Skip Navigation LinksHealth-Management

Sağlık Yönetimi Bölümü

Bölüm Misyonu

Sağlık Yönetimi Bölümü' nün misyonu; çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanmak, evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi ve beceri ile donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaratmak ve yaşatmaktır. 

Sağlık Yönetimi Bölümü’ nün misyonu; çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanmak, evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi ve beceri ile donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaratmak ve yaşatmaktır. 

Bölüm İmkanları

Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ'nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Ayrıca, Üniversitemiz; öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır. Üniversitemizde yer alan "Kültür ve Aktivite Merkezi" öğrenci kulüplerine geniş sosyal imkanlar ve etkinlikler sağlamaktadır.Öğrencilerimize çeşitli spor dalları açısından çok yönlü seçenekler sunulmaktadır. Spor aktiviteleri için kapalı spor salonu, açık tenis kortları, halı saha, futbol ve atletizm için saha, deniz ve havuz için üniversiteye bağlı bulunan ve kafeterya ve lokanta hizmeti de veren,aynı zamanda sörf de yapılabilen deniz tesisleri bulunmaktadır. 

Programlar

Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)Akademik Birim
Sağlık Yönetimi (Türkçe)Lisans / B.S.4Sağlık Yönetimi Bölümü

Eğitimde Farklılık

Bu bölümde sunulan dersler; öğrencilere, yöneticiliğin temel ilke, kural ve uygulamalarını, ekonomik prensiplerini, aynı zamanda analitik düşünce ve ekip çalışması becerilerini öğretmektedir. Bu süreçte, Türkiye’deki birçok seçkin üniversitenin akademik ve mesleki olarak ulusal ve uluslararası alanda deneyimli ve birikimli, profesyonel eğitimcilerinden destek alınmaktadır. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan bölümümüzden mezun olacak nitelikli insan gücü KKTC ve TC’nin ihtiyacına cevap verecektir. Dünyada ve Türkiye’deki birçok üniversitede bulunan bu program, öğrencilerimize Türkçe olarak eğitim imkanı tanımaktadır.

Neler Başardık

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği ve ülkenin sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin konuların ele alındığı çalıştayda , sağlık yönetimi ile ilgili sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konmasında sektördeki bütün paydaşlarla bir araya gelinmiş ve üniversiteler ayağında bölümümüzün temsili ve katkıları söz konusu olmuştur. Öğrencilere staj yapabilme olanakları sağlamak için birçok saygın sağlık kuruluşu ile işbirliğine gidilmiştir.

Öğrencilerimizin Değeri

Bölümü bitiren öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve donanımları çalışacakları sağlık kurum ve kuruluşlarında başarılı olmalarına katkıda bulunacaktır. Eğitim süresince öğrencilerin seminer hazırlamaları ve araştırıcı olmaları istenmekte, böylece mesleki yaşamlarında da araştırıcı olmaları, sağlık yönetimi alanıyla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları

İdari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içeren Sağlık Yönetimi Bölümü’nün mezunlarına, YÖK Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 tarihli kararı uyarınca “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatı ile özel sağlık sektöründe,üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde, sağlık danışmanlık hizmetleri şirketlerinde profesyonel yönetici olarak görev alacak bu bölüm mezunları, aynı zamanda sağlık politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinde de aktif rol almaktadırlar. 

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10 Turkey 

Tel: +90 392 630 1084
Faks: +90 392 630 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr


Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Prof. Dr. MEHVEŞ TARIM * Öğretim Üyesi Sağlık Yönetimi SBF 228 3006
Öğr. Gör. ERKAN MALKOÇ Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi SBF 228 3182
Öğr. Gör. SİNAN ÖZYAVAŞ Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi SBF 228 3185
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Öğr. Gör. İSMET SALİHOĞLU Uzman Sağlık Yönetimi
Öğr. Gör. SIDIKA ÇİĞDEM EMİRZADEOĞLULARI Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi 1576

* Seçmeli dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Dönem 1

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Sayı sıstemleri, üslü , köklü, devreden sayılar, birinci dereceden, ikinci dereceden birbilinmeyenli denklemler, eşitsizlikler, eşitlik ve eşitsizlik uygulamaları, fonksiyonlar, tanım kümesi, bileşke fonksiyonlar, tanım kümesi, grafiksel gösterimi, doğrusal fonksiyonların uygulamaları, doğrusal gelir, gider, kar, arz-talep foksiyonları, üssel ve logaritmik fonksiyonlar, üssel ve logaritmik terim içeren denklemler, koordinat sistemi, doğrunun denklemi, doğrusal programlama, doğrusal programlamayla ilgili uygulama problemleri.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
İş ve ekonomi sisteminin nitelik ve özellikleri. İşletmelerin küreselleşmedeki yeri. İşletmelerin etik ve sorumlu davranmaları. Girişimcilik ve küçük işletmeler. İşletmelerin yönetimi. İşletmelerin örgütlenmesi.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders ekonomi dalı dışındaki alanlarda eğitim gören öğrencilere ekonomi biliminin temel kavram ve teorilerini vermektedir. Derste bir sosyal bilim dalı olarak ekonomi bilminin yeri ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi irdelenmekte; piyasa ekonomisi, arz talep dengesi, fiyat mekanizması, tüketici ve üretici teorileri, tam ve eksik rekabet ortamlarında kar makimizasyonu, faktör piyasaları ve gelir dağılımı konuları giriş düzeyinde ele alınmaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste sağlık hizmetlerinin ve hastanelerin gelişimi, hastane sistemi, hastanelerin amacı, fonksiyonları, sınıflandırılması, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin durumu, bir toplumun hastane ve yatak ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, hastane yönetimi, hastane yöneticiliği ve hastanelerde tıbbi hizmetler hakkında bilgi verilmektedir.

Beslenmeye Giriş (BESD103)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenme.

İngilizce - I (ENGL171)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
ENGL171, birinci sınıf, İngilizce dil dersidir. Bu ders üniversitedeki 4 yıllık Türkçe eğitim veren bölümler için hazırlanmıştır. Bu ders öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtildiği gibi, İngilizce seviyelerini A1 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini geliştirmeleri için düzenlenmiştir. Bu ders ayrıca öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dönem 2

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Fonksiyonlar. Fonksiyon çeşitleri. Tanım kümesi ve değer kümesi. Limit. 0/0 belirsiz limitleri. Süreklilik. Grafikler. Türev. Yüksek dereceden türevler. En iyileme ve uygulamalar. Gelir, maliyet ve kâr uygulamaları. Kâr – zarar analizi. Talep esnekliği. İki değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türev. Kısmi türev uygulamaları. Lagrange çarpanı. İntegral. Belirli integral. İntegral yardımıyla alan bulma. İntegral uygulamaları.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Çeşitli yönetim konularına genel bir bakış. İşlenen konular arasında motivasyon ve liderlik, insan kaynakları ve çalışanlarla ilişkiler, pazarlama, finans ve bankacılık, ve finansal kıymetler ve yatırım araçları bulunmaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Temel makroekonimi; Ulusal gelirin belirlenmesi; Devletin rolü; Bankacılık sitemi; Enflasyon; İşsizlik ve gelişme problemleri

Psikoloji Bilimi (PSYC111)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve psikolojkideki yaklaşımlar, genel kuramlar ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek konular içerisinde bellek, öğrenme, stres, sağlık psikolojisi ve sosyal psikoloji gibi başlıklar yer almaktadır.

Bilgisayara Giriş (ITEC115)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
ENGL172, birinci sınıf, ikinci dönem İngilizce dil dersidir. Bu ders üniversitede Türkçe eğitim veren bütün 4 yıllık programlara sunulmaktadır. Bu ders öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtildiği gibi, İngilizce seviyelerini A1 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini geliştirmeleri için düzenlenmiştir. Bu ders ayrıca öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dönem 3

Epidemiyoloji (FZTR213)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Epidemiyolojinin tanımı, genel kavramları, epidemiyolojik ilke ve araştırma yöntemleri, sağlığın ölçülmesi ve demografik veriler, epidemiyolojide kullanılan hızlar ve oranlar, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi konuları yer almaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste temel tıp terimleri ve kavramları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemine ait genel bilgiler, tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; kökler, öneler, sonekler ve sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar hakkında bilgi verilecektir.

Tıbbi ve Sosyal Rehabilitasyon (FZTR227)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Biyoistatistik (MATE211)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Üniversite Geneli Seçmeli - I (UE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 4

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders öğrencilere doküman,dokümantasyon,tıbbi dokümantasyon,tıbbi dokümantasyonun tarihçesi,arşiv ve hastane arşivleri konusunda bilgi verir.Hastalıkların ve ameliyatların uluslararası sınıflandırma sistemleri,sağlık enformasyon sistemleri,yataksız sağlık kuruluşlarına ilişkin tıbbi doküman ve dokümantasyon konularında bilgi verir.

Halk Sağlığı (FZTR222)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste iletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişim, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, ekip içi çatışma konuları yer almaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Örgütlerde davranış konuları. Motivasyon ve liderlik. İletişim. Güç ve siyaset. Örgüt yapıları. Karar alma ve kontrol. Örgüt geliştirme uygulamaları.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Varlıklar, borçlar ve özsermaye ile ilgili detaylı muhasebe uygulamaları. Dönen varlıklar, stoklar ve duran varlıklarla ilgili muhasebe uygulamaları. Kasa, alacaklar, menkul kıymetler, arsa ve araziler, ticari mallar, binalar, makineler ve diğer duran varlıklarla ilgili muhasebe uygulamaları. Özsermayenin unsurları.

Üniversite Geneli Seçmeli - II (UE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 5

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Bu derste bileşik faiz ve bugünkü değer hesaplamaları, yatırımın tanımı, önemi ve türleri, yatırım kararı için gerekli veriler, yatırım projeleri değerlendirme yöntemleri yanısıra geleneksel yöntemler: ortalama karlılık yöntemi, geri ödeme yöntemi, paranın zaman değerini hesaba katan yöntemler, net şimdiki değer yöntemi, karlılık endeksi yöntemi, iç karlılık oranı yöntemi, yıllık eşdeğer gider yöntemi, yatırım projelerini değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması, enflasyonun yatırım kararları üzerindeki etkileri gibi konular işlenmektedir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste maliyet muhasebesinin tarihçesi, anlam ve önemi, çeşitli maliyet kavramları ve maliyet unsurlarının tanımları, maliyet sistemleri, kavramları, envanter hesaplama yöntemleri hakkında genel bilgiler, hammadde, işçilik ve genel imalat giderlerinin belirlenmesi, sipariş maliyet sisteminin işleyişi ve örnek uygulamalar, safha maliyet sistemi ve işleyişi, ortalama maliyetler kullanılarak çözüm konuları irdelenmektedir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste pazarlama karması stratejileri, fiyatlama politikaları, reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, hizmet pazarlaması, yasal düzenlemeler, sağlık turizmi, sağlık hizmetlerine özel pazarlama faaliyetleri konuları yer alamaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste lojistik kavramı ve gelişimi, işletme lojistiği, sağlık işletmelerinde lojistik faaliyetler, talep tahmin yöntemleri, satın alma, depolama, stok yönetimi, hastanelerde dış kaynak kullanımı, malzeme yönetimi ve tıbbi atık yönetimi gibi konular işlenmektedir.

Sağlık Hukuku (HKUK300)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Sağlık ve hukuk kavramları,birbirlerine etkileri ve ilişkileri,sağlık hukuku kavramı,sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi,özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlili ve hukuki nitelikleri, hekim-hasta arasındaki hukuki ilişki, tedavi sözleşmesinden doğan borçlar, tıbbı müdahale çeşitleri sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları,sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları,hakları ve ödevleri,

Üniversite Geneli Seçmeli - III (UE03)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 6

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste kantitatif yöntemler ve işletmelerin kararlarına uygulanması, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, atama problemi ve ulaştırma modeli irdelenmektedir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Bu derste finansal pazarlar finansman kaynakları, sermaye yapısı ve yapının oluşumu ile ilgili kararlar, optimal sermaye yapısı konusunda kuramsal yaklaşımlar, optimal sermaye yapısının saptanmasında kullanılan yöntemler, hisse başına gelir analizi, nakit akışı analizi, borcun maliyeti, öz sermayenin maliyeti, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, kar dağıtım politikasının önemi ve kar dağıtım politikasını etkileyen etmenler, kar dağıtım şekilleri irdelenmektedir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, sağlık sigorta sistemlerinin sağlık hizmetine kullanım etkileri, zorunlu ve özel sigortanın maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler irdelenmektedir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste;bilimin, teknolojinin ve sağlık teknolojisinin sağlık kuruluşları açısından önemi, devletin rolü, sağlık teknolojisi ürünlerinin gruplandırılması, bunların tanımları, dünyada ve Türkiye'de boyutu ve sağlık kuruluşu boyutunda mevcut durum ve alınması gereken önlemler, sağlık kuruluşlarında teknolojik ihtiyaçların yönetimi kapsamında ihtiyaç tespiti ve yönlendirilmesi, ihtiyacın kuruluş içinden ve dışından karşılanması, fizibilite, fayda araştırmaları, kuruluş içi teknik hizmetler ve hizmet birimlerinin çalışması, bakım onarım,kalibrasyon ,teknolojik risk yönetimi konuları irdelenmektedir.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste öğrencilerin konuyla ilgili yasal mevzuatın ışığında uluslararası sözleşmeleri kavramaları, özellikle sağlık kuruluşlarında karşılaşılabilecek risk faktörlerini ve uygulamaya yönelik alınabilecek tedbirleri öğrenmeleri, işveren ve işçi açısından yasal boyut çerçevesinde sorumluluklar ve haklar konuları irdelenmektedir.

Alan Seçmeli Dersi I (AE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 7

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste dünyada sağlık politikalarının tarihsel evrimi, sağlık politikalarına felsefi ve ideolojik yaklaşımlar, sağlık politikalarında çağdaş gelişmeler, yöntem belirlenmesi, analiz ve uygulamaları, ulusal sağlık politikaları ile ilgili konularda öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste sağlık işletmelerinin amacı ve misyonu, çevresel analizi, sektörel analizi, strateji geliştirme ve uygulama konuları irdelenmektedir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste öğrencilerin ekonomi biliminin temel kavram ve kurallarının ışığında sağlık ekonomisinin özellikleri, finansman yapısı ve sağlık hizmetlerinin analiz parametrelerini kavramaları, sağlık ekonomisinin temel dinamikleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste öğrencilere, üretim ve işlemler yönetimi kavramı,tarihsel gelişimi,amaçları ve fonksiyonları,üretim sistemleri ve türleri,sağlık tesislerinin yatırım planlaması,kuruluş yeri seçimi ve yapılabilirlik değerlendirmesi,sağlık kurumlarında kapasite türleri ve planlaması, verimlilik türleri verimlilik analizleri parametrelerini kavramaları ve toplam kalite yönetimi felsefesi ve hizmet sektörüne özel perspektif içerisinde üretim/hizmet sunumu süreçlerini ne şekilde planlamaları gerektiğine yönelik bilgiler aktarılması, sağlık hizmetlerine özel iş analizleri yapabilmeleri ve iş süreçlerini planlarken Yalın Hastane gibi pratik uygulamalardan faydalanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Alan seçmeli ders (AE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 8

Staj (SAGY400)

Kredi: - | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Son sınıf öğrencileri tarafından yapılan staj dersinde, sağlık birimlerinin idari, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişi öğrencilere gösterilmektedir. Bu staj ile öğrencilere sağlık kurumunun yönetsel sınırları içerisinde çalışmaları sağlanır ve öğrencilere sınıf ortamında olmayan yönetim deneyimleri kazandırılır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste insan kaynakları yönetimi hakkında bazı temel kavram ve bilgiler, insan kaynakları yönetimi ve çevre, iş analizi ve tasarım, insan kaynakları planlaması, iş başvurularının alınması ve personel seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, kariyer planlama, ücret yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma ilişkileri, motivasyon ve iş yaşam kalitesi, yönetim ve sendika ilişkileri, sağlık alanına ilişkin örnek uygulamalar irdelenmektedir.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste öğrencilerin ilgi duydukları konularda araştırma yaparak konu hakkında araştırmalarını sınıf ortamında sunmaları ve soruların yanıtlanması metodolijisi ile sunum becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Alan Seçmeli ders (AE03)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Alan Seçmeli ders (AE04)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Üniversite Geneli Seçmeli - IV (UE04)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

DAÜ Web Siteleri