Skip Navigation LinksNutrition-and-Dietetics

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. CEREN GEZER

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. GÖZDE OKBURAN

Bölüm Misyonu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün misyonu; evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak; mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı, beslenme ve yiyeceklerle ilgili kanıta dayalı bilimsel ilkelerin doğrultusunda insan sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesiyle ilgili alanlarda çalışacak profesyonel meslek adamı yetiştirmektir. Mesleki hizmette, bilimsel verilerin önderliğinde ve etik kuralların benimsendiği, çevreye saygılı, sağlık hizmeti veren, nitelikli, üst düzey mesleki donanıma sahip, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri, eğitimciler ve araştırmacılar yetiştirerek topluma katkıda bulunmaktır. 

 

Bölüm İmkankları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü için tam donanımlı laboratuvarlar, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre düzenlenmiştir. Laboratuvarlar, için geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanları aynı anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Bölümde öğrenim gören son sınıf öğrencileri tez araştırmalarını laboratuvarlarımızda bulunan cihazları kullanarak yürütebilmektedirler.

Bunun yanında üniversitemizde yeterli düzeyde, internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ'nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Ayrıca, Üniversitemizi öğrencilere boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Programlar

 

Eğitimde Farklılık

DAÜ - Beslenme ve Diyetetik Bölümü her türlü altyapısı tamamlanmış, çağdaş teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortamda öğrenci odaklı eğitim verilmek üzere kurulmuştur. Bölüm öğrencilerine güçlü bir temel eğitim sunmak için üniversitemiz ile Hacettepe Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye'deki birçok seçkin üniversitenin akademik ve mesleki olarak ulusal ve uluslararası alanda deneyimli ve birikimli, profesyonel eğitimcilerinden destek alınmaktadır. Öğrencilerin analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme gibi temel becerilerini geliştirip programlı ve sistematik olarak mesleki bilgiyle birleştirebilecekleri bir eğitim programı tasarlanmıştır. Öğrencilere staj yapabilme olanakları sağlamak için birçok saygın sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.

Neler Başardık

'Sağlıklı Yaşam Merkezi' aracılığı ile öğretim görevlileri/üyeleri ayrıca bölümümüz bünyesinde görev alan araştırma görevlileri, bireysel ve toplumsal hizmetler sunmaya başlamışlardır. Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne başvuran üniversite personeli, öğrenciler ve diğer kişilere sağlıklı beslenme veya hastalık durumlarında beslenme konusunda tedavi verilmektedir. Bu yanında çeşitli TV kanalları ile ortak programlar düzenlenerek ve yazılı basın aracılığı ile toplumun sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.

6-11 yaş çocukların beslenme alışkanlıkları, süt tüketimi ve antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi' konulu araştırmada, Gazimağusa Bölgesi'nde eğitim veren ilkokullardaki çocuklara sağlıklı beslenme ve süt tüketiminin önemi konusunda eğitimler verilmiş, çocukların boy, uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi gibi antropometrik ölçümleri alınmıştır. Bu gibi projeler ve araştırmalarla toplumun beslenme sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin çevre ve doğa ile ilgili konularda bilinçlenmesi konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla her yıl ağaç dikme şenliği düzenlenmekte, sağlık ile ilgili meslek alanlarına ilk adımı atan yeni öğrencilerimize eğitim hayatlarının ilk yılında düzenlenen geleneksel bir törenle beyaz önlük giydirilmektedir.

Buna ek olarak, bilimsel ve güncel bilgilerin paylaşıldığı paneller ve söyleşiler düzenlenerek öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve bilimsel konulardaki yenilikleri takip etmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin Değeri

Bölümü bitiren öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve donanımları çalışacakları hastane, kurum ve polikliniklerde başarılı olmalarına katkıda bulunacaktır. Derslerde yapılan eleştirel düşünme ve çözüm üretmeye yönelik uygulamalar ile çalışanların karşılaşacakları beslenme ile ilgili sorunlara pratik çözüm sunmaları ayrıca işyerlerine yenilikler getirmeleri de beklenmektedir. Bunlara ek olarak, eğitim süresince öğrencilerin dünyada yapılan yeni araştırmaları takip etmeleri ve bu konularda seminer hazırlamaları ve araştırmalar planlamaları istenmektedir, böylece mesleki yaşamlarında da araştırıcı olmaları, dünyada yapılan yeni uygulamaları tatip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları

Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Lisans eğitiminin ardından diyetisyenler yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Diyetisyen ve Doktor Diyetisyen ünvanlarını alabilirler.

Beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olan diyetisyenler, hastalık ve sağlık durumlarında bireyler için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda beslenme plânlarının yapılması, hastaya ve hastalığa özel beslenme tedavilerinin geliştirilmesi ve düzenlenmesi, beslenme tedavilerinin uygun şekilde hazırlanmasının denetimi, uygun olmayan beslenme alışkanlıklarının uygun olanlarla değiştirilmesi, tedaviye alınan bireylerin eğitimi ve izlenmesi konularında uygulamalar yapmaktadır.

Diyetisyenler tedavi kurumlarında ve devlet hastaneleri ve özel hastanelerde bebek, çocuk, yetişkin, kadın doğum, diyaliz ünitesi, kardiyoloji veya onkoloji servislerinde hastalığa özel beslenme tedavilerinin hazırlanması konusunda görev almaktadırlar. Ayrıca kreşler, yaşlı bakım evleri ve hastanelerde mönü planlama ve denetleme alanında çalışabilmektedirler. Bunun yanında sağlık bakanlığı, sağlık ocakları, tarım ve köyişleri bakanlığına bağlı birimlerde, toplum sağlığı hizmeti veren çeşitli kurum ve kuruluşlarda, sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik yapılan uygulamalarda görev alabilmektedirler.

İletişim Bilgileri

Adres:

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1084
Faks: +90 392 630 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr


Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Doç. Dr. CEREN GEZER Bölüm Başkanı Beslenme ve Diyetetik SBF 121 3003
Doç. Dr. EMİNE AKAL YILDIZ Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik SBF 118 1084
Yrd. Doç. Dr. GÖZDE OKBURAN Bölüm Başkan Yardımcısı Beslenme ve Diyetetik SBF 119 3007
Yrd. Doç. Dr. MÜJGAN ÖZTÜRK Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik
Yrd. Doç. Dr. NEZİRE İNCE Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik SBF 123 1081
Yrd. Doç. Dr. SEMA ERGE Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik
Yrd. Doç. Dr. SERAY KABARAN Dekan Yardımcısı,
Müdür Yardımcısı
Beslenme ve Diyetetik SBF 124 3008
Yrd. Doç. Dr. TEVHİDE ZİVER Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik SBF 115 2155
Öğr. Gör. ASİYE YETER GÜNGÖR Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik SBF 122 1108
Öğr. Gör. BURCU BARBAROS Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik SBF 120 1367
Öğr. Gör. ELİZ ARTER Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik SBF 120 1367
Öğr. Gör. FATMA HÜLYAM EREN Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik SBF 123 1083
Öğr. Gör. MERVE YURT Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik SBF 117 3007
Öğr. Gör. SILAY DAL Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik SBF 120 1367

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Öğr. Gör. SULTAN NAZİF Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik

* Seçmeli dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Dönem 1

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerinin öğretilmesi, uygun hazırlama ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuvar ortamında uygulanması.

Temel Kimya (CHEM103)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Ölçümler, Atom, molekül ve iyonlar; kimyada kütle ilişkileri; stokiyometre; Sulu ortamdaki reaksiyonlar; Termokimya, kalorimetri, entalfi, termodinamiğin birinci kanunu; Elektronik yapı ve periyodik tablo; Asit ve bazlar; Organik kimya.

İkinci Dil Olarak Türkçe (TUSL181)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
ENGL191 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL191 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 5 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
ENGL181 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL181 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.

Anatomi (HLTS121)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu ders, sağlık bilimleri öğrencilerinin, insan anatomisini, vücut sistemlerine ve fonksiyonlarına ilişkili olarak öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler ve nöroloji konuları yer almaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Sayılar, sayı sistemleri, üssel sayılar, kümeler, küme işlemleri, aralık tanımı, mutlak değer. Eşitlik ve eşitsizlikler. Tek değişkenli birinci derece denklemlerin çözümü, tek değişkenli ikinci derece denlemlerin çözümü, ikinci derece formül, eşitsizlik çözümleri, mutlak değer bağıntıları. Trigonometri: trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik özdeşlikler. Fonksiyon tanımı, tanım ve değer kümeleri, fonksiyon türleri, Doğrusal, ikinci derece polinom fonksiyonlar. Doğrusal ve ikinci derece fonksiyonların grafikleri. 2 ve 3 boyutlu uzaylarda analitik geometri: Noktalar üzerinde işlemler, orta nokta formülü, uzaklık formülü, doğrular ve özellikleri, paralel ve dik doğrular, eğim, iki doğru arasındaki açı. Matrisler: Matrisler üzerinde işlemler, toplama, çıkarma, transpoze bulma, skalar çarpım, determinant, kofaktör, kofaktörler matrisi, eşlenik matris, uygulamalar. İntegral hesaba giriş.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders psikoloji ile ilgilenen psikoloji dışındaki bölüm öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu ders Psikolojinin ana alt alanlarına ve pratik uygulamalarına genel bir giriş sağlar. Ders içerisinde işlenilen konular bilişsel, gelişim, klinik ve sosyal psikolojiden alınmıştır.

Dönem 2

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Besin öğeleri (vitaminler ve mineraller, su), kimyasal yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, önerilen günlük alım değerleri, aşırı alım ve toksisiteleri. Besin çeşitleri, besin değerleri, işlenme ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkelerine uygun olarak laboratuvarda uygulanması.

Organik Kimya (CHEM104)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Hidrokarbonlar, organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, aminler, amidler, karbonhidratlar, lipidler, enzim ve vitaminler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik - I (BIOL115)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
ENGL192 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikasında (CEFR) belirtildiği gibi ENGL 182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 5 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
ENGL182 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerinde (CEFR) belirtildiği gibi ENGL182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.

Fizyoloji (HLTS131)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre fizyolojisi, sinir, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi konuları yer almaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste halk sağlığı ve toplum sağlığı için önemi, beslenmenin sağlık üzerine etkisi, toplumda beslenme sorunları ve kronik hastalıklar, aile planlaması, anne çocuk sağlığı, adölasan sağlığı, yaşlı sağlığı, ağız ve diş sağlığı, çevre sağlığı, olağan dışı durumlarda beslenme ve bağışıklanma konuları işlenmektedir.

BİLGİSAYAR 1 (ITEC105)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
ITEC105 Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi dunyasına giriş dersidir. Bugün, tüm dünya hızla gelişen bir bilgi teknolojisi toplumuna doğru yol almaktadır ve bu bilgi toplumunun birer parçası olan ev insanları, okullar, kuruluşlar ve işletmeler bilgisayarlarla artarak belişen bir işbirliği içerisine girmektedirler. Bilgisayarlar ve Bilgi Teknolojisi evde ve iş hayatımızda yaptığımız herşeyin bir parçasını oluşturmaktadır. Görülen ve kabul edilen o ki, bilgisayarlarla kurulan bu birliktelik önümüzdeki sürede katlanarak artacaktır. Ders bilgi teknolojisinin temel çerçevesini, temel bilgisayar sistemlerinin parça ve yazılımlarını, bilgi teknolojisi terim ve terminolojisini, uygulama alanlarını, ve bilgisayar sistemi parçalarının entegrasyonunu konu olarak içermektedir.

Dönem 3

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Beslenme biliminin biyokimyasal temellerini açıklamak üzere dizayn edilmiş bir derstir. Bu derste temel biyokimya bilgileri kullanılarak cinsiyet, yaş, özel durum, hastalık, egzersiz ve farklı ortamlarda diyet yakıtları, besin ögeleri, besin ögesi olmayan diyet bileşenleri ve farklı diyet uygulamaları arasındaki biyokimyasal bağlantılar irdelenir, öğrencilerin temel biyokimya bilgisi yanında klinik bağlantı kurma ve kritik düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Bu dersin amacı çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, özellikleri, kalitatif ve kantitatif testler. Enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları. Besinlerde bulunan pigmentler, tat ve koku ögeleri, özellikleri ve işlevlerinin incelenmesidir.

Genetik ve Epigenetik (BIOL116)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Dersin kapsamında; sindirim sistemi ve özellikleri, gastrointestinal sİstem, karaciğer, safra kesesi ve pankreas fizyolojisi besin ögelerinin sindirimi ve emilimi, sindirim sisteminde görev alan enzimler, yaşla sindirim sisteminde oluşan değişiklikler anlatılmaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Bu dersin kapsamında mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların beslenmesi, üretilmesi, özel çevrelerin mikrobiyolojisi, insan vücudunun normal mikrop florası, konak parazit ilişkileri, mikroorganizmaların bulaşma yolları, temel immün mekanizma, sterilizasyon, dezenfeksiyon uygulama yöntemleri işlenecektir.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Besin kontrolü ve gıda mevzuatına giriş, günümüzde besin kontrolünün önemi, hukuki olarak besin kontrolü ve mevzuat, besinlerin üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun ve yönetmelikler, yönetmeliklerin incelenmesi, Türk Gıda Kodeksi, Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği İncelenmesi, mevzuatta besin üretim ve satıs¸ yerleri, besinlerin üretimi, işlenmesi ve depolama aşamalarındaki yasal düzenlemeler, besin kirliliği ve besin kirliliğine neden olan maddeler, gıda ambalajlama ve etiketleme ilkeleri, gıda katkı maddeleri, meslek etiği ve etik kural ve uygulamalar ders kapsamında yer alır.

Üniversite Geneli Seçmeli - I (UE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 4

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Beslenme biliminin biyokimyasal temellerini açıklamak üzere dizayn edilmiş bir derstir. Bu derste temel biyokimya bilgileri kullanılarak cinsiyet, yaş, özel durum, hastalık, egzersiz ve farklı ortamlarda diyet yakıtları, besin ögeleri, besin ögesi olmayan diyet bileşenleri ve farklı diyet uygulamaları arasındaki biyokimyasal bağlantılar irdelenir, öğrencilerin temel biyokimya bilgisi yanında klinik bağlantı kurma ve kritik düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Besin kalitesi ve etkileyen etmenler. Besin kalitesinin sübjektif olarak değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. Fonksiyonel besinler; pre ve probiyotikler, genetik modifiye besinler, soya. Sebze ve meyveler, yumurta, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, tahıllar, çay, kahve, kakao ve çikolatada bulunan ögeler, özellikleri ve işlevlerinin incelenmesi.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Besin mikrobiyolojisine giriş, besinlerde mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler, bakteri sporları ve indikatör mikroorganizmalar, besinlerin fermentasyonu, sebze ve meyvelerin bozulması, su, süt ve ürünlerinin bozulması ve mikrobiyolojik inceleme yöntemleri ders kapsamında yer alır. Besinlerin üretiminde, bozulmasında ve besinlerle insanlara enfeksiyon hastalıklarının bulaşında mikrobiyolojinin yeri ele alınır. Et, et ve deniz ürünlerinin bozulması, besin ve suyla geçen parazitler, mikotoksijenik küfler ve besinlerde bozulmaya yol açan diğer mantarlar, besinlerle geçen virüslar, besin zehirlenmeleri, besinleri saklama yöntemleri anlatılır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Araştırma planlama, planlamada uygun çalışma ve kontrol gruplarının oluşturulması, bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım, araştırma tasarımı, bilgisayardan yararlanma, değişkenlerin ölçümü hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca araştırmalarda sık kullanılan yöntemler, makale taramada kullanılan yöntemler, beslenme bilimlerinde takip edilmesi gereken önemli dergiler açıklanır. Ayrıca beslenme ve diyetetik alanında proje hazırlamaya yönelik beceriler kazandırılır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders hastalıkların genel ilkelerini, vücut organ ve sistemlerinde görülen bozukluklarları inceler. Gastrointestinal sistem hastalıkları, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, hematolojik sistem hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, enerji dengesi ve vücut ağırlığı, obezite, yeme bozuklukları, metabolik hastalıkların patofizyolojisi ele alınır. Enerji dengesizliği sorunları (obezite, anoreksiya nevroza, blumia, tıkınırcasına yemek yeme), sindirim sitemi, karaciğer, safra kesesi, pankreas, kardiyovasküler ateosklerotik hastalıklar, diyabet ve eşlik eden hastalıklar, böbrek, enfeksiyon, kemik ve eklem hastalıkları, besin duyarlılığı ve intolerası durumları ve kanser gibi hastalıkların patolojisinin tanımı, nedenleri, ayrımı, endikasyonları , tanı yöntemleri, tedavi ve tedaviye yanıt ele alınır

Üniversite Geneli Seçmeli - II (UE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Biyoistatistik (MATH212)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
İstatistik ve biyoistatistiğe giriş, sağlık bilimlerinde istatistik kullanımı ve ilgili araştırmalar, veri toplama, tanımlayıcı istatistik, tablo ve grafikler, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme, hipotez testi, regresyon ve korelasyon analizi, istatistik temel kavramları ve tanımlayıcı istatistik, istatistik karşılaştırma yöntemleri, istatistiksel analizler, araştırma tasarımı, veri toplama araçları, yeterlilik ve güvenilirliklerin incelenmesi, ölçeklendirilmesi ve bilimsel raporların hazırlanması

Dönem 5

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 3 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Prekonsepsiyonel dönem, Gebelik Fizyolojisi, Sorunları, Gereksinmesi ve Beslenmesi, Emziklilik Fizyolojisi, Sorunları, Gereksinimleri, Beslenme ve Mental Gelişim, 0-1 Yaş Grubu Çocukların Özellikleri, Gereksinimleri, Anne sütünün önemi, Çocuk Mamaları ve Özellikleri, Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuğunun Beslenmesi, Adolesan Çağı Beslenmesi, Çocukluk ve Adolesan Çağı Şişmanlığı, Sorunları ve Diyet Tedavisi ders kapsamında işlenir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve beslenme durumunu saptama yöntemleri, beslenme antropometrisi, klinik belirtiler, biyofizik yöntemler, biyokimyasal ve hematolojik yöntemler, sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, besin tüketim araştırmaları, ekolojik etmenlerin saptanması. Bebek, çocuk, adölasan, yetişkin ve yaşlıların beslenme durumunlarının değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler. Bioelektrik impedans aletleri hakkında bilgi ve kullanım becerilerinin kazandırılması. Toplumda beslenme durumları tarama yöntemleri
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon,mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, menü yönetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri ve iş güvenliği hakkında bilgi vermek. Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir, bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 3 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, yanık hastalıkları tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğrenmek, beslenme tedavileri ve pratik uygulamaları.

Üniversite Geneli Seçmeli - III (UE03)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Dersin kapsamında; enerji dengesi ve vücut ağırlığı, obezite, ağırlık azalma; artış ve korunması ve yeme bozuklukları konuları vaka çözümleri ile anlatılmaktadır. Ayrıca iştah regülasyonunun temelleri ve obezitenin genetiği de incelenmektedir. Çocuklarda ve yetişkinlerde obezitenin önlenmesi için fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve davranış değişikliğinin önemi de anlatılmaktadır. Bunun yanında, obeziteye sebep olan psikososyal etmenlerle, tedavide kullanılan farmakolojik ve cerrahi yöntemler anlatılmaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu dersin amacı beslenme ve diyetetik alanında güncel literatürden yararlanılarak makale ve yayın analizini yapabilme becerisini kazandırmaktadır. Öğrencilers Seçilen konulara akademik makale yazım kurallarına uyarak metin yazarak sunarlar.

Dönem 6

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 3 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Akut ve kronik ishaller, enfeksiyon hastalıkları, malnutrisyon, malabsorpsiyon sendromları, metabolizma hastalıkları ve diyet tedavileri, çocuklarda enteral ve parenteral beslenme, gestasyonel diyabet tedavisi ve fetal büyüme, çocukluk çağı obezitesi ve tedavisi konuları ders kapsamında işlenmektedir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Toplumda görülen beslenme sorunlarının tanımlanması, hastalıkların önlenmesinde ve etiyolojisinde beslenme ve diyet ilişkisinin irdelenmesi, özel toplum gruplarında sağlığın korunması ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması. (Örn. Okul çocukları, yetişkinler için beslenme rehberinin hazırlanması). Demir, çinko ve iyot mineralleri ile D vitamini, folik asit ve diğer vitaminlerin eksikliğinde görülen hastalıklar hakkında bilgi verilmektedir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Çeşitli gruptan insanların ev dışında, birarada , sağlıklı , yeterli ve dengeli beslenmeleri için kuruluşlarda uygulanması gereken yönetim ve toplu beslenme ilkeleri. yiyecek-içecek hizmetlerinde maliyet kontrolü, besin güvenliği sistemleri, HACCP sistemleri, ISO 22000 sistemleri konuları işlenmektedir.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 3 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Karaciğer hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, yanık, kanser, gut, Cushing's sendromu, Addison's hastalığı, romatizmal hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, artrit ve besin allerjilerinin tanımı, nedenleri, komplikasyonları ve diyet tedavileri. Test diyetleri ve ilaç etkileşimleri ders kapsamında işlenmektedir.

Beslenme Eğitimi (NUTD340)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Dersin kapsamında öğrencilere beslenme eğitimi konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Ders içerğinde eğİtim tanımı ve prensipleri, farklı yaş ve gruptaki bireyler için davranış değişikliği oluşturabilecek eğitim modülleri planlama konuları yer almaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 1 | Lab (saat/hafta): 2 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Menü türleri ve temel menü planlama ilkeleri, farklı yaş ve gruplarda menü planlamada dikkat edilmesi gereken ilkeler ders kapsamında öğretilmektedir. Farklı gruplara yönelik menüler planlayabilme ve menu yönetim ve denetimin sağlanması hakkında bilgi verilmektedir.

Alan Seçmeli Dersi I (AE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 7

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 12 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Dersin kapsamında öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamaya dökmeleri hedeflenmiştir. Öğrenciler bu ders kapsamında diyabet, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklardan korunmada ve hastalık durumlarında beslenme ilkeri ile ilgili eğitim planlamaktadır. Toplumun beslenme durumlarının saptanmasın için pratik uygulamalar yapmaktadırlar.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 16 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu uygulamalarda amaç, diyetisyen adaylarının 3. Sınıfta öğrendikleri hastalıklarla ilgili vaka görmeleri ve tıbbi beslenme tedavisinde klinik diyetisyenine eşlik etmesini sağlamaktır. Uygulamalar çocuk kliniklerinin tümünde programlı rotasyonlar şeklinde gerçekleştirilir ve öğrenciler tarafından her kliniğe özel vaka sunumu yapılır.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 16 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu uygulamalarda stajer diyetisyenler hastane ve kurum mutfaklarında uygulama yaparak, menü planlama, personel hijyeni, gıda kontrolü, araç-gereç-hijyeni ve sanitasyonu gibi alanlarda ve satın alma aşamalarında bulunarak yönetici diyetisyenlik konusunda deneyim kazanırlar.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.

Sporcu Beslenmesi (NUTD417)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Sağlıklı yaşam için spor ve beslenme, çeşitli spor dallarında beslenme, enerji gereksinimi ve kaynakları, antrenman öncesi, sırası ve sonrası sporcuların beslenme özellikleri, sıvı ve elektrolit gereksinimi ve ağırlık kontrolu, ergojenik yardım ve özel durumlarda sporcu beslenmesi (yeme davranışı bozukluğu olan sporcular ve spor dallarına göre beslenme özellikleri).

Alan seçmeli ders (AE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 8

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 16 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu uygulamalarda amaç, diyetisyen adaylarının 3. Sınıfta öğrendikleri hastalıklarla ilgili vaka görmeleri ve tıbbi beslenme tedavisinde klinik diyetisyenine eşlik etmesini sağlamaktır. Uygulamalar erişkin kliniklerinin tümünde programlı rotasyonlar şeklinde gerçekleştirilir ve öğrenciler tarafından her kliniğe özel vaka sunumu yapılır.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 16 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu uygulamalarda amaç, diyetisyen adaylarının 3. Sınıfta öğrendikleri hastalıklarla ilgili vaka görmeleri ve tıbbi beslenme tedavisinde klinik diyetisyenine eşlik etmesini sağlamaktır. Öğrenci istediği bir alanda staj yapabilir. Bu nedenle stajer diyetisyenler hastane ve kurum mutfaklarında uygulama yaparak, menü planlama, personel hijyeni, gıda kontrolü, araç-gereç-hijyeni ve sanitasyonu gibi alanlarda ve satın alma aşamalarında bulunarak yönetici diyetisyenlik konusunda deneyim kazanabilir. Uygulama sonunda sunum yapılır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir

Seminer (NUTD410)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

Farmakoloji (PHAR444)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -

Alan Seçmeli ders (AE03)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -