Skip Navigation LinksNursing

Hemşirelik Bölümü


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. SEVİNÇ TAŞTAN

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. ROJJİN MAMUK

 

Genel Bilgi

Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

Hemşirelik insan yaşamıyla, yaşamın ve dolayısı ile bireylerin, ailelerin, toplumların sağlığının kalitesiyle ilgilidir. Hemşirelik, hastanın kendisi, ailesi veya toplumun başka bir üyesi tarafından karşılanamayan sağlık bakım gereksinimlerine odaklanan bir hizmettir. Hemşire, sağlıklı ya da hasta bireyin hemşirelik bakımı planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık ekibi üyesidir. Hemşirelik, birey, aile ve toplumun bakım gereksinimlerine bütüncül sağlık anlayışı yaklaşımıyla yanıt verme ilkesini benimser. Hemşire liderlerden Virginia Henderson (1897-1996) hemşireyi, "bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşma sürecindeki dinamik güç" olarak ifade eder.

Hemşirelik Bölümü'nün Misyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Türki Devletler ile başta Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere uluslararası ortamlarda hemşirelik eğitim, araştırma ve hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine odaklanan, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunda sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak yer alan, hemşirelik bakım hizmetlerini mesleki yasalar ile etik ilke ve sorumlulukları çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla sürdüren, bilim ve teknolojinin güncel yaklaşım ve yöntemlerinden yararlanan, yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim sorumluluğunu üstlenen, yenilikçi uygulamaları ile değişim yaratan, hemşirelik bakımı, hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ile hemşirelik eğitim ve araştırma alanlarında görev alacak, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş, güçlü liderlik özelliklerine sahip hemşireler yetiştirmektir. 

Hemşirelik Bölümü'nün Vizyonu

Bölümümüzün vizyonu, Ülkemiz hemşirelik lisans programları içinde en çok tercih edilen, mezunları kamu kurumları ve özel sektörde öncelikle istihdam edilen, ürettiği eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve hemşirelik alanında yenilikçi anlayışı ile öncü olan eğitim kurumu olmaktır.

Hemşirelik Eğitim Programının Amaçları

Hemşirelik lisans programımız öğrencilere, hemşirelik alanındaki hızlı gelişmelere uyum sağlayabilmeleri, değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlere yanıt verecek nitelikte hemşirelik bakımı verebilmeleri için gereken bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmayı; öğrencinin kazanmış olduğu bu yeterliliklerini sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.Bölümümüzün bu temel amaç doğrultusunda yürüttüğü eğitim programını tamamlayan mezunlarımızın aşağıdaki mesleki niteliklere sahip olması beklenmektedir. Bu nitelikler,

 • Birey, aile ve topluma bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici, ve tedavi edici nitelikte "Planlı Hemşirelik Bakımı" verebilen ve  bu plan dahilinde uyguladığı bakımın etkisini değerlendirir,
 • Hemşirelik bakım sorunlarına bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözüm üretir,
 • Mesleki, etkinlik alanlarında bilimsel problem çözme yaklaşımını kullanır,
 • Mesleki sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği içinde çalışır,
 • Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimine araştırma ve incelemelerle katkıda bulunur,
 • Araştırmalarla üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek değişim yaratır,
 • Hemşirelik eğitimi, uygulama, araştırma ve yönetimi alanlarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır,
 • İnsan hakları ve onuruna saygı gösterir,
 • Yasalar, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır,
 • Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser,
 • Eleştirel düşünme ve araştırmalar yoluyla yenilikçi hemşirelik uygulamaları geliştirir.

Sunulan Eğitim Olanakları

Gerek ulusal vegerekse uluslararası ortamlarda çağdaş hemşirelik hizmetlerini verecek nitelikte hemşire insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Bölümümüz, öğrencilerine çeşitli eğitim fırsatları sunmaktadır. Öğrencilerimizin öğrenim yaşantılarını zenginleştirmek amacıyla, Üniversitemiz ile Dokuz Eylül ve Marmara Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolu yapılmıştır. Bunun yanında Türkiye'deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimize mesleki uygulama alanına yönelik geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. Üniversitemizde, öğrenciler, mesleğe hazırlanırken uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar.

Hemşirelik Bölümü'nde eğitim Türkçe verilmektedir. Hemşirelik öğrencileri eğitimleri sırasında çağdaş, dünya standartlarına uygun teknolojik ekipmanlarla donatılmış Hemşirelik Beceri Laboratuvarından yararlanacaklardır. Laboratuvarlar için geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanlarında ayni anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Ayrıca üniversitemiz, öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)Akademik Birim
Hemşirelik (İngilizce)Lisans / B.S.4Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik (Türkçe)Lisans / B.S.4Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik (Türkçe Tezli)Master / M.S.1 - 2Hemşirelik Bölümü

Kariyer Olanakları

Hemşirelik lisans programını tamamlayanlara "Hemşire" unvanı verilir. Hemşireler, özel veya resmi hizmet veren hastanelerin yanı sıra, temel sağlık hizmetleri kapsamında verilen hasta bakımı hizmetlerinde de etkin rolü olan sağlık profesyonelleridir. Mezunlarımız hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde istihdam olanağına sahiptir.

Mezunlarımız tedavi edici hizmet yürüten sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, hastane başhemşiresi / hemşirelik hizmetleri müdürü olarak görev alabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitim yapmak isteyen mezunlarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında bilim uzmanlığı ve doktora eğitimlerini alarak üniversitelerdeki hemşirelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.

İletişim Bilgileri

Adres:

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10 Turkey 

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 630 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr

Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Prof. Dr. BESTİ ÜSTÜN * Öğretim Üyesi Hemşirelik
Prof. Dr. GÜLÜMSER KUBLAY Öğretim Üyesi Hemşirelik
Prof. Dr. HATİCE BEBİŞ Öğretim Üyesi Hemşirelik 2457
Prof. Dr. ÖZLEM YİĞİT * Öğretim Üyesi Hemşirelik
Prof. Dr. SEVİNÇ TAŞTAN Bölüm Başkanı Hemşirelik SBF 227 1125
Doç. Dr. GÜLTEN SUCU DAĞ Dekan Yardımcısı,
Müdür Yardımcısı
Hemşirelik SBF 138 - 223 1073 - 1427
Doç. Dr. HALİSE ÇOŞKUN Öğretim Üyesi Hemşirelik
Doç. Dr. HÜLYA FIRAT KILIÇ Öğretim Üyesi Hemşirelik SBF 224 2142
Yrd. Doç. Dr. GÜLAY MANAV * Öğretim Üyesi Hemşirelik
Yrd. Doç. Dr. HANDAN SEZGİN Öğretim Üyesi Hemşirelik SBF 222 2451
Yrd. Doç. Dr. ROJJİN MAMUK Bölüm Başkan Yardımcısı Hemşirelik SBF 228 3006
Öğr. Gör. ARZU ABİÇ Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 221 1313
Öğr. Gör. AYŞE KORKMAZ Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. BAHAR AK Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. DİLEK KARAOĞLAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 219 1070
Öğr. Gör. EMİNE TEMİZKAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. FATMA TOKPINAR Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. GAMZE YATMAZ Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. GİZEM DÜZENLİ Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. GÜLCAN DÜRÜST SAKALLI Öğretim Görevlisi Hemşirelik 3004
Öğr. Gör. İNCİHAN KAHRAMAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. MELTEM ALTINIŞIK Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 219 1070
Öğr. Gör. MERYEM YİĞİTSOY Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. NAZMİYE GÜNEY Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 221
Öğr. Gör. SEDA CEVHEROĞLU Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 221 1313
Öğr. Gör. SEFANUR SEYMEN Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. SELDA BAL Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 217
Öğr. Gör. SERPİL ÇAĞLIYAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 218 3010
Öğr. Gör. SİNEM DAĞ Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 218 3002
Okutman BEKLEM TUTKULU Okutman Hemşirelik
Okutman FATMA GÜNECE Okutman Hemşirelik
Okutman FATMA NUR GÖKÇE Okutman Hemşirelik
Okutman FİLİZ SÖNMEZ Okutman Hemşirelik
Okutman KEREM YILDIZ Okutman Hemşirelik
Okutman MELİHAT BULDAÇ Okutman Hemşirelik
Uzman GÜLSEN MÜSTEYDE ALTAN Okutman Hemşirelik SBF 220 3004
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Öğr. Gör. AYŞE KORKMAZ Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. BAHAR AK Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. EMİNE TEMİZKAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. FATMA TOKPINAR Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. GAMZE YATMAZ Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. İNCİHAN KAHRAMAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. MERYEM YİĞİTSOY Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Öğr. Gör. NAZMİYE GÜNEY Öğretim Görevlisi Hemşirelik SBF 221
Öğr. Gör. SEFANUR SEYMEN Öğretim Görevlisi Hemşirelik
Okutman BEKLEM TUTKULU Okutman Hemşirelik
Okutman FATMA GÜNECE Okutman Hemşirelik
Okutman FATMA NUR GÖKÇE Okutman Hemşirelik
Okutman FİLİZ SÖNMEZ Okutman Hemşirelik
Okutman KEREM YILDIZ Okutman Hemşirelik
Okutman MELİHAT BULDAÇ Okutman Hemşirelik

* Seçmeli dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Dönem 1

Anatomi (HLTS141)

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Genel anatomik ilkeler, üst ekstremite, alt ekstremite, kafa kemikleri, yüz bölgesi, parotis ve boyun bölgesi, toraks, burun, larynx, kalp, büyük damarlar, genel dolaşım, gastrointestinal system, ürogenital system, merkezi sinir sistemi, göz ve görme yolları, kulak ve işitme yolları, endokrin system.

Fizyoloji (HLTS143)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre fizyolojisi, sinir, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi konuları yer almaktadır.

Histoloji (HLTS145)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, hücre ve insanda bulunan temel dokular incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organellerin yapı, işlev ve önemi yanı sıra insanın temel dokuları ve özellikleri konuları yer almaktadır.

Beslenmeye Giriş (NUTD103)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Sayı sistemleri. Kümeler. Cebirsel ifadeler. Eşitlikler ve eşitsizlikler. Bir değişkenli birinci dereceden denklem çözümleri. Bir değişkenli ikinci dereceden denklem çözümleri. Fonksiyonlar. Bir fonksyionun tanım ve görüntü kümesi. Bileşke fonksyonları. Ters fonksiyonlar. Doğru ve paraboller. Kartezyen koordinat sistemi. Orta Nokta formülü. Uzaklık formülü. Doğru denklemi bulma. Paralel ve dik doğrular. Bir doğrunun eğimi. İkinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri. Trigonometri. Trigonometrik denklemlerin çözümü. Matrisler. Matrislerde operasyonlar. Determinant. Kofaktor ve ters matris. Cramer kuarlı. Ters matris metodu ile denklem sistemi çözümü.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 5 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
ENGL181 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL181 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
ENGL191 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL191 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.

İkinci Dil Olarak Türkçe (TUSL181)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 2

Psikoloji Bilimi (PSYC104)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Patoloji (HLTS142)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu dersin amacı, öğrencinin patolojinin temel kavram ve kullandığı yöntemler, hastalıkların etiyolojisini ve gelişme mekanizmaları hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Dersin kapsamında; patolojiye giriş, hücre zedelenmesi ve nekroz, akut ve kronik iltihap, hasara karşı hücresel cevap ve yara iyileşmesi konuları yer almaktadır
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu derste, mikroorganizmaların genel özellikleri ve sınıflandırılması, mikroorganizmaların beslenmesi ve çoğalması, mikroorganizma - konakçı ilişkisi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, mikroorganizmalar ve geliştirdikleri enfeksiyonlar, bulaşıcı hastalıklar, hastane enfeksiyonları, bağışıklık sisteminin özellikleri, aşılar, bağışıklık serumları konuları yer alır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu dersin amacı hemşirelik öğrencisinin farmakoloji ve toksikolojinin temel kavramları, ilaçlar ve etkileşimleri konusunda bilgi edinmesini sağlamaktır. Farmakolojiye giriş, ilaç-ilaç etkileşmesi, ilaç suistimali ve bağımlılığı, sistemlere yönelik ilaçlar ve etkileri konuları yer almaktadır

Biyokimya (BIOL222)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

BİLGİSAYAR 1 (ITEC105)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
ITEC105 Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi dunyasına giriş dersidir. Bugün, tüm dünya hızla gelişen bir bilgi teknolojisi toplumuna doğru yol almaktadır ve bu bilgi toplumunun birer parçası olan ev insanları, okullar, kuruluşlar ve işletmeler bilgisayarlarla artarak belişen bir işbirliği içerisine girmektedirler. Bilgisayarlar ve Bilgi Teknolojisi evde ve iş hayatımızda yaptığımız herşeyin bir parçasını oluşturmaktadır. Görülen ve kabul edilen o ki, bilgisayarlarla kurulan bu birliktelik önümüzdeki sürede katlanarak artacaktır. Ders bilgi teknolojisinin temel çerçevesini, temel bilgisayar sistemlerinin parça ve yazılımlarını, bilgi teknolojisi terim ve terminolojisini, uygulama alanlarını, ve bilgisayar sistemi parçalarının entegrasyonunu konu olarak içermektedir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 5 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
ENGL182 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerinde (CEFR) belirtildiği gibi ENGL182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 1 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
ENGL192 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikasında (CEFR) belirtildiği gibi ENGL 182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.

Dönem 3

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Kavramlar hakkında genel bilgi, hemşirelik, holistik görüş ve insan, çevre ve insan, sağlık ve hastalık, hasta güvenliği, stress, anksiyete ve adaptasyon, uyku ve dinlenme, ağrı.
Kredi: 6 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): 7 | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Hemşirelik bakımında yer alan temel kuram ve kavramlar doğrultusunda hemşirelik bakımı ilke ve yöntemleri ele alınır ve bu kapsamda doku bütünlüğü, ilaçların uygulanması, sağlıklı ve hasta bireyin hijyen, hareket, solunum, sıvı, beslenme, boşaltım gereksiniminin karşılanması, perioperatif bakım, kayıp, ölüm ve hemşirelikte sistematik yaklaşım konuları ve uygulama yer alır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu derste hemşirelik bakım kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinde, hasta-hemşire etkileşiminin önemi, temel unsurları ve bu süreci etkileyen terapötik ve non-terapötik yöntemler incelenir, hasta-hemşire etkileşimi özel durumları içeren klinik vaka örnekleri (kanserli hasta, tedavi ve bakımı reddeden hasta, ölümü yaklaşan hasta, vb.) üzerinden tartışılmasını içerir.

Hasta Eğitimİ (NURS207)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu ders, hasta eğitiminde temel kavramlar, hasta eğitiminin amacı ve ilkeleri, hasta eğitimini etkileyen faktörler, hastalıklarla başetme süreci, hemşirenin hasta eğitimcisi rolü, hasta eğitiminde gereksinimlerin belirlenmesi, hasta eğitiminin planlanması, hasta eğitimi için materyal geliştirme, hasta eğitiminin uygulanması, hasta eğitiminin değerlendirilmesi konularını içerir.

Üniversite Geneli Seçmeli - I (UE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Üniversite Geneli Seçmeli - II (UE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 4

Kredi: 6 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): 7 | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Bu ders, öğrencinin sağlığın geliştirilmesi, korunması, hastalıkların erken tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyonu, hastanın ve ailenin eğitimi konularında bilgi edinmesini ve uygulama becerisi kazanmasını amaçlamaktadır. Dersin kapsamında hemşirelik süreci, sıvı-elektrolit dengesi, asit baz dengesi ve dengesizlikleri, şok ve hemşirelik bakımı, sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı konuları ve uygulamaları yer almaktadır.
Kredi: 6 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): 7 | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Bu ders, temel sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hastanın sağlığını yeniden kazanabilmesi ve sürdürebilmesi için uygulamalı olarak bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacı ile gerekli hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu dersin kapsamında; hemşirelik bakımı için sağlığın değerlendirilmesi, hemşirelik bakımı için sağlık hikayesinin alınması, fiziksel muayene becerileri, fiziksel değerlendirmeye hazırlık, genel değerlendirme, hemşirelik bakımı için fizyolojik sistemlerin değerlendirilmesi, hemşirelik verilerinin kaydedilmesi ve analizi konuları yer alır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu dersin kapsamında; radyasyon nedir ve oluşumu, radyasyonun zararları, radyasyonun gebelere ve çocuklara olan zararları, radyasyon kazaları, radyasyon kazalarında önlemler, radyasyondan korunmada kişisel önlemler, radyasyondan korunmada kurumsal önlemler, radyasyon çeşitleri konuları yer alır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Dersin kapsamında sağlıkla ilgili inanç ve uygulamaların tarihsel süreci, hemşirelik mesleğinin Dünya’da, KKTC’de ve TC’de tarihsel gelişimi, KKTC’de ve TC’de sağlık ve hemşirelik ile ilgili yasa, yönetmelik ve yasal düzenlemeler konuları yer alır.

Dönem 5

Kredi: 6 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): 7 | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Bu ders, çocukluktan yaşlılığa kadar olan dönemde kadına, bebeğine, ailesine ilişkin sağlık bakımının sürdürülmesine ve jinekolojik rahatsızlıklarda hemşirelik bakımına odaklanır. Dersin kapsamında, kadın sağlığı ve jinekoloji hemşireliği, üreme sağlığı ve hemşirenin rolü, normal ve riskli yenidoğan, gebelik, doğum ve sonrası hemşirelik bakımı, üreme sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı ile uygulama yer alır.
Kredi: 6 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): 7 | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Bu ders öğrencinin, holistik hemşirelik yaklaşımı çerçevesinde çocuğun doğumdan ergenlik dönemi sonuna kadar normal büyüme ve gelişim özellikleri ve sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek, değerlendirebilmesini amaçlar. Dersin kapsamında, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığının durumu, pediatri hemşireliğinde temel kavramlar, aşılama, büyüme–gelişme ve bozuklukları, beslenme, sistemler ve hemşirelik bakımı konuları ile uygulama yer alır.
Kredi: - | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste ulusal ve/veya uluslararası sağlık bakım ortamlarında gerçekleştirilecek hemşirelik bakım uygulamaları yer alır. Ders 4. Dönemi takiben yaz aylarında, günde 8 saat olmak üzere 35 iş günü devam eder ve toplam 280 saattir.

Alan Seçmeli Dersi I (AE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Biyoistatistik (MATH212)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
İstatistik ve biyoistatistiğe giriş, sağlık bilimlerinde istatistik kullanımı ve ilgili araştırmalar, veri toplama, tanımlayıcı istatistik, tablo ve grafikler, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme, hipotez testi, regresyon ve korelasyon analizi, istatistik temel kavramları ve tanımlayıcı istatistik, istatistik karşılaştırma yöntemleri, istatistiksel analizler, araştırma tasarımı, veri toplama araçları, yeterlilik ve güvenilirliklerin incelenmesi, ölçeklendirilmesi ve bilimsel raporların hazırlanması

Dönem 6

Kredi: 6 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): 7 | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Bu ders, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri ve ruh sağlığını etkileyen değişkenleri dikkate alarak fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunları önleyici, iyileştirici, rehabilite edici hemşirelik yaklaşımları becerisi kazanmayı ve bireyin baş etme güçlerini geliştirmeyi uygulamalı olarak öğretir. Dersin kapsamında, psikiyatri hemşireliğinin felsefesi, amacı, ruh sağlığı ve hastalıkları alanındaki temel kavram, kuram ve yasalar, yetişkin ve çocuk ruh sağlığı sorunları, tedavisi ve hemşirelik bakımı, konuları ve uygulama yer almaktadır.
Kredi: 6 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): 7 | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Bu ders, alanda çalışacak hemşire öğrenciye, birey, aile ve topluma temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde evde ve hastane dışı kurumlarda hemşirelik hizmeti yapabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırır. Dersin kapsamında dünyada, KKTC ve Türkiye’ de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, temel sağlık hizmetleri ve felsefesi, halk sağlığı hemşiresinin rolü ve görevleri, evde bakım, ana çocuk sağlığı, çevre sağlığı, iş sağlığı, okul sağlığı hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin rolü ve önemi konuları ve uygulama yer almaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bilim ve araştırma, araştırma süreci, hemşirelikte araştırmanın önemi, hemşirelik araştırması ve uygulamada araştırma kullanımı, araştırma tasarımları, araştırmada örnekleme, veri toplama yöntemleri, araştırma raporunun yazımı ve sunumu, araştırmacıların etik sorumlulukları ve kanıta dayalı hemşirelik konuları yer almaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders öğrencinin geriatri alanında bilgi sahibi olmasını ve yaşlı bireyin bakım sorunlarını saptayabilme ve uygun girişimleri planlayıp uygulayabilme becerisi kazandırır. Dersin kapsamında yaşlılık tanımı ve sınıflandırılması, yaşlı bireyin değerlendirilmesi ve fizyolojik değişiklikler, yaşlılıkta beslenme, ağrı, demans/alzheimer, yaşlılıkta oluşan kazalar ve korunma yolları, yaşlılıkta psikososyal sorunlar, yaşlılıkta yaşam kalitesi ve evde bakım, yaşlı istismarı, geriatri hemşireliği konuları yer alır.

Üniversite Geneli Seçmeli - III (UE03)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 7

Hemşirelikte Etik (NURS401)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders, etik ve biyoetiğin kapsamı, etiğin sosyal-kültürel boyutu, felsefi temeli ve yasalarla ilişkisi, başlıca etik teoriler konusunda temel bilgileri, bakım etiği ile hemşireliğin ilişkisinin irdelenmesini, hastane etik kurullarında hemşirenin rolünü, hemşirelik etik kodlarının bilgisini ve hemşirelik uygulamalarında etik karar verebilmeye ilişkin konuları içerir.
Kredi: 5 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu ders, hemşirelikte eğitiminin yeri, önemi ve ilkeleri, öğrenme öğretme ile ilgili kavramlar, öğrenmeyi etkileyen faktörler, grup eğitimi, oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitimin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, yetişkin eğitimi ve sağlık eğitimi konuları ile hemşirelik eğitimi uygulamaları yer almaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): 24 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders, ulusal ve/veya uluslararası birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık bakım ortamlarında öğrencileri mesleğe hazırlamak üzere kapsamlı hemşirelik girişimleri deneyimi kazandırmaya odaklanır.
Kredi: - | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste ulusal ve/veya uluslararası sağlık bakım ortamlarında gerçekleştirilecek hemşirelik bakım uygulamaları yer alır. Ders, 6. Dönemi takiben yaz aylarında, günde 8 saat olmak üzere 35 iş günü devam eder ve toplam 280 saattir.

Alan seçmeli ders (AE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Alan Seçmeli ders (AE03)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 8

Acil Hemşireliği (NURS402)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu ders, doğal afetlerde veya savaş anında felakete uğrayan, ani hastalanan ya da her hangi bir kazaya maruz kalan bireylerin yaşamını kurtarmak, sakatlığı önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve becerileri kazandırır. Dersin kapsamında; toplumda afet durumları ve alınması gereken tedbirler, afete müdahalede standartlar, ilkyardımın temel ilkeleri ve acil durumlarda ilkyardım konuları yer alır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders, öğrenciye toplumun sağlık düzeyini, hastalıkların sıklık ve dağılımlarını, neden – sonuç ilişkilerini, epidemiyolojinin genel kavramlarını öğretir. Dersin kapsamında, epidemiyolojinin tanımı, genel kavramları, epidemiyolojik ilke ve araştırma yöntemleri, sağlığın ölçülmesi ve demografik veriler, epidemiyolojide kullanılan hızlar ve oranlar, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi konuları yer almaktadır.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu ders, öğrencilere hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırır. Dersin kapsamında, yönetimin tanımı, amacı, teorileri, Hemşirelikte Yönetim, yönetici hemşirelerin fonksiyonları, yönetim süreci, organizasyon yapısı, motivasyon, iş doyumu, güç, otorite, değişim, problem çözme, karar verme, etik ve yönetim, hemşirelik yönetiminde yasal konular ve kalite sağlama konuları ve uygulamaları yer almaktadır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): 24 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders, ulusal ve/veya uluslararası birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık bakım ortamlarında öğrencileri mesleğe hazırlamak üzere kapsamlı hemşirelik girişimleri deneyimi kazandırmaya odaklanır.

Alan Seçmeli ders (AE04)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

DAÜ Web Siteleri