Skip Navigation LinksHealth-Management-(Turkish)

Sağlık Yönetimi (Türkçe)​​

Ders Kodu

Ders Adı

Dönem

Kredi

Ders Saati (saat/hafta)

AKTS

DÖNEM 1: TOPLAM 16 KREDİ / 30 AKTS

MATE153

İşletme ve Ekonomi için Matematik - I

1

3

3

6

YONT101

İşletmeye Giriş – I

1

3

3

6

EKON111

İktisata Giriş – I

1

3

3

7

SAGY101

Sağlık Yönetimine Giriş

1

2

2

3

BESD103

Beslenmeye Giriş

1

2

2

4

ENGL171

İngilizce – I

1

3

3

4

DÖNEM 2: TOPLAM 17 KREDİ / 33 AKTS

MATE154

İşletme ve Ekonomi için Matematik - II

2

3

3

6

YONT102

İşletmeye Giriş – II

2

3

3

7

EKON112

İktisada Giriş – II

2

3

3

7

PSYC111

Psikoloji Bilimi

2

2

2

3

ITEC115

Bilgisayara Giriş

2

3

2

6

ENGL172

İngilizce – II

2

3

3

4

DÖNEM 3: TOPLAM 16 KREDİ / 30 AKTS

FZTR213

Epidemiyoloji

3

2

2

3

FZTR223

Sağlık Terminolojisi ve Kavramları

3

2

2

4

FZTR227

Tıbbi ve Sosyal Rehabilitasyon

3

2

2

4

MATE211

Biyoistatistik

3

2

2

4

MUHA201

Muhasebe İlkeleri – I

3

3

3

7

HIST280

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

3

2

2

4

UE01

Üniversite Geneli Seçmeli – I

3

3

3

4

DÖNEM 4: TOPLAM 15 KREDİ / 30 AKTS

FZTR206

Tıbbi Dökümantasyon

4

2

2

5

FZTR222

Halk Sağlığı

4

2

2

3

SAGY206

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

4

2

2

5

YONT202

Örgütsel Davranış

4

3

3

7

MUHA202

Muhasebe İlkeleri – II

4

3

3

6

UE02

Üniversite Geneli Seçmeli – II

4

3

3

4

DÖNEM 5: 17 KREDİ / 30 AKTS

SAGY301

Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim - I

5

3

3

6

SAGY303

Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi

5

3

3

6

SAGY305

Sağlık İşletmelerinde Pazarlama

5

3

3

5

SAGY307

Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi

5

3

3

5

HKUK300

Sağlık Hukuku

5

2

2

4

UE03

Üniversite Geneli Seçmeli - III

5

3

3

4

DÖNEM 6: TOPLAM 17 KREDİ / 30 AKTS

SAGY302

Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Kantitatif Analiz

6

3

3

5

SAGY304

Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim - II

6

3

3

7

SAGY306

Sağlık Sigortacılığı

6

3

3

5

SAGY308

Sağlık İşletmelerinde Bilgi Yönetimi

6

3

3

6

FZTR326

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği

6

2

2

2

AE01

Alan Seçmeli Dersi – I

6

3

3

5

DÖNEM 7: TOPLAM 15 KREDİ / 30 AKTS

SAGY401

Sağlık Politikaları

7

3

3

6

SAGY403

Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim

7

3

3

7

SAGY405

Sağlık Yönetimi Ekonomisi

7

3

3

6

SAGY407

Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi

7

3

3

6

AE02

Alan Seçmeli Dersi – II

7

3

3

5

DÖNEM 8: TOPLAM 14 KREDİ / 27 AKTS

SAGY400

Staj

8

Kredisiz

-

7

SAGY404

Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

8

3

3

4

SAGY408

Sağlık Yönetiminde Seminer

8

2

2

3

AE03

Alan Seçmeli Dersi – III

8

3

3

4

AE04

Alan Seçmeli Dersi – IV

8

3

3

5

UE04

Üniversite Geneli Seçmeli – IV

8

3

3

4


8 DÖNEM TOPLAM:  127 KREDİ / 240 AKTS

DAÜ Web Siteleri