
Dersin Kısa Adı: Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi-I  Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd308     Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi-II

Bu ders, hareket sistemi hastalıkları, kanser, kemik iliği transplantasyonu, karaciğer hastalıkları, safra kesesi - pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AİDS, yanık, metabolik stress, Cushing's sendromu, Addison's hastalığı, ,nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, besin allerjilerinin tanımı, nedenleri, komplikasyonları ve tıbbi beslenme tedavileri, Test diyetleri ve ilaç etkileşimleri,   ameliyat öncesi ve sonrası beslenmeyi kapsamaktadır.

Kredi:  ( 3 /  2 / 0 ) 4                                                                    Önkoşul: Yok                                            AKTS : 7
Dersin Kısa Adı: Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi-II Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd310       Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler
Bu ders; Besinle ilgili yasal düzenlemeler ve yaptırımlar, besin güvenliğini bozan etmenler; besin katkı maddeleri, pestisidler, metalik bulaşmalar, plastik monomerleri ve deterjanları içermektedir.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                                                     Önkoşul: Yok                                            AKTS : 4
Dersin Kısa Adı: Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler     Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd316       Klinik Alan Yaz Uygulaması

Ders kapsamında, beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini farklı alanlarda uygulamak, çeşitli hastalıkları ve bu hastalıklarla ilişkili pratik bilgileri kazanmak, bireylere, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim vermek, bireyin beslenme durumunu ve antropometrik ölçümlerini değerlendirmek ve bireysel gereksinimlerinin belirlenmesini kapsamaktadır.
Kredi:  ( 6 /  6 / 0 ) 0                                                                    Önkoşul: Yok                                            AKTS : 1
Dersin Kısa Adı: Klinik Alan Yaz Uygulaması  Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd401       Klinik Beslenme Uygulaması-I
Ders kapsamında, yetişkin bireylerde akut ve kronik hastalıklarda, cerrahi öncesi ve sonrası durumlarda, yoğun bakımda ve metabolik stres durumunda tıbbi beslenme tedavisi uygulamaları öğretilmektedir.

Kredi:  ( 3 /  9 / 0 ) 4                  Önkoşul: BESD kodlu tüm zorunlu derslerin alınması        AKTS : 8
Dersin Kısa Adı: Klinik Beslenme Uygulaması-I          Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd402       Klinik Beslenme Uygulaması- II
Ders, gebe, emzikli kadınlar, 0-1 yaş bebekler, okul öncesi dönem, okul çağı ve adölesan dönem, prematüre bebekler, gastroenteritler, emilim bozuklukları, malnütrisyon, sinir sistemi, böbrek hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, doğumsal metabolik bozukluklar, tip 1 ve gestasyonel diyabet, enteral parenteral beslenme konularında beslenme tedavisi ilkelerini ve uygun tedavinin planlanmasının öğretilmesini içerir.

Kredi:  ( 3 /  9 / 0 ) 4                  Önkoşul: BESD kodlu tüm zorunlu derslerin alınması        AKTS : 8
Dersin Kısa Adı: Klinik Beslenme Uygulaması-II          Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd403      TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMASI
Ders içeriği kapsamında kişisel hijyen, hastalıklara göre beslenme, personel eğitimi, kreş, yaşlı bakım evi, otel menüleri, özel davet menüleri, diyabet veya spor kampları gibi farklı menü örnekleri irdelenir. Öğrencilere güncel konuları ele alan farklı makale konuları verilerek sunum hazırlamaları istenir ve sunumlar sınıf içerisinde yapılıp, tartışılır. Bunların yanında öğrencilerin farklı konularda bilgi sahibi olabilmeleri için ders kapsamında kendi alanlarında uzman olan konuklar çağırılarak sunumlar düzenlenir.

Kredi:  ( 3 /  9 / 0 ) 4  

Önkoşul: BESD kodlu tüm zorunlu dersler alınmadan bu staj alınamaz.                                           AKTS : 8
Dersin Kısa Adı: TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMASI         Kategorisi: Alan Dersi         Eğitim Dili: Türkçe

Besd404     Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması II
Bu ders, beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanılmasını içermektedir.
Kredi:  ( 3 /  9 / 0 ) 4  

Önkoşul: BESD kodlu tüm zorunlu dersler alınmadan bu staj alınamaz.                               AKTS : 8
Dersin Kısa Adı: (Elektif Staj)                                     Kategorisi: Alan Dersi                Eğitim Dili: Türkçe

Besd405       MEZUNİYET PROJESİ-I
Bu ders; Araştırma hipotezi oluşturma, bilimsel veri tabanlarını kullanarak literatür araştırması yapma, araştırma şeklini belirleme, istatistiksel yöntemleri uygulama, elde edilen verileri literatür bilgileri doğrultusunda yorumlama ve rapor halinde sunma süreçlerini içerir.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                                                     Önkoşul: Yok                                            AKTS : 3
Dersin Kısa Adı: MEZUNİYET PROJESİ-I                                  Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd406       MEZUNİYET PROJESİ-II
Bu derste, giriş bölümünün geliştirilmesi, veri toplamanın tamamlanması, metodun yazılması, verilerin analiz edilmesi, tabloların hazırlanması ve yorumlanması, tartışmanın, sonuç, öneriler ve kaynakça yazılmaktadır.  

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                                                     Önkoşul: BESD405                   AKTS : 3
Dersin Kısa Adı: MEZUNİYET PROJESİ-II                                 Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd407       Seminer-I
Ders kapsamında, besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunuma hazırlanması yapılmaktadır.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                                                     Önkoşul: Yok                             AKTS : 3
Dersin Kısa Adı: Seminer-I                                                          Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd408       Seminer-II
Ders kapsamında, besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunuma hazırlanması yapılmaktadır.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                                                     Önkoşul: Yok                             AKTS : 3
Dersin Kısa Adı: Seminer-II                                                    Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd424       Beslenme Eğitimi
Ders kapsamında, eğitim tanımı ve prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, eğitim yaparken iletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri, davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve uygulamaları, eğitim materyalleri hazırlama, anlatım, eğitim modeli örnekleri demonstrasyonu, öğrencilerin eğitim araçları ve modülü hazırlamaları ve sunmaları yapılmaktadır.

Kredi:  ( 1 /  1 / 0 ) 2                                                                                                                           AKTS : 4

Önkoşul: BESD101 ve BESD102 almış olması, BESD307 alıyor olmalı                                                              
Dersin Kısa Adı: Beslenme Eğitimi                                     Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Besd444       Enteral-Parenteral Beslenme Uygulamaları
Bu ders, malnütrisyonun tanımı, tipleri, beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, enteral ve parenteral beslenme ilkeleri, çeşitli hastalıklarda uygulanması, metabolizmadaki değişiklikler, enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri, tedavide kullanılan ürünler, bileşimleri ve beslenme ekibinde diyetisyenin yetki ve sorumlulukları ile pratik uygulamaların ve güncel bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Kredi:  ( 1 /  1 / 0 ) 2                                                                                                                           AKTS : 4

Önkoşul: BESD307 dersini almış olmak                                                        
Dersin Kısa Adı: Enteral-Parenteral Beslenme Uygulamaları           Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

​FZTR110  Genel Mikrobiyoloji

Bu ders;  Mikrobiyolojiye giriş, bakteri hücresi ve metabolizması, konak-parazit ilişkisi, temel immun yanıt mekanizmaları,  aşılar ve antimikrobiyal ilaç mekanizmaları, insan sağlığı için önemli olan bakteriler ve yaptığı hastalıklar, virüsler, parazitler ve mantarların genel özellikleri ve yaptığı hastalıklar, hastahane enfeksiyonları ayrıca mikrobiyoloji laboratuvarında temel uygulamalar ve sterilizasyon-dezenfeksiyon konularını içermektedir

Kredi:  ( 2 /  2 / 0 ) 3                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 7
Dersin Kısa Adı:  Genel Mikrobiyoloji                  Kategorisi: Alan Dersi                                    Eğitim Dili: Türkçe

FZTR222  Halk Sağlığı

Bu ders;  halk sağlığı kavramı, toplumla ilgili epidemiyolojik kavramlar ve salgınlar, çevre sağlığı,  bağışıklama, toplumdaki sağlık sorunlarını tanımak, etkileyen çevresel, sosyal ve davranışsal oluşumları kavramak ve koruyucu ilkeler konularını içermektedir.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 2
Dersin Kısa Adı:  Halk Sağlığı                             Kategorisi: Alan Dersi                                    Eğitim Dili: Türkçe

FZTR 403 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Bu ders bilim, araştırma, yöntem ve teknikle ilgili temel kavramlar ve tanımlar, Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri ile araştırma süreci aşamaları, soru kağıdı hazırlama, raporlama ve kaynak taramasını içermektedir.

Kredi:  ( 3 /  0 / 0 ) 3                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 4
Dersin Kısa Adı:  Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri     Kategorisi: Alan Dersi       Eğitim Dili: Türkçe

Diğer akademik birimler tarafından verilen tüm temel dersler


PSYC 111     Psikoloji Bilimi
Bu ders Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine Psikoloji biliminin temel konularını aktarmayı amaçlamaktadır.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 3                                                           Önkoşul: Yok                                      AKTS : 6
Dersin Kısa Adı: Psikoloji Bilimi                              Kategorisi: Alan Dersi                   Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: Psikoloji

ITEC115    Bilgisayara Giriş
Derste, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda doküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Kredi:  ( 2 /  2 / 0 ) 3                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 5

Dersin Kısa Adı: Bilgisayara Giriş                    Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

ENGL171    English 1

Bu ders kapsamında, öğrencilere İngilizceyi hedef dil olarak tanıtmak, öğrencilerin gündelik hayatta kullanılan İngilizceyi kullanmalarını sağlayacak becerileri geliştirmesini sağlamak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin İngilizce'ye hedef dil olarak olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Kredi:  ( 3 /  1 / 0 ) 3                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 4

Dersin Kısa Adı: English 1                                    Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: İngilizce
Dersi veren Bölüm: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

ENGL172    English II

Bu ders kapsamında, öğrencilere İngilizceyi hedef dil olarak tanıtmak, öğrencilerin gündelik hayatta kullanılan İngilizceyi kullanmalarını sağlayacak becerileri geliştirmesini sağlamak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin İngilizce'ye hedef dil olarak olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Kredi:  ( 3 /  1 / 0 ) 3                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 4

Dersin Kısa Adı: English II                                    Kategorisi: Alan Dersi               Eğitim Dili: İngilizce
Dersi veren Bölüm: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

FZTR103    Fizyoloji I

Bu derste fizyoloji bilimine giriş ve bu kapsamda yer alan hücre, kan, kas ve iskelelet sistemi, dolaşım sistemi fizyolojisinin incelenmesini içerir.

Kredi:  ( 3 /  3 / 0 ) 3                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 5
Dersin Kısa Adı: Fizyoloji I                             Kategorisi: Alan Dersi                                    Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

KIMY103    Temel Kimya

Bu ders, öğrencilere kimya ilgili gerekli temel kavramları öğretmek ve iyi bir temel oluşturmak. Öğrencilere madde-kimya ilişkisini ve kimyasal kanun-kavramları öğretmek. Formül ve denklemlerle problem çözüm metodlarının öğretilmesi. Yaratıcı ve sistematik düşünebilme yeteneğini güçlendirmek.Maddesel malzemelerin yapısını vede yapılarında meydana gelebilecek kimyasal değişimleri öğretmek. İhtiyaç duydukları çözeltileri hazırlayabilmelerini ve çözeltilerin özelliklerini öğretmek. Öğrencilere kimyanın Sağlık bilimlerindeki önemini ve kullanılabilirliğini öğretmeyi içermektedir.

Kredi:  ( 3 /  2 / 0 ) 3                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 4
Dersin Kısa Adı: Temel Kimya                  Kategorisi: Alan Dersi                                    Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: Fen ve Edebiyat Fakültesi /Kimya Bölümü

KIMY104    Organik Kimya

Organik kimyaya giriş dersi; Bağlanma ve izomerlik; Organik bileşiklerin sınıflandırılması ve fonksiyonel gruplar; Alkanlar, alkenler, alkinler ve aromatik bileşikler; Organik halojen bileşikleri; Alkoller, fenoller ve tiyoller; Eterler ve epoksitler; Aldehitler ve ketonlar; Karboksilli asitler; Aminler, karbonhidratlar, amino asitler, peptitler ve proteinler ve lipidler; Enzim ve vitaminler; Beslenmede organik bileşiklerin rol ve etkileşimlerini içermektedir.

Kredi:  ( 3 /  2 / 0 ) 3                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 4
Dersin Kısa Adı: Organik Kimya                  Kategorisi: Alan Dersi                                    Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: Fen ve Edebiyat Fakültesi /Kimya Bölümü

MATE 211    Biyoistatistik

Bu ders, istatistik ve biyoistatistiğin tanımı, istatistiğin sağlık bilimlerinde ve bu konuda yapılan çalışmalarda kullanımı, veri toplama, tanımlayıcı istatistikler, tablo ve grafikler, olasılık ve olasılıksal dağılımlar, örnekleme, hipotez testler, regresyon ve korelasyon analizi. İstatistik kavramı, Temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, istatistiksel karşılaştırma yöntemleri, istatistiksel analizler, araştırma tasarımları, veri toplama araçları, yeterlilik ve güvenilirliklerin incelenmesi, ölçekleme ve bilimsel rapor hazırlamayı içermektedir.
Kredi:  ( 2 /  1 / 0 ) 2                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 4
Dersin Kısa Adı:  Biyoistatistik                   Kategorisi: Alan Dersi                                    Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: Matematik Bölümü

YÖNT101  İşletmeye Giriş I

YONT 101 dersinde,  işletme bilimine girişi ve işletmenin fonksiyonlar açısından incelenmesini içermektedir. Bu derste işletme kavramı, işletmenin amaçları, işletmenin türleri, işletmenin işlevleri ve işletmenin temel fonksiyonlarından Yönetim ve İnsan Kaynakları işlenecektir.

Kredi:  ( 3 /  0 / 0 ) 3                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 7
Dersin Kısa Adı:  İşletmeye Giriş I                 Kategorisi: Alan Dersi                                    Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: İşletme Bölümü

HIST280  Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

Bu ders, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türkiye ve Atatürk inkılâpları, ilkeleri, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi hakkında bilgileri kapsar.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 3
Dersin Kısa Adı:  Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi    Kategorisi: Alan Dersi              Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: Eğitim Bilimleri

MATE122   Temel Matematik

Ders içeriğinde,  matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmek, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmek, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmektir. Bunun yanında matematiksel düşünceleri mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için doğru terminolojiyi ve dili kullanmak, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanmak, problem çözme süreci içinde matematiksel düşünce ve akıl yürütmeleri ifade edebilmeyi içermektedir.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 7
Dersin Kısa Adı:  Matematiğin Temelleri I       Kategorisi: Alan Dersi                                    Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: İlköğretim Matematik

BIOL111   Tıbbi Biyoloji ve Genetik I

Bu ders,  biyomedikal bilimler ve genetiği tanıtmaktır. Ders süresince temel hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, Mendel genetiği ve moleküler genetik genel olarak ele alınır.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                              Önkoşul:  Yok                                                AKTS : 4
Dersin Kısa Adı:  Tıbbi Biyoloji ve Genetik I         Kategorisi: Alan Dersi                                    Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: Biyolojik Bilimler Bölümü

BIOL112   Tıbbi Biyoloji ve Genetik II

Bu derste,  moleküler biyoloji ve genetik bilim dallarını tanıtmak ve bu alanda kullanılan teknikleri anlatmaktır. Ders süresince moleküler biyoloji ve moleküler genetik genel olarak ele alınır. Biyoteknoloji uygulamaları aktarılır. Bu alanlardaki çalışmaların etik yönü tartışılır.

Kredi:  ( 2 /  0 / 0 ) 2                                                  Önkoşul:  Yok                                                  AKTS : 4
Dersin Kısa Adı:  Tıbbi Biyoloji ve Genetik II         Kategorisi: Alan Dersi                                    Eğitim Dili: Türkçe
Dersi veren Bölüm: Biyolojik Bilimler Bölümü


Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri   

 


 

 
DAÜ Web Siteleri