Skip Navigation LinksPhysiotherapy-and-Rehabilitation-(Turkish)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı (Türkçe)


Programın Türü: Örgün Eğitim
Programın Eğitim Dili: Türkçe
Kazanılan Derece: Lisans Derecesi

Programın Eğitim Amaçları

Programın genel amacı bilgili, çağdaş, etik değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve bilim inası yetiştirmektir. Mezunlarımızdan; multidisipliner çalışmalar yürütmesi, fizyoterapi-rehabilitasyon hizmetini; kanıta dayalı bilimi ve ileri teknolojiyi kullanarak toplum yararına sunması, evrensel ve kültürel değerlerine saygılı, profesyonel bilim ve meslek insanı ihtiyacını karşılaması beklenmektedir.

Bu bağlamda bölüm mezunları;

 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmeti verirken, kanıta dayalı değerlendirme ve tedavi yöntemlerini etik ilkelere bağlı kalarak, multidisipliner sağlık ekibinin bir üyesi olarak uygular.
 2. Toplum sağlığını geliştirecek, koruyucu ve tedavi edici eğitim ve uygulamalarda aktif rol alır.
 3. Mesleki sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklerde görev alır.
 4. Mezuniyet sonrası, yaşam boyu öğrenme bilinciyle lisansüstü eğitimlere katılır, kurum içi, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere ve eğitimlere katılarak mesleki ve akademik açıdan kendini geliştirir.

Üst Öğrenime Geçiş

Üniversite tarafından belirtilen koşulların sağlanması durumunda mezunlar yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilişkili temel bilimlerin kavram ve prensiplerini bilir.
 2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü değerlendirmeleri yapar, kanıta dayalı fizyoterapi programını uygular ve yaşam boyu öğrenme becerileri kazanır.
 3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında bireyi esas alarak uyguladığı tedavi programına gerektiğinde yön verir.
 4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kullanılan donanım, yazılım veya ürünü anlama, kullanma, yorumlama becerisine sahip olur ve ilgili sorunları güncel yaklaşımlarla çözer.
 5. Koruyucu fizyoterapi uygulamaları çerçevesinde, toplum sağlığını geliştirmeye yönelik eğitim ve uygulamalarda yer alır.
 6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma ortamında etkili bir iletişim kullanarak, etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde, çalışma prensibine sahiptir.
 7. Eğitim programında alan dışı ve yabancı dil dersleri alarak bilgi ve becerilerini geliştirir.
 8. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında hizmet kalitesinin geliştirilmesi için kayıt tutar, analiz yapar ve rapor hazırlar.
 9. Toplumsal sağlığı geliştirici araştırma ve projelerde aktif olarak rol alır ve sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlar.

Ders Programı ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

  PDF Olarak İndir

TYYÇ Yetkinlikleri ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

 PDF Olarak İndir

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Çekirdek Eğitim Programı

FTRÇEP

Mezuniyet Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için 145 Kredi ve 240 AKTS'lik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve en az 4 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Doğu Akdeniz Üniversitesi mevzuatında yer alan Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği kurallarına göre uygulanır.

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-4-Yonetmelik-SinavveDegerlendirme.htm * Ders İzlencesini görmek için, ders kodunu tıklayınız.


Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kategorisi

Ders saati/Kredi

Önkoşullar

AKTS

 

 

 

(Z/S)

T

U

L

K

 

 

1

FZTR101​

Anatomi - I

Z

3

3

0

4

 

6

1

FZTR103

Fizyoloji - I

Z

3

0

0

3

 

5

1

FZTR111

Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş

Z

2

0

0

2

 

5

1

BESD103

Beslenmeye Giriş

Z

2

0

0

2

 

4

1

ENGL171

İngilizce – I

Z

3

0

0

3

 

4

1

PSYC111

Psikoloji Bilimi

Z

2

0

0

2

 

3

1

FIZK109

Temel Fizik

Z

2

2

0

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

19

 

30

2

FZTR102

Anatomi – II

Z

3

3

0

4

 

6

2

FZTR104

Fizyoloji – II

Z

3

0

0

3

 

5

2

FZTR115

Isı-Işık Hidroterapi

Z

2

1

0

2

 

4

2

FZTR106

Patoloji

Z

2

2

0

2

 

2

2

FZTR107

Normal Motor Gelişim

Z

2

0

0

2

 

4

2

FZTR120

Fizyoterapide Etik

Z

2

0

0

2

 

5

2

ENGL172

İngilizce – II

Z

3

0

0

3

ENGL171

4

 

 

 

 

 

 

 

18

 

30

3

FZTR201

Manipulatif Tedavi – I

Z

2

2

0

3

 

5

3

FZTR203

Elektroterapi – I

Z

2

2

0

3

 

5

3

FZTR205

Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme

Z

2

3

0

3

 

5

3

FZTR207

Dahili Bilimler

Z

2

0

0

2

 

2

3

FZTR217

Fonksiyonel Nöroanatomi

Z

2

0

0

2

 

4

3

FZTR230

Biyomekanik ve Kinezyoloji – I

Z

2

1

0

2

 

5

3

UE – 01

Üniversite Seçmeli Ders - I

S

3

0

0

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

18

 

30

4

FZTR202

Manipulatif Tedavi – II

Z

2

2

0

3

 

5

4

FZTR204

Elektroterapi - II

Z

2

2

0

3

 

5

4

FZTR218

Egzersiz Tedavisi

Z

2

3

0

3

 

5

4

FZTR212

Egzersiz Fizyolojisi

Z

2

0

0

2

 

4

4

FZTR214

Cerrahi Bilimler

Z

2

0

0

2

 

2

4

FZTR232

Biyomekanik ve Kinezyoloji – II

Z

2

1

0

2

 

5

4

UE- 02

Üniversite  Seçmeli Ders - II

S

3

0

0

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

18

 

30

5

FZTR301

Nörofizyolojik Yaklaşımlar  - I

Z

2

2

0

3

 

4

5

FZTR305

Ortopedik Rehabilitasyon

Z

2

2

0

3

 

4

5

FZTR307

Pediatrik Rehabilitasyon

Z

2

2

0

3

 

4

5

FZTR312

İş ve Uğraşı Tedavisi

Z

2

1

0

2

 

3

5

FZTR315

Pulmoner Rehabilitasyon

Z

2

2

0

3

 

4

5

FZTR317

Ortez ve Rehabilitasyonu

Z

2

2

0

3

 

4

5

AE - 01

Alan Seçmeli Ders - I

S

2

0

0

2

 

4

5

FZTR216

Yaz Stajı

Z

0

0

0

0

Ön koşul 50 kredi

3

 

 

 

 

 

 

 

19

 

30

6

FZTR302

Nörofizyolojik Yaklaşımlar  - II

Z

2

2

0

3

 

4

6

FZTR308

Nörolojik Rehabilitasyon

Z

2

2

0

3

 

4

6

FZTR306

Sporda Fizyoterapi

Z

2

2

0

3

 

4

6

FZTR314

Farmakoloji

Z

2

0

0

2

 

3

6

FZTR318

Protez ve Rehabilitasyonu

Z

2

2

0

3

 

4

6

FZTR321

Kardiyak Rehabilitasyon

Z

2

2

0

3

 

4

6

MATE211

Biyoistatistik

Z

2

0

1

2

 

4

6

FZTR316

Yaz Stajı -  II

Z

0

0

0

0

FZTR216 ve 90 kredi

3

 

 

 

 

 

 

 

19

 

30

7

FZTR403

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 

Z

3

0

0

3

 

4

7

FZTR407

Fizyoterapide Özel Konular

Z

2

0

0

2

 

2

7

FZTR411

Muskuloskeletal Rehabilitasyonda Klinik Çalışma-I

Z

1

7

0

4

 

8

7

FZTR413

Nöroloji ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Klinik Çalışma-I

Z

1

7

0

4

 

8

7

AE02

Alan Seçmeli Ders - II

S

2

0

0

2

 

4

7

UE 03

Universite Seçmeli Ders -  III

S

3

0

0

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

18

 

30

8

FZTR222

Halk Sağlığı

Z

2

0

0

2

 

2

8

FZTR412

Muskuloskeletal Rehabilitasyonda Klinik Çalışma-II

Z

1

7

0

4

 

8

8

FZTR414

Nöroloji ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Klinik Çalışma-II

Z

1

7

0

4

 

8

8

HIST280

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

Z

2

0

0

2

 

4

8

AE 03

Alan Seçmeli Ders

S

2

0

0

2

 

4

8

AE 04

Alan Seçmeli Ders

S

2

0

0

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

16

 

30

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

145

 

240

Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, , K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi​FZTR101      Anatomi - I         
Bu ders insan anatomisi, vücut sistemleri ve fonksiyonlarının öğrenilmesini amaçlanır. Dersin kapsamında, anatomiye giriş, terminoloji, kemikler, eklemler, kaslar hakkında genel bilgiler, insan organizması, hareket sistemi konuları yer alır.
 
Kredi:  ( 3 / 3 / 0 ) 4                                                                         Önkoşul: Yok                                            AKTS : 6
Dersin Kısa Adı: Anatomi - I                                                          Kategorisi: Alan Dersi                             Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: İnsan vücudu, kaslar


FZTR103      Fizyoloji - I        
Bu derste fizyoloji bilimine giriş ve bu kapsamda yer alan hücre, kan, kas ve iskelelet sistemi, dolaşım sistemi fizyolojisinin incelenmesini içerir.
 
Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                                  Önkoşul: Yok                                                       AKTS :5
Dersin Kısa Adı: Fizyoloji - I                                                    Kategorisi: Alan Dersi                                        Eğitim Dili:Türkçe
Anahtar Kelimeler: Organizma, system


FZTR111      Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş        
Fizyoterapi ve rehabilitasyon tanımları ve karşılaştırmaları, mesleğin tarihçesi, mesleğin önemi, fizyoterapistin sorumlulukları, fizyoterapistin çalıştığı sağlık alanları,fizyoterapiyi uygulamalara yansıtma, hastalar ve diğer sağlık profesyonelleri ile etkili iletişim becerileri, takım çalışması, güncel ve kanıta dayalı bilgi tanımlamaları ile bu bilgiye ulaşmak için kullanılan temel yöntemler öğretilir.
 
Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                       Önkoşul:  Yok                                                      AKTS:5
Dersin Kısa Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş            Kategorisi: Alan  Dersi                                        Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Tanım, giriş


FZTR102       Anatomi - II       
Bu ders kapsamında ürogenital sistem, endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi yapıları teorik ve pratik olarak uygulamalı bir şekilde işlenir.
 
Kredi:  ( 3 / 3 / 0 ) 4                                                           Önkoşul: Yok                                                        AKTS :6             
Dersin Kısa Adı:Anatomi                                                 Kategorisi: Alan  Dersi                                         Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: İnsan vücudu, sistemler


FZTR104       Fizyoloji – II
Bu derste solunum sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistem ve sinir sistemine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılır.
 
Kredi:  ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                                        Önkoşul: Yok                                                     AKTS :5
Dersin Kısa Adı: Fizyoloji                                                              Kategorisi: Alan  Dersi                                     Eğitim Dili:Türkçe
Anahtar Kelimeler: Hormon, metabolizma


FZTR115       Isı – Işık – Hidroterapi
Isı ajanlarının kullanımı için temel bilgiler (inflamasyon ve iyileşme mekanizması), ağrıda ısı ajanlarının kullanımı ile ilgili teoriler, ısının fiziksel özellikleri-fizyolojik etkileri, ışık kaynakları, kanunları ve fizyoterapide kullanımı, infraruj, ultraviole, laser’in fizyolojik etkileri, laser’in kullanıldığı hastalıklar ve uygulama yöntemleri, helioterapi. Hidroterapide kullanılan tanımlar, hidroterapide fizyolojik kavramlar, hidroterapide uygulama yöntemleri, girdap banyoları, kelebek banyoları, duş ve spraylar, fluidoterapi, nemli sıcaklık uygulamaları, hot-pack-parafin ve saunalar, havuz tedavisi ve su içi egzersizleri, hidroterapide kullanılan testler, kaplıcalar.
 
Kredi:  ( 2 / 1 / 0 ) 2                                                                   Önkoşul: Yok                                                            AKTS:4
Dersin Kısa Adı: Isı, Işık ,Hidroterapi                                     Kategorisi: Alan  Dersi                                            Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Isı, Işık             


FZTR106        Patoloji
Kas hastalıkları, yumuşak doku tümörleri, periferik sinir sistemi hastalıkları, kemik tümörleri, kemiğin enfeksiyöz  hastalıkları ve kırıklar, kıkırdak tümörleri ve artritik hastalıkların patolojisi. Merkezi sinir sistemi hastalıkları, çocukluk çağı hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, çevresel ve metabolik hastalıkların patolojisi.
 
Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                Önkoşul: Yok                                                             AKTS:2
Dersin Kısa Adı: Anatomi                                                      Kategorisi: Fakülte Ana Dersi                                 Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: doku, hastalık


FZTR107      Normal Motor Gelişim
Normal hareket ve fonksiyon ile ilgili terminoloji, gelişim teorileri ve modelleri, fetal dönemden genç erişkin döneme kadar olan hareket gelişimi, motor kontrol, motor öğrenme ve modelleri, hareketi etkileyen diğer vücut sistemlerinin gelişim aşamaları öğretilir.
 
Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                         Ön Koşul: Yok                           AKTS: 4
Dersin Kısa Adı:  Normal Motor Gelişim                                     Kategori: Alan Dersi                Eğitim Dili: İ Türkçe
Anahtar Kelimeler: Motor kontrol, hareket


FZTR120      Fizyoterapide  Etik         
İlkel devirlerden günümüze kadar hasta bakım anlayışındaki değişimler, temel etik kavramları, etik teoriler, temel etik ilkeleri,  tıp etiği ilkeleri, neden sonuç modelleri ve etik karar verme süreci, hasta hakları ve sağlık çalışanı sorumlulukları, mesleki ve insani değerler, fizyoterapide mesleki etik kodlar, mesleki ve insani değerler ile ilgili bilgiler öğretilir.
                      
Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                    Önkoşul: Yok                                                        AKTS:5               
Dersin Kısa Adı:Fizyoterapide Etik                                          Kategorisi: Alan  Dersi                                         Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Sorumluluk, multidisipliner çalışma


FZTR201       Manipulatif Tedavi   - I
Klasik masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, endike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar sonucu oluşan reaksiyonlar, uygulandığı hastalıklar, değerlendirme yöntemleri ders içeriğinde yer alır. Konnektif doku masajı uygulama yöntemleri, spor masajı uygulamalı olarak anlatılır.
 
Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                               Önkoşul: Yok                                                AKTS :5
Dersin Kısa Adı: Manipulatif Tedavi - I                                              Kategorisi: Alan Dersi                                 Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Masaj, teknik


FZTR203       Elektroterapi - I
Elektroterapiye giriş, elektrofizyoloji, alçak frekanslı akımların özellikleri ve prensipleri, galvani akımı, tıbbi ve cerrahi galvanizm, iyontoforezis, elektrodiagnoz, faradik akım, sinuzoidal akım, diadinamik , enterferansiyel akımları, russian akımları, transkuteneal elektriksel sinir stimülasyonu, yüksek voltaj galvanik stimülasyonu, mikroakımı içeren bir derstir. Ayrıca, bu akımların etki mekanizmaları, endikasyonları, kontraendikasyonları, tehlikeleri, bakım, emniyet ve hijyenik şartları da anlatılır.
 
Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                       Önkoşul: Yok                                                       AKTS:5
Dersin Kısa Adı:Elektroterapi - I                                                Kategorisi: Alan  Dersi                                       Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Frekans, mekanizma


FZTR205       Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme      
Postür analizi, antropometrik ölçümler, kas kısalık testleri, esneklik, normal eklem hareketleri, kas kuvveti ölçme ve değerlendirme yöntemleri incelenir.
 
Kredi:  ( 2 / 3 / 0 ) 3                                                                                                         Önkoşul: Yok                             AKTS :5           
Dersin Kısa Adı: Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme                            Kategorisi: Alan  Dersi             Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Değerlendirme, hastalık


FZTR207       Dahili Bilimler
Ders kapsamında, kardiyak ve göğüs hastalıkları, endokrin sistem, gastrointestenal sistem ve renal problemler, otoimmunite ve romatizmal hastalıklar incelenir.
 
Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                            Önkoşul: Yok                                                  AKTS :2
Dersin Kısa Adı: Dahili Bilimler                                                        Kategorisi: Alan  Dersi                                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler:Sistem, hastalıklar


FZTR217       Fonksiyonel Nöroanatomi
Merkezi sinir sistemi'nin (MSS) makroskopik anatomisi ve fizyolojisi, medulla spinalis, truncus serebri, formasyo retikularis, serebellum, çıkan ve inen yolları, kranial sinirler, bazal ganglionlar, diensephalon, görme ve işitme yolları, limbik sistem, otonom sinir sistemi,  telencephalon ve MSS’nin damarları ders içeriğinde yer alır.
 
Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                            Önkoşul: Yok                                                  AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Fonksiyonel Nöroanatomi                                  Kategorisi: Alan  Dersi                                   Eğitim Dili:Türkçe
Anahtar Kelimeler:sinir, merkezi sinir sistemi


FZTR230       Biyomekanik ve Kinezyoloji - I
Temel biyomekanik prensipleri, uygulama alanları, kinetik ve kinematik, intrinsik ve ekstrinsik kuvvetler, dinamik ve statik denge, günlük yaşam aktivitelerinin biyomekanik prensiplerini içerir. Kinezyoloji bilimi, kemik yapısı, eklem yapısı, konnektif doku, fonksiyonları, tendon, ligament yapıları, kıkırdak yapı ve fonksiyonları, kasların rolleri, kasılma prensipleri, kasılma tipleri, temel nörolojik yapılar, insan hareketinin nörofizyolojik temelleri incelenir.
 
Kredi:  ( 2 / 1 / 0 ) 2                                                                         Önkoşul: Yok                                                       AKTS:5
Dersin Kısa Adı: Biyomekanik ve Kinezyoloji - I                         Kategorisi: Alan  Dersi                                       Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: kuvvet, doku, denge


FZTR202       Manipulatif Tedavi - II
İntervertebral yapının fizyolojisi ve mekanik bozukluklarını, manipulatif tedavinin esaslarını, direkt ve indirekt manipulasyon tekniklerini ve örnek tedavi seans protokollerini, Cyriax'ın ortopedik manipulatif tedavi yaklaşımlarını, transvers friksiyon masajını, mobilizasyon tekniklerini ve traksiyon yöntemlerini içerir.
 
 
Kredi:  (  2 / 2 / 0 ) 3                                                                                Önkoşul: Yok                                               AKTS :5
Dersin Kısa Adı: Manipulatif Tedavi - II                                               Kategorisi: Alan  Dersi                               Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Maniplatif, teknik


FZTR204       Elektroterapi - II             
Biofeedback, Fonksiyonel Elektrik Stimulasyonu, elektromegnetizm, elektromanyetik alanlar, yüksek frekanslı akımların elde edilişi, kısa dalga diatermi, kesikli elektromanyetik enerji, mikrodalga diatermi, ultrason, magnetoterapi, laser ve bu akımların etki mekanizmaları, endikasyonları, kontraendikasyonları, tehlikeleri, bakımı, emniyet, hijyenik şartları konularını içeren bir derstir.
 
Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                              Önkoşul: Yok                                                 AKTS:5
Dersin Kısa Adı: Elektroterapi - II                                                      Kategorisi: Alan  Dersi                                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Frekans,mekanizma


FZTR218        Egzersiz Tedavisi
Egzersizin amaçları, sınıflandırılması ve egzersiz programının planlanmasının öğretilmesi, normal eklem hareket açıklığının korunması, esnekliğin geliştirilmesi, kas kuvvetinin artırılması, germe, gevşeme, postür bozukluklarını içeren, temel değerlendirme ve ölçme yöntemleri doğrultusunda belirlenen farklı bozukluklarda problem çözme ve egzersiz programını oluşturma becerisinin geliştirilmesini içeren konular incelenecektir.
 
 
Kredi:  ( 2/ 3/ 0) 3                                                                                   Önkoşul: Yok                                               AKTS :5
Dersin Kısa Adı:Terapatik  Egzersizler                                                Kategorisi: Alan Dersi                                Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, program


FZTR212    Egzersiz Fizyolojisi
Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitim, pulmoner sistem, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi konularını içerir.
 
Kredi:  ( 2 /0 /0 ) 2                                                                                           Önkoşul: Yok                                 AKTS :4
Dersin Kısa Adı: Egzersiz Fizyolojisi                                                             Kategorisi: Alan Dersi                   Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler:Sistem, fonksiyonel kapasite


FZTR214        Cerrahi Bilimler
Kalp ve damar sistemi ile ilgili genel klinik bilgiyi ve cerrahi yaklaşımları, hamilelik ve doğumun fizyolojik sürecini ve gelişebilecek sorunları ve korunma yöntemlerini, postoperatif cerrahi komplikasyonları ders içeriğinde yer alır.
 
Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                                   Önkoşul: Yok                                      AKTS :2
Dersin Kısa Adı: Cerrahi Bilimler                                                            Kategorisi: Alan Dersi                       Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler:Cerrahi, bilgi


FZTR232         Biyomekanik ve Kinezyoloji – II
Ayak ve ayak bileği, diz eklemi, kalça eklemi, pelvis, omurga, omuz eklemi, dirsek eklemi, el ve el bileği kinezyolojisi ve patomekaniği incelenecektir. Yürüyüş ve koşmanın normal ve patolojik özellikleri ve analizi işlenecektir.
 
Credits: ( 2 / 1 / 0 ) 2                                                                                  Önkoşul: Yok                                          AKTS:5
Abbreviated Title: Biyomekanik ve Kinezyoloji - II                                Kategorisi: Alan Dersi                           Eğitim Dili: Türkçe
Keywords: Hareket, Yürüyüş, Analiz


FZTR301       Nörofizyolojik Yaklaşımlar - I
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılan temel nörofizyolojik yaklaşımlar, farklılıkları ve uygulama teknikleri, Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik temeli, yöntemleri, temel işlemleri, teknikleri, üst ve alt ekstremite paternleri, boyun ve üst gövde paternleri, alt gövde paternleri, resiprokal paternler, gevşemeye, hayati fonksiyonlara ve fonksiyonel aktivitelere yönelik PNF uygulamalarını içerir.
 
Kredi:  ( 2/ 2 /0 ) 3                                                                                                Önkoşul: Yok                                    AKTS :4
Dersin Kısa Adı: Nörofizyolojik Yaklaşımlar - I                                                Kategorisi: Alan Dersi                     Eğitim Dili:Türkçe
Anahtar Kelimeler: Norofizyolojik yaklaşım, metod


FZTR305       Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyonun genel prensipleri, yara iyileşmesi, travmayı takiben rehabilitasyon yaklaşımları, muskuloskeletal sistemin travmatik, enfeksiyöz ve dejeneratif patolojileri, kollajen doku hastalıklarında, cerrahi gerektiren, gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıkları için uygulanacak erken, geç dönem fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları ve teknikleri incelenecektir. Bu kapsamda sık görülen kırıklar, endoprotezler, osteoporoz, omuz, bel, diz ve ayak yaralanmaları ve patolojileri ile ilgili fizyoterapi değerlendirmesi, konservatif ve cerrahi sonrası rehabilitasyonu, ayrıca spondiloartropati, romatoid artrit, osteoartrit ve non-artiküler romatizmal hastalıklarda değerlendirme ve rehabilitasyonu hakkında güncel bilgilere yer verilecektir.
 
Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                                             Önkoşul: Yok                               AKTS :4
Dersin Kısa Adı: Ortopedik Rehabilitasyon                                                    Kategorisi: Alan  Dersi               Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: kemik, tedavi


FZTR307       Pediatrik Rehabilitasyon
Çocuklarda nöromüsküler sistem ve fonksiyonel motor gelişim özelliklerinin kronolojik süreci hakkında bilgi edinerek, doğumsal ve doğum sonrasında gelişimi olumsuz yönde etkileyen çeşitli nörolojik bozukluklar incelenmektedir. Serebral paralizi, mental ve motor retardasyon, down sendromu, kas hastalıkları, torticollis ve doğumsal brakiyal pleksus yaralanmalarında degerlendirme ve fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları teorik ve pratik olarak anlatılmaktadır.
 
Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                                    Önkoşul: Yok                                          AKTS:4
Dersin Kısa Adı: Pediatrik Rehabilitasyon                                              Kategorisi: Alan  Dersi                          Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: engelli, çocuk
 

FZTR312       İş ve Uğraşı Tedavisi
Genel performansı tanımlama ve değerlendirme yöntemleri, transfer aktiviteleri prensipleri ve eğitimi, günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmeleri ve eğitimi, nörolojik hastalıklarda iş ve uğraşı tedavisi, duyu algı motor testleri ve eğitimi ve rehabilitasyonu, el değerlendirme ve rehabilitasyonu, pediaktik hastalıklara yönelik iş ve uğraşı değerlendirme ve tedavisini içerir.
 
Kredi:  (2 / 1 / 0) 2                                                                                           Önkoşul: Yok                                          AKTS :3
Dersin Kısa Adı: İş ve Uğraşı Tedavisi                                                          Kategorisi: Alan  Dersi                          Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: performans, analiz


FZTR315        Pulmoner Rehabilitasyon
Solunum hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri, tedavi yöntemleri, solunum problemi olan neonatallerde fizyoterapi ve rehabilitasyon protokollerinin teorik ve pratik uygulamalarını içerir.
 
Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                                          Önkoşul: Yok                                    AKTS :4
Dersin Kısa Adı: Pulmoner  Hastalıklar ve Rehabilitasyonu                     Kategorisi: Alan Dersi                     Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: patofizyoloji, respiratuar hastalıklar


FZTR317      Ortez ve Rehabilitasyonu
Ortezlerin biomekanik prensipleri, üst alt ekstremite ve spinal bölge için kullanılan ortezler, sporda, pediatride, mobilite problemlerinde, kas iskelet sistemi ve nörolojik durumlarda ortez uygulamaları, ortez uygulamalarında klinik karar verme ve rehabilitasyonu içerir.
 
Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                                          Önkoşul: Yok                                   AKTS:4
Dersin Kısa Adı:Ortez ve Rehabilitasyonu                                                   Kategorisi: Alan  Dersi                   Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Biyomekani prensipleri, yaralanma
 


FZTR216      Yaz Stajı – I
Öğrencilere teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri pekiştirmek için fizyoterapi programı ile ilgili birimlerde 15 iş günü boyunca fizyoterapist gözetimi altında uygulamalara katılır.
 
Kredi:  ( 0 / 0 / 0 ) 0                                                               Önkoşul: Min. 50 krediyi tamamlamış olmak                 AKTS: 3
Dersin Kısa Adı:Yaz Stajı - I                                                  Kategorisi: Alan Dersi                                                         Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: yaz stajı


FZTR302       Nörofizyolojik Yaklaşımlar - II
İnme patofizyolojisi ve bulgularının öğretilmesi, inme sonrasında uygulanacak değerlendirme ve rehabilitasyon uygulamaları ve Brunnstrom, Bobath ve Johnstone yöntemleri gibi çeşitli rehabilitasyon yaklaşımlarının teorik ve pratik temellerinin incelenmesini kapsar.
 
Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                                Önkoşul: Yok                                               AKTS:4
Dersin Kısa Adı: Nörofizyolojik Yaklaşımlar - II                                 Kategorisi: Alan  Dersi                               Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Hemipleji, bobat


FZTR308       Nörolojik Rehabilitasyon
               
Dersin temel amacı, nörolojik problemleri olan hastalarda değerlendirme amacıyla kullanılacak yöntemler ve değerlendirme sonuçlarına göre tedavi programının planlanması ve uygun fizyoterapi yaklaşımlarının belirlenmesi, kullanım amaçları ve rehabilitasyondaki yeri konusunda teorik bilgi kazandırılması ve klinik uygulamalara temel oluşturulmasıdır. Nörolojik hastalıklar ve bu hastalıklara ait özel değerlendirme yöntemleri ve rehabilitasyon uygulamaları incelenecek ve tartışılacaktır. Santral ve periferik sinir sisteminin enfeksiyöz, vasküler, travmatik, dejeneratif ve idyopatik hastalıklarında fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları incelenecektir.
 
Kredi:    ( 2 /3 / 0 ) 3                                                                                    Önkoşul: Yok                                          AKTS​:4
Dersin Kısa Adı: Nörolojik Rehabilitasyon                                              Kategorisi: Alan Ana Dersi                   Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: rehabilatasyon, nöroloji   
 

FZTR306       Sporda Fizyoterapi         
Spor yaralanmalarının önlenmesinde genel prensipler, ilk yardım, ön tedavi, bantlama, kesin tedavi, üst ekstremite spor yaralanmalarında fizyoterapi-rehabilitasyon, alt ekstremite yaralanmalarında fizyoterapi-rehabilitasyon.
 
Kredi: ( 2 /2/0 ) 3                                                                                      Önkoşul: Yok                                           AKTS:4
Dersin Kısa Adı: Sporda Fizyoterapi                                                     Kategorisi: Alan Ana Dersi                    Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: tedavi, spor
 

FZTR314       Farmakoloji
Sınıflandırmalar, aktif bileşenler, etki mekanizmaları, dozaj, biyo-fayda, ilaçların yan etkileri.
kredi:  (2 / 0 / 0) 2                                                                                  Önkoşul: Yok                                             AKTS: 3
Dersin kısa adı: Farmakoloji                                                                Kategorisi: Alan Ana Dersi                      Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: ilaç, dozaj
 

FZTR318        Protez ve Rehabilitasyonu
Amputasyonların tanımı, sebepleri ve seviyeleri, protezlerin biyomekaniksel prensipleri, farklı seviyelerde üst ve alt ekstremite amputelerinin protez uygulamaları konjenital amputelerde protezler, preoperatif, postoperative, protez öncesi, protez ve protez sonrası rehabilitasyon yaklaşımları, alt ekstremite protez kullanıcılarında ortak yürüyüş deviasyonları ve çözümleri.
       
Kredi:  ( 2 / 2 / 0) 3                                                                                   Önkoşul: Yok                                          AKTS :4
Dersin Kısa Adı:Protez ve Rehabilitasyonu                                         Kategorisi: Alan  Dersi                          Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Ampute, Yapay bacak


FZTR321       Kardiyak Rehabilitasyon
Kardiyak rehabilitasyon programlarının felsefesi, takım yaklaşımı, kardiyovasküler endurans, egzersiz ve fiziksel uygunluk, koroner arter hastalığı risk faktörleri, ekipman, iyileşme ve rehabilitasyonun fazları, yatan hasta aktivitelerinde fonksiyonel sınıflama rehberi, kardiyak rehabilitasyona özgü sonuç ölçüm yöntemleri, kardiyovasküler cerrahi sonrası rehabilitasyonu kapsar.
 
Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                                                    Önkoşul: Yok                                             AKTS :4
Dersin Kısa Adı: Kardiyak  Rehabilitasyonu                                           Kategorisi: Alan  Dersi                             Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: grup çalışması, kardiyovasküler system


FZTR 316       Yaz Stajı - II       
 
Teorik olarak edinilen fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik bilginin pratik olarak uygulanması amacıyla kurum ve hastane fizyoterapistleri ile akademik personel danışmanlığında 15 iş günü süresince staj yaptırılır.
 
Kredi:  ( 0 / 0 / 0 ) 0                                                                      Önkoşul: FZTR216 ve 90 Kredi                          AKTS: 3
Dersin Kısa Adı:Yaz Stajı - II                                                        Kategorisi: Alan Ana Dersi                                 Eğitim Dili:Türkçe
Anahtar Kelimeler: Staj


FZTR403       Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 
 
Araştırma planlama, veri toplama formu oluşturma, saha ölçümlerini yapma, verileri bilgisayara aktarma, bulguları yorumlama, araştırmanın raporlanmasını içerir.
 
Kredi:    (3 / 0 / 0 ) 3                                                                                  Önkoşul: Yok                                                AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri                Kategorisi: Alan Ana Dersi                         Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler:Sağlık,  Araştırma


FZTR407     Fizyoterapide Özel Konular         
 
Geriatrik rehabilitasyon, vestibüler rehabilitasyon, kognitif rehabilitasyon, diyabette rehabilitasyon, kronik böbrek yetmezliğinde rehabilitasyon ve güncel rehabilitasyon yaklaşımlarının tartışılmasını içerir.
 
Kredi:    (2 / 0 / 0 ) 2                                                                            Önkoşul: Yok                                                AKTS: 2
Dersin Kısa Adı: Özel Konular                                                           Kategorisi: Alan Ana Dersi                         Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Özel Konular


FZTR411       Muskuloskeletal Rehabilitasyonda Klinik Çalışma- I
 
Kas iskelet sistemi hastalıklarında, protez-ortez hastalarında, sporcularda ve romatizmal hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon temel pratik uygulamaları ve vaka tartışmaları.
 
Kredi:  ( 1 / 7 / 0 ) 4                                                                          Önkoşul:Yok                                                          AKTS: 8
Dersin Kısa Adı: Muskuloskeletal Rehabilitasyon-I                    Kategorisi: Alan Ana Dersi                                  Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, Muskuloskeletal


FZTR413        Nöroloji ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Klinik Çalışma- I              
 
Erişkin ve pediatrik nörolojik hastalıklarda, kardiyak ve pulmoner hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon temel uygulamaları ve vaka tartışmaları.
 
Kredi:  ( 1 / 7 / 0 ) 4                                                                                   Önkoşul:Yok                                                   AKTS: 8
Dersin Kısa Adı: Nörolojik ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon      Kategorisi: Alan Ana Dersi                            Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, Nöroloji, Kardiyopulmoner


FZTR222       Halk Sağlığı
 
Sağlık ve halk sağlığı tanımları ve ilkeleri, halk sağlığının tarihsel gelişim süreci; topluma dayalı rehabilitasyoun gerekliliği ve amaçları, işlev veya yapı bozukluğu, yeti yitimi ve engellilik tanımları, engelliliği açıklayan tıbbi ve sosyal modellerin tanımları; primordiyal, birincil, ikincil ve üçüncül koruma tanımları, amaç, hedef grupları, sonuç çıktıları; halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen etmenler; sağlığın belirleyicileri; enfeksiyon zinciri tanımı ve hastalık bulaş yolları ve korunmaya yönelik önlemler; bağışıklama ile ilgili temel tanımlamalar; halkın sağlık eğitimi ve bilinçlendirilmesi için gerekli yaklaşımlar yer almaktadır.
 
Kredi:    (2 / 0 / 0 ) 2                                                                          Önkoşul: Yok                                               AKTS: 2
Dersin Kısa Adı: Toplum Sağlığı                                                     Kategorisi: Alan Ana Dersi                         Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Halk, Sağlık


FZTR412        Muskuloskeletal Rehabilitasyonda Klinik Çalışma- II
 
Kas iskelet sistemi hastalıklarında, protez-ortez hastalarında, sporcularda ve romatizmal hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ve klinik problem çözme.
 
Kredi:  ( 1 / 7 / 0 ) 4                                                                             Önkoşul:Yok                                                     AKTS: 8
Dersin Kısa Adı: Muskuloskeletal Rehabilitasyon-I                       Kategorisi: Alan Ana Dersi                             Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler:  Fizyoterapi, Muskuloskeletal


FZTR414       Nöroloji ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Klinik Çalışma- II
               
Erişkin ve pediatrik nörolojik hastalıklarda, kardiyak ve pulmoner hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ve klinik problem çözme.
 
Kredi:  ( 1 / 7 / 0 ) 4                                                                                      Önkoşul:Yok                                            AKTS: 8
Dersin Kısa Adı: Nörolojik ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon         Kategorisi: Alan Ana Dersi                     Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler:  Fizyoterapi, Nöroloji, Kardiyopulmoner

Diğer akademik birimler tarafından verilen tüm temel dersler


BESD103       Beslenmeye Giriş            
Yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenme.
 
Kredi:  (2/ 0 / 0 ) 2                                                                                 Önkoşul: Yok                                       AKTS:4
Dersin Kısa Adı: Beslenmeye Giriş                                                    Kategorisi: Alan Ana Dersi                 Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Dengeli beslenme, yemek


PSYC111       Psikoloji Bilimi 
Psikolojinin tanımı, tarihçesi ve dalları, davranış gelişimi, kişilik, öğrenme ilkeleri, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, davranış üzerine sosyal etkiler. Psikolojinin bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar ve bilimsel metod. Psikolojide temel süreçler ve uygulama alanları.
                                             
Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                             Önkoşul: Yok                                             AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: Psikoloji Bilimi                                                        Kategorisi: Alan Ana Dersi                      Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Bilim
Dersi veren Bölüm: Psikoloji


FIZK109        Temel Fizik          
Fiziksel büyüklükler, ölçümler ve birimler. Vektörler ve bir hareket ve bu iki boyut, parçacık dinamiği ve Newton kanunları, iş ve enerji, elektrik alanları, Coulomb Kanunu, Gauss Kanunu ve elektrik potansiyeli, sığa ve dielektrik malzemeler, akım, direnç ve Ohm' s Kanunu, manyetik alan.
 
Kredi:  ( 2/ 2 / 0 ) 3                                                                             Önkoşul: Yok                                      AKTS:4
Dersin Kısa Adı:  Temel Fizik                                                           Kategorisi: Alan Ana Dersi                Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Birimler, vektörler
Dersi veren Bölüm: Fizik


ENGL171      İngilizce - I
ENGL171, birinci sınıf, İngilizce dil dersidir. Bu ders öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtildiği gibi, İngilizce seviyelerini A1 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini geliştirmeleri için düzenlenmiştir. Bu ders ayrıca öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                                   Önkoşul: Yok                                                      AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: İngilizce - I                                                    Kategorisi: Üniversite Ana                               Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası, A1
Dersi veren Bölüm: Modern DillerENGL172      İngilizce - II
ENGL172, birinci sınıf, ikinci dönem İngilizce dil dersidir. Bu ders öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtildiği gibi, İngilizce seviyelerini A1 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini geliştirmeleri için düzenlenmiştir. Bu ders ayrıca öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                                     Önkoşul: ENGL171                                             AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: İngilizce - II                                                     Kategorisi: Üniversite Ana                                Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası, A1
Dersi veren Bölüm: Modern Diller


MATE211      Biyoistatistik
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, istatistiğin sağlık bilimlerinde ve bu konuda yapılan çalışmalarda kullanımı, veri toplama, tanımlayıcı istatistikler, tablo ve grafikler, olasılık ve olasılıksal dağılımlar, örnekleme, hipo
tez testler, regresyon ve korelasyon analizi. İstatistik kavramı, Temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, istatistiksel karşılaştırma yöntemleri, istatistiksel analizler, araştırma tasarımları, veri toplama araçları, yeterlilik ve güvenilirliklerin incelenmesi, ölçekleme ve bilimsel rapor hazırlama.
 
Kredi:  ( 2 / 0 /1 ) 2                                                                           Önkoşul: Yok                                              AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Biyoistatistik                                                        Kategorisi: Alan Ana Dersi                        Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: biyoloji, istatistik
Dersi veren Bölüm: MatematikHIST280       Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa girişi, Mondros Ateşkesi, Atatürk’ün kişiliği ve Samsuna çıkışı, kongreler dönemi ve Kurtuluş Savaşı, Saltanatın kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk ilke ve inkılapları, modern Türkiye konuları yer almaktadır.
 
Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                                  Önkoşul: Yok                                         AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi                              Kategorisi: Üniversite Ana                   Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Tarih, inkilap
Dersi veren Bölüm: Atatürk Araştırma Merkezi


 DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunlarımız ne diyor?

 


 


 


 
DAÜ Web Siteleri