Skip Navigation LinksNursing

Hemşirelik Bölümü


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. SEVİNÇ TAŞTAN

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. SEDA CEVHEROĞLU

 

Genel Bilgi

Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

Hemşirelik insan yaşamıyla, yaşamın ve dolayısı ile bireylerin, ailelerin, toplumların sağlığının kalitesiyle ilgilidir. Hemşirelik, hastanın kendisi, ailesi veya toplumun başka bir üyesi tarafından karşılanamayan sağlık bakım gereksinimlerine odaklanan bir hizmettir. Hemşire, sağlıklı ya da hasta bireyin hemşirelik bakımı planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık ekibi üyesidir. Hemşirelik, birey, aile ve toplumun bakım gereksinimlerine bütüncül sağlık anlayışı yaklaşımıyla yanıt verme ilkesini benimser. Hemşire liderlerden Virginia Henderson (1897-1996) hemşireyi, "bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşma sürecindeki dinamik güç" olarak ifade eder.

Hemşirelik Bölümü'nün Misyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Türki Devletler ile başta Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere uluslararası ortamlarda hemşirelik eğitim, araştırma ve hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine odaklanan, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunda sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak yer alan, hemşirelik bakım hizmetlerini mesleki yasalar ile etik ilke ve sorumlulukları çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla sürdüren, bilim ve teknolojinin güncel yaklaşım ve yöntemlerinden yararlanan, yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim sorumluluğunu üstlenen, yenilikçi uygulamaları ile değişim yaratan, hemşirelik bakımı, hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ile hemşirelik eğitim ve araştırma alanlarında görev alacak, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş, güçlü liderlik özelliklerine sahip hemşireler yetiştirmektir. 

Hemşirelik Bölümü'nün Vizyonu

Bölümümüzün vizyonu, Ülkemiz hemşirelik lisans programları içinde en çok tercih edilen, mezunları kamu kurumları ve özel sektörde öncelikle istihdam edilen, ürettiği eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve hemşirelik alanında yenilikçi anlayışı ile öncü olan eğitim kurumu olmaktır.

Hemşirelik Eğitim Programının Amaçları

Hemşirelik lisans programımız öğrencilere, hemşirelik alanındaki hızlı gelişmelere uyum sağlayabilmeleri, değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlere yanıt verecek nitelikte hemşirelik bakımı verebilmeleri için gereken bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmayı; öğrencinin kazanmış olduğu bu yeterliliklerini sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.Bölümümüzün bu temel amaç doğrultusunda yürüttüğü eğitim programını tamamlayan mezunlarımızın aşağıdaki mesleki niteliklere sahip olması beklenmektedir. Bu nitelikler,

 • Birey, aile ve topluma bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici, ve tedavi edici nitelikte "Planlı Hemşirelik Bakımı" verebilen ve  bu plan dahilinde uyguladığı bakımın etkisini değerlendirir,
 • Hemşirelik bakım sorunlarına bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözüm üretir,
 • Mesleki, etkinlik alanlarında bilimsel problem çözme yaklaşımını kullanır,
 • Mesleki sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği içinde çalışır,
 • Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimine araştırma ve incelemelerle katkıda bulunur,
 • Araştırmalarla üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek değişim yaratır,
 • Hemşirelik eğitimi, uygulama, araştırma ve yönetimi alanlarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır,
 • İnsan hakları ve onuruna saygı gösterir,
 • Yasalar, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır,
 • Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser,
 • Eleştirel düşünme ve araştırmalar yoluyla yenilikçi hemşirelik uygulamaları geliştirir.

Sunulan Eğitim Olanakları

Gerek ulusal vegerekse uluslararası ortamlarda çağdaş hemşirelik hizmetlerini verecek nitelikte hemşire insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Bölümümüz, öğrencilerine çeşitli eğitim fırsatları sunmaktadır. Öğrencilerimizin öğrenim yaşantılarını zenginleştirmek amacıyla, Üniversitemiz ile Dokuz Eylül ve Marmara Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolu yapılmıştır. Bunun yanında Türkiye'deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimize mesleki uygulama alanına yönelik geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. Üniversitemizde, öğrenciler, mesleğe hazırlanırken uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar.

Hemşirelik Bölümü'nde eğitim Türkçe verilmektedir. Hemşirelik öğrencileri eğitimleri sırasında çağdaş, dünya standartlarına uygun teknolojik ekipmanlarla donatılmış Hemşirelik Beceri Laboratuvarından yararlanacaklardır. Laboratuvarlar için geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanlarında ayni anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Ayrıca üniversitemiz, öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Hemşirelik lisans programını tamamlayanlara “Hemşire" unvanı verilir. Hemşireler; özel veya resmi hizmet veren hastanelerin yanı sıra, temel sağlık hizmetleri kapsamında verilen hasta bakımı hizmetlerinde de etkin rolü olan sağlık profesyonelleridir. Sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, hastane başhemşiresi ve hemşirelik hizmetleri müdürü olarak görev alabilirler. Ayrıca mezuniyet sonrası bilim uzmanlığı ve doktora çalışmaları yapmakta, doçent, profesör olabilmekte ve hemşirelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedirler.

Hemşirelik lisans program müfredatı Avrupa Birliği'nin ''Mesleklerin Serbest Dolaşımı'' (RG:24 Mart 2001, Sayı: 24352 Mükerrer) başlığı altında, ifade edilen direktiflere uygun olup, diplomaları serbest dolaşıma izin veren Avrupa Birliği ülkelerinde meslek icra etmeleri için uygundur

Mezunlarımız tedavi edici hizmet yürüten sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, hastane başhemşiresi / hemşirelik hizmetleri müdürü olarak görev alabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitim yapmak isteyen mezunlarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında bilim uzmanlığı ve doktora eğitimlerini alarak üniversitelerdeki hemşirelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.

İletişim Bilgileri

Adres:

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10 Turkey 

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 630 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr

Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Prof. Dr. HATİCE BEBİŞ Öğretim Üyesi Hemşirelik 2457
Prof. Dr. SEVİNÇ TAŞTAN Bölüm Başkanı Hemşirelik SBF 227 1125
Doç. Dr. GÜLTEN SUCU DAĞ Öğretim Üyesi Hemşirelik SBF 223 1073
Doç. Dr. HALİSE ÇOŞKUN Öğretim Üyesi Hemşirelik 3914
Doç. Dr. HÜLYA FIRAT KILIÇ Dekan Yardımcısı,
Müdür Yardımcısı
Hemşirelik SBF 134 - 224 3929 - 2142
Doç. Dr. ROJJİN MAMUK Öğretim Üyesi Hemşirelik SBF 228 3006
Yrd. Doç. Dr. ARZU ABİÇ Öğretim Üyesi Hemşirelik SBF 221 1313
Yrd. Doç. Dr. HANDAN SEZGİN Öğretim Üyesi Hemşirelik SBF 222 2451
Yrd. Doç. Dr. SEDA CEVHEROĞLU Bölüm Başkan Yardımcısı Hemşirelik SBF 221 1313
Dr. ZİBA YÜCEL Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. BAHAR AK Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. DİLEK KARAOĞLAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 219 1070
Öğr. Gör. EMİNE TEMİZKAN SEKİZLER Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 217 3005
Öğr. Gör. FATMA TOKPINAR Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. GAMZE YATMAZ Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. GİZEM DÜZENLİ Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. GÜLCAN DÜRÜST SAKALLI Öğretim Görevlisi,
Kordinatör
Hemşirelik 3004
Öğr. Gör. İNCİHAN KAHRAMAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. KAMİL AKÇALI Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. KEREM YILDIZ Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. MELTEM ALTINIŞIK Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 219 1070
Öğr. Gör. MERYEM AKGÜN Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. NUR DEMET GÖK Öğretim Görevlisi Hemşirelik 3005
Öğr. Gör. SAMIRA ASHRAFI BAVIL Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. SELDA BAL Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 215
Öğr. Gör. SİNEM DAĞ Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 218 3002
Öğr. Gör. TARIK BALCI * Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. ZEYNEP DEMİREZEN VİDİNLİOĞULLARI Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Uzman GÜLSEN MÜSTEYDE ALTAN DENİZER Okutman Hemşirelik 3004
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Dr. ZİBA YÜCEL Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. BAHAR AK Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. FATMA TOKPINAR Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. GAMZE YATMAZ Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. İNCİHAN KAHRAMAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. KAMİL AKÇALI Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. KEREM YILDIZ Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. MERYEM AKGÜN Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. NUR DEMET GÖK Öğretim Görevlisi Hemşirelik 3005
Öğr. Gör. SAMIRA ASHRAFI BAVIL Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. ZEYNEP DEMİREZEN VİDİNLİOĞULLARI Öğretim Görevlisi Hemşirelik

Hemşirelik Haftası Etkinlik

Hemşirelik Bölümü Yeni Öğrencilerle toplantı

Hemşirelik Haftası Kermes

Meme Kanseri Etkinliği

Anatomi Laboratuvarı 1

Anatomi Laboratuvarı 2

Hemşirelik Temel Beceri Laboratuvarı 1


DAÜ Web Siteleri