Skip Navigation LinksMission-Vision

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin misyonu, evrensel değerlere bağlı, uluslararası kabul görmüş akademik eğitim ölçütlerine dayalı mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, ulusal ve uluslararası sağlık hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacak mezunlar yetiştirmektir.

VİZYON

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin vizyonu kanıta dayalı bilimsel çalışmalar ışığında eğitim yapan, bilime katkısı olan, toplumun sağlık gereksinimlerinde kaliteli sağlık hizmeti sunan öncü bir fakülte olmaktır. 

TEMEL DEĞERLER

1. Sürekli gelişim  2. Katılımcılık  3. Toplumsal farkındalık  4. Etik ilkelere bağlılık  5. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü
6. Yaşam boyu öğrenme  7. Uluslararasılaşma


DAÜ Web Siteleri