Skip Navigation LinksSurgery-Services

Ameliyathane Hizmetleri

Genel Bilgi

Programın vizyonu değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, etik değerlere önem veren, mesleki sorumluluğunun bilincinde ameliyathane teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır. Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın amacı, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanması ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asiste edebilecek, bu alanda ihtiyaç duyulan tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim

Programın güçlü yönleri; Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde KKTC’de ilk kez Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın kurulacak olması ve önemli bir ihtiyaca cevap verecek olması, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin köklü bir geçmişi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) kurulmuş olması, üniversitemizde yakın zamanda Tıp Fakültesinin açılmış olması, TC’deki üniversitelerden konularında uzman çok değerli akademisyenlerin bölüme hem danışmanlık görevi yaparak hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek verecek olmaları, fakültemizde dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları, program için planlanan akademik ve fiziksel alt yapının uygun olması, DAÜ kampüs alanında sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesisin bulunması, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Anatomi Laboratuvarı, mesleki beceri laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazlarını bünyesinde barındıran sağlıklı yaşam merkezi’nin mevcut bulunmasıdır.

Programın eğitim dilinin Türkçe olması, DAÜ’yü tercih eden öğrencilerin % 90’ından fazlasının KKTC, TC ve diğer Türkçe konuşan ülkelerden geliyor olması nedeniyle, programa olan talebin de yeterli düzeyde olması programı güçlü kılan kısımlarıdır.

Olanaklar

Ameliyathane Hizmetleri Programı bölümü öğrencilerine ölçme değerlendirme hizmetleri için tam donanımlı laboratuarlar, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Laboratuarlar, geniş ölçekli mekanlar kullanılarak aynı anda 40-50 öğrencinin birlikte çalışmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, bilgisayar laboratuarı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Ayrıca, Üniversitemiz; öğrencilerine boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 2172
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

 

Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Dönem 1

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Temiz hava teknolojisi, ameliyathanede aydınlatma, gaz sistemi teknolojisi, ideal ameliyathane yapısı , ameliyat masası teknolojisi, koterler, vakum ve aspiratörler, monitörler ve diğer makinalar, ameliyat ensturumanlarının özellikleri, ameliyat ensturumanlarının bakım ve temizliği, temel bir setin özellikleri, özel setler, sütürler, drenler,o ve protezler.
Kredi: 5 | Ders Saati (saat/hafta): 5 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Cerrahinin tarihsel gelişim süreci, genel postoperatif erken ve geç komplikasyonları, yara çeşitleri ve iyileşmesi süreci, Kalp cerrahisi ameliyatları, kullanılan özel ekipmanlar ve ameliyathane düzeni, Torasik cerrahi ameliyatlar ve acil cerrahi uygulamalar, Plastik ve rekonstrüktif cerrahi hastalıkları ve cerrahi girişimleri, Beyin cerrahisinde kullanılan özel ekipmanlar, özel cerrahi teknikler, Çocuk cerrahisinin özellikleri, Jinekolojik cerrahinin özellikleri ve normal doğum, Kulak Burun Boğaz cerrahisi hastalıkları ve girişimleri, Göz hastalıkları ve cerrahi girişimlerini içermektedir.

Anatomiye Giriş (FZTR151)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.

Fizyolojiye Giriş (FZTR152)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim. Hücre fizyolojisi, s,n,r, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Mikrobiyoloji ve parazitoloji alanında genel bilgi. Mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların beslenmesi, üretilmesi, özel çevrelerin mikrobiyolojisi, insan vücudunun normal mikrop florası, konak parazit ilişkileri, mikroorganizmaların bulaşma yolları, temel immün mekanizma, sterilizasyon, dezenfeksiyon uygulama yöntemleri.

Bilgisayara Giriş (ITEC115)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dönem 2

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Ameliyat salonunda bulunması gereken ekipman ve donanım, cerrahi setin özellikleri, özel malzemeleri ve özel setleri, cerrahi masa hazırlığı, el yıkama, steril gömlek, eldiven ve maske kullanımını prosedürlere uygun olarak gerçekleştirme, ameliyat bitiminde hastanın temizliği ve yara kapatılması, ameliyatta kullanılan malzemelerin sayımı, kayıt ve dokümantasyonunun önemini, ameliyatta kullanılan malzemelerin temizliği ve sterilizasyon hazırlığı,sterilizasyon ünitesinin işleyiş ve organizasyonu yer almaktadır.
Kredi: 5 | Ders Saati (saat/hafta): 5 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Cerrahinin tarihsel gelişim süreci, genel postoperatif erken ve geç komplikasyonları, yara çeşitleri ve iyileşmesi süreci, Kalp cerrahisi ameliyatları, kullanılan özel ekipmanlar ve ameliyathane düzeni, Torasik cerrahi ameliyatlar ve Acil cerrahi uygulamalar, Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi hastalıkları ve cerrahi girişimleri, Beyin cerrahisinde kullanılan özel ekipmanlar, özel cerrahi teknikler, Çocuk cerrahisinin özellikleri, Jinekolojik cerrahinin özellikleri ve normal doğum, Kulak Burun Boğaz cerrahisi hastalıkları ve girişimleri, Göz hastalıklarını ve cerrahi girişimlerini içermektedir.

Sterilizasyon (AMLH118)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Enfeksiyon ajanlarının anlaşılması ve onların sterilizasyon teknikleri ile yok edilmesi, Mikrobiyolojinin tarihçesi, mikrop dünyası, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların beslenmesi, üretilmesi, özel çevrelerin mikrobiyolojisi, insan vücudunun normal mikrop florası, konak parazit ilişkileri, mikroorganizmaların bulaşma yolları, temel immün mekanizma, sterilizasyon, dezenfeksiyon uygulama yöntemleri. Asepsi-antisepsi, sterilizasyon ünitesinin özellikleri, dezenfeksiyon, sterilizatörler, malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri, sterilizasyonda güvenlik testleri, ve dökümantasyon, setlerin kodlanması ve dökümantasyonu, cerrahi (metal) malzemenin hazırlanması ve sterilizasyonu, plastik malzemenin sterilizasyonu, steril malzemenin depolanması ve korunmasını içerir.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste temel tıp terimleri ve kavramları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemine ait genel bilgiler, tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; kökler, öneler, sonekler ve sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar hakkında bilgi verilecektir.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
İletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, ekip içi çatışma konuları.

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 3

Yaz Staj - I (AMLH200)

Kredi: - | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
20 iş gününü kapsayan ameliyathane ünitelerinin bulunduğu sağlık kurum ve hastanelerde ameliyathaneye yönelik yapılan pratik uygulama.

Anesteziye Giriş (AMLH211)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Kredi: 5 | Ders Saati (saat/hafta): 5 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Dersin içeriğinde, ameliyathanenin kontaminasyon kaynakları, ameliyathanede yasal sorunlar, hasta güvenliği ve etik kavramının önemi, ameliyat odasının hazırlığı, cerrahi aletler ve masaya dizilişleri, laparaskopik ve endoskopik cerrahi,a pozisyonları, hastanın ameliyata hazırlığı ve örtülmesi, asepsi ve aseptik teknikleri, pansuman çeşitleri ve pansuman teknikleri, cerrahi sütürler, iğneler, insizyon alanları ve yara kapatılması, makaleler-araştırmalar.

Temel İlk Yardım (HMSR163)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Acil yaralanma, ilk yardımın tanımı, önemi, ilkeleri, ilk yardım çantası, kanamalar, şok ve çeşitleri, yaralanmalar, cpr (kardiyo- pulmoner resüsitasyon), yabancı cisim aspirasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalar, yanıklar, sıcak ve soğuğa maruz kalma, zehirlenmeler, tıbbi durumlarda ilk yardım, geriatrik aciller ve ilk yardım.

Temel İngilizce I (ENGL161)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -

Üniversite Geneli Seçmeli - I (UE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Alan Seçmeli Dersi I (AE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 4

Klinik Uygulama (AMLH212)

Kredi: 6 | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): 12 | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeler, ameliyathaneye hasta transferi ve hazırlığı, ameliyat masasına alınan hastaya, pozisyon verilmesi, ameliyat masasını ve pozisyon için gerekli parçalarını hazırlama, cerrahi yıkanmayı prosedürlere uygun olarak gerçekleştirme, ameliyat enstrümanlarının ameliyat öncesi ve sonrası sayım protokolünü uygulama, ameliyat enstrümanlarının bakımını, temizliğini ve paketlenmesini gerçekleştirme, ameliyat bitiminde ameliyat salonunun temizlik ve dezenfeksiyonunu değerlendirme.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders öğrencilere doküman,dokümantasyon,tıbbi dokümantasyon,tıbbi dokümantasyonun tarihçesi,arşiv ve hastane arşivleri konusunda bilgi verir.Hastalıkların ve ameliyatların uluslararası sınıflandırma sistemleri,sağlık enformasyon sistemleri,yataksız sağlık kuruluşlarına ilişkin tıbbi doküman ve dokümantasyon konularında bilgi verir.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Etik kavramı, temel etik ilkeleri, etik türleri, kalite standartları, işletmelerde yaşanan etik sorunlar, etik ve hasta şikâyetleri, turizm sektöründe ortaya çıkan kusurlu hizmetlerin değerlendirilmesi.

Temel İngilizce II (ENGL162)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -

Üniversite Geneli Seçmeli - II (UE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Alan seçmeli ders (AE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

DAÜ Web Siteleri