Skip Navigation LinksFirst-and-Emergency-Aid

İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı; Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekipleişbirliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir

Genel Bilgi

İlk ve Acil Yardım Programı’nın misyonu; hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi durumdaki hasta ve yaralılara güncel ve bilimsel ilk ve acil yardım uygulamalarını yapabilen, gerektiğinde bu hasta ve yaralıların ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilen 5. seviye nitelikli İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik) yetiştirmektir. Vizyonumuz ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım programı, 2 yıllık bir ön lisans eğitimi ile paramedik mesleğini uygulayabilecek adaylara teorik ve uygulamalı kapsamlı bir acil bakım hizmetleri eğitimi vermektir.

Eğitim / Öğrenim

Programımızda; güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, yenilikçi,girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, ahlaki değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek katma değer meydana getirebilecek öğrenciler yetiştirmek için; kendi üniversite kadromuzla birlikte Türkiye’deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek almaktadır. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan programımızdan mezun olacak nitelikli sağlık elemanı; KKTC ve TC’nin ihtiyacına cevap verecektir.Öğrenciler eğitimlerinin ilk yıllarında meslekleri ile ilgili teorik bilgileri ikinci yılında ise bu bilgilerin uygulamalarını ağırlıklı olarak alırlar. Alan uygulamalarını hastanelerin yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane ve acil servislerinde ve ayrıca stajlarını 112 Acil Yardım Ambulanslarında yaparlar. Ayrıca eğitimleri sırasında mesleki deneyimlerini artıracak defansif sürüş eğitimleri ve su altı-su üstü kurtarma metotları uygulamalı olarak verilir.

Olanaklar

Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Ayrıca Üniversitemiz; Kültür ve Aktivite Merkezi, kapalı spor salonu, açık tenis kortları, halı saha, futbol ve atletizim için saha ve deniz tesisleriyle, öğrencilerine boş zamanlarda sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Mezunlar üniversite, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde ve ambulans hizmetlerinde, hızır acil servislerinde tekniker olarak çalıştırılabilirler.Bugün gerek KKTC’de gerekse TC’de sağlık sektörünün öneminin artmasına paralel olarak açılan hastane, ambulans hizmetleri ve hızır acil servislerinin sayısı da artmaktadır.Kamu da özellikle 112 merkez ve istasyonlarında birincil iş gücünü oluştururlar.Son yıllarda özel sağlık sektörü de paramediklerin iş kalite ve verimliliğinin farkına vararak acil sağlık hizmetlerinde ambulanslarda olmazsa olmaz sağlık personeli olarak istihdam etmektedirler.

Programımızdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, ” lisans bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler

İletişim

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr


Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Dönem 1

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu dersin amacı, hastane öncesi acil bakım; tıbbi terminoloji; yaşam bulgularının değerlendirilmesi; acil hastada kanama kontrolü, fizik değerlendirme; kardiopulmoner resüsitasyon (CPR; erişkin çocuk bebek) yabancı cisim tıkanmalarında ilk yardım; solunum, kardiovasküler, abdominal acillerde acil bakıma yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Resüsitasyon (IYAB107)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardim ve acil bakim uygulama, hava yolunu açik tutmak, oksijen tedavisi uygulamak, defibrilasyon ve kardiyoversiyon uygulama
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
yönetmelikler, mevzuatlar, sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ambulans ve acil sağlık araçları, paramediğin yetki ve sorumlulukları, değerlendirme, acil sevisin yapısı ve işleyişi

Anatomiye Giriş (FZTR151)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.

Fizyolojiye Giriş (FZTR152)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim. Hücre fizyolojisi, s,n,r, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Antrenman kavramı, Anaerobik koşular, Alt ekstremite kuvvet çalışmaları, Üst ekstremite kuvvet çalışmaları, Üst ekstremite kuvvet çalışmaları, İzometrik çalışma ilkeleri, Abdominal çalışmalar, Vücut tutuşu çalışmaları, Ters vücut tutuşu çalışmaları, Konsantrik çalışmalar teorisi, Egzantrik çalışmalar teorisi

Temel İngilizce I (ENGL161)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -

Alan Seçmeli Dersi I (AE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 2

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu dersin amacı, farmakoloji kırık-çıkık-burkulmalarda değerlendirme ve acil bakım; nörolojik problemler (diabetes mellitus, dispne, felç, epilepsi, konvülsiyon), gastrointestinal, göz, kulak, burun, boğaz, üriner, genital, batın acillerinde hastaya yaklaşım ve acil bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Travma (IYAB110)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Yumuşak doku yaralanmaları, yüz ve boyun travmaları, spinal yaralanmalar, göğüs yaralanmaları, pelvik yaralanmalar, ekstremite yaralanmaları, özellikli travma olguları, çevresel aciller, yanık.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Afetlerde temel korunma prensiplerine uymak ve acil bakım uygulamak, triyaj, kbrn riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Farmakoloji ve toksikolojinin temel kavramları, ilaçlar ve etkileşimleri, farmakolojiye giriş, ilaç-ilaç etkileşmesi, ilaç suistimali ve bağımlılığı, sistemlere yönelik ilaçlar ve etkileri.

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme - II (SPRB116)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 1 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -

Temel İngilizce II (ENGL162)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -

Bilgisayara Giriş (ITEC115)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 3

Yaz Stajı (IYAB200)

Kredi: - | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
I. ve II. Yarıyılda edinilen teorik bilgilerin KKTC ve Türkiye' de bulunan devlet hastaneleri ve özel hastanelerin Acil bölümleri ile Ambulans Hizmetlerinde 4 hafta süresince uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
Kredi: 7 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 6 | ECTS: -
Jinekolojik, obstetrik, pediatrik, geriatrik acillerde hastaya yaklaşım ve acil bakım; kanserli hastalarda görülebilecek acil durumlar ve acil bakım; triaj kuralları ve uygulandığı durumlar; klinikte eğitim, labarotuar ve uygulamasına odaklanılır.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu derste jinekolojik, pediyatrik ve geriatrik gibi özel hasta gruplarına yaklaşım, kanserli hastalarda acil durum bakımı; triyaj kuralları ve uygulandığı durumlarda uygulamalara odaklanılır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 1 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Antrenmanın temel kavramları, Dayanıklılık kavramı ve ısınma, Kardiyo çalışmaları, Doğru nefes alma teknikleri, Egzersizin sinir, kas ve iskelet sistemine etkisi, Koordinasyon çalışmaları, Antrenmanın nabız ile ilişkisi, Antrenman sezonunun planlanması, Antrenman teknikleri, Sağlıklı yaşam için antrenman ilkeleri.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
İletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, ekip içi çatışma konuları.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste temel tıp terimleri ve kavramları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemine ait genel bilgiler, tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; kökler, öneler, sonekler ve sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar hakkında bilgi verilecektir.

Psikoloji Bilimi (PSYC111)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve psikolojkideki yaklaşımlar, genel kuramlar ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek konular içerisinde bellek, öğrenme, stres, sağlık psikolojisi ve sosyal psikoloji gibi başlıklar yer almaktadır.

Alan seçmeli ders (AE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Üniversite Geneli Seçmeli - I (UE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 4

Kredi: 10 | Ders Saati (saat/hafta): 1 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 18 | ECTS: -
Bir akademik dönemi kapsayan ve ünitelerinin bulunduğu, hastanelerin acil servislerinde acil hastalarına yönelik teorik bilgileri pekiştirmek için pratik uygulamalar.
Kredi: 5 | Ders Saati (saat/hafta): 1 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 8 | ECTS: -
Bir akademik dönemi kapsayan ve ünitelerinin bulunduğu, hastane öncesi, sağlık kuruluşlarında acil hastalarına yönelik teorik bilgileri pekiştirmek için pratik uygulamalar.

Üniversite Geneli Seçmeli - II (UE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

DAÜ Web Siteleri