Skip Navigation LinksSports-Sciences-(Turkish)

Egzersiz ve Spor Bilimleri (Türkçe)Genel Bilgi

Spor Bilimleri Bölümü' nün misyonu; araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, çağdaş eğitim ve öğretim standartlarına ulaşmak ve çeşitli spor dallarının yanında, sporun biyolojik, sağlık bilimleri, davranış bilimleri, eğitim bilimleri, yönetim ve organizasyon yönleri konusunda yeterli bilgilerle donatılmış nitelikli ve profesyonel antrenör ve spor yöneticileri yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim

Spor Bilimleri Programı her türlü altyapısı tamamlanmış, çağdaş teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortamda öğrenci odaklı eğitim verilmek üzere kurulmuştur. Programın yürütülmesinde Türkiye' deki birçok seçkin üniversitenin akademik ve mesleki olarak ulusal ve uluslararası alanda deneyimli ve birikimli, profesyonel eğitimcilerinden destek alınmaktadır. Öğrencilerin eğitimi için analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme gibi becerilerin derslere yayılarak, programlı ve sistematik olarak mesleki bilgiyle birleştirilerek verildiği bir program tasarlanmıştır.

Olanaklar

Spor Bilimleri programı tam donanımlı laboratuvarlar, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre düzenlenmiştir. Laboratuvarlar, geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanlarında ayni anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ merkez kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Ayrıca, Üniversitemiz; öğrencilere boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır. Kampüs alanında yüksek standart donanımına sahip bir spor merkezinin, rekreasyon alanlarının, yüzme havuzlarının ve üniversiteye ait bir plajın ve Üniversite içerisinde sportif alanda faaliyet göstermekte olan birçok kulübün var olması en önemli farklılıklarımız arasındadır.

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olacak olan öğrenciler 'Spor Bilimcisi, Antrenör, Spor Uzmanı, Spor Yöneticisi, Spor animatörü' gibi çalışma alanlarında farklı ünvanlar alabileceklerdir.

  • Turizm sektöründe yer alan turistik işletmelerde rekreasyon yöneticisi ve organizatörü,
  • Özel fitnes merkezlerinde fitness uzmanı ve lideri,
  • Fitness merkezlerinde etkinlik koordinatörü ve yöneticisi,
  • Kamplarda lider,
  • Üniversitelerde akademisyen,
  • Spor Eleştirmeni,
  • Spor Yazarı,
  • Kamu kuruluşlarının spor merkezlerinde spor uzmanı ve fitness lideri,
  • Antrenörlük gibi ünvanlara sahip olabilirler.


Semester

Ref
Code

Course
Code

Full Course Title

Course Category

Credit

Prerequisites

ECTS

Lec

Lab

Tut

Tot

1

D5111

SPRB101

Spor Bilimlerine Giriş

AC

2

0

0

2

 

4

1

D5112

SPRB103

Rekreasyona Giriş

AC

2

0

0

2

 

4

1

D5113

SPRB105

Atletizm

AC

1

2

0

2

 

3

1

D5114

SPRB107

Açık Alan ve Kapalı Alan Sporları - I

AC

2

4

0

4

 

6

1

D5115

FZTR151

Anatomiye Giriş

AC

2

2

0

3

 

6

1

D5116

ENGL171

İngilizce - I

UC

3

0

0

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

D5121

SPRB104

Açık Alan ve Kapalı Alan Sporları - II

AC

2

4

0

4

 

6

2

D5122

SPRB106

Spor Sosyolojisi

AC

2

0

0

2

 

4

2

D5123

SPRB108

Yüzme - I

AC

2

2

0

3

 

6

2

D5124

SPRB110

Rekreatif  Eğitsel Oyunlar

AC

2

2

0

3

 

6

2

D5125

FZTR116

Sağlık için Spor

AC

2

0

0

2

 

4

2

D5126

FZTR152

Fizyolojiye Giriş

AC

2

0

0

2

 

4

2

D5127

ENGL172

İngilizce - II

UC

3

0

0

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

D5131

SPRB201

Vücut geliştirme ve Fitnes

AC

2

2

0

3

 

6

3

D5132

SPRB203

Psikomotor Gelişim ve Öğrenme

AC

2

0

0

2

 

4

3

D5133

FZTR225

Spor Fizyolojisi

AC

2

0

0

2

 

4

3

D5134

FZTR221

Kinesiyolojiye Giriş

AC

2

0

0

2

 

4

3

D5135

HIST280

Atatürk İlke ve İnkilapları

UC

2

0

0

2

 

4

3

D5136

AE 01

Alan Seçmeli Dersi - I (Bireysel Sporlar)

AE

2

2

0

3

 

6

3

D5137

AE 02

Alan Seçmeli Dersi - II (Takım Sporları)

AE

2

2

0

3

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

D5141

SPRB204

Antrenman ve Hareket  Bilgisi

AC

2

0

0

2

 

4

4

D5142

SPRB206

Sporda İletişim Becerileri

AC

2

0

0

2

 

4

4

D5143

SPRB208

Spor Psikolojisi

AC

2

0

0

2

 

4

4

D5144

FZTR224

Sporcu Sağlığı ve İlkyardım

AC

2

0

0

2

 

4

4

D5145

SPRB212

Yüzme - II

AC

2

2

0

3

 

6

4

D5146

AE 03

Alan Seçmeli Dersi - III (Bireysel Sporlar)

AE

2

2

0

3

 

6

4

D5147

AE 04

Alan Seçmeli Dersi - IV (Takım Sporları)

AE

2

2

0

3

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

D5151

SPRB301

Sporda Fiziksel Uygunluk Testleri

AC

2

2

0

3

 

6

5

D5152

SPRB303

Spor Bilimlerinde Yönetim ve Organizasyon

AC

2

0

0

2

 

4

5

D5153

SPRB305

Spor Bilimlerinde Liderlik Becerileri

AC

2

0

0

2

 

4

5

D5154

SPRB307

Rekreasyonda  Program Geliştirme

AC

2

2

0

3

 

6

5

D5155

AE 05

Alan Seçmeli Dersi - V (Bireysel Sporlar)

AE

2

2

0

3

 

6

5

D5156

AE 06

Alan Seçmeli Dersi - VI (Takım Sporları)

AE

2

2

0

3

 

6

5

D5157

UE 01

Üniversite Seçmeli Dersi - I

UE

3

0

0

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

D5161

SPRB302

Rekreasyon İşletmeciliği

AC

3

0

0

3

 

4

6

D5162

SPRB308

Doğa Sporları

AC

2

2

0

3

 

6

6

D5163

SPRB310

Spor Tarihi

AC

2

0

0

2

 

4

6

D5164

BESD312

Sporcu Beslenmesi

AC

2

0

0

2

 

4

6

D5165

AE 07

Alan Seçmeli Dersi - VII (Bireysel Sporlar)

AE

2

2

0

3

 

6

6

D5166

AE 08

Alan Seçmeli Dersi - VIII (Takım Sporları)

AE

2

2

0

3

 

6

6

D5167

ITEC115

Bilgisayara Giriş

UC

2

2

0

3

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

D5171

SPRB400

Mesleki Uygulama - I (Yaz stajı)

AC

0

0

0

0

 

0

7

D5172

SPRB401

Mesleki Uygulama – II

AC

0

16

0

2

 

8

7

D5173

SPRB403

Rekreasyonda Tesis Planlama ve Araç Kullanımı

AC

2

0

0

2

 

4

7

D5174

SPRB405

Uzmanlık Spor Dalı

AC

2

4

0

4

 

6

7

D5175

FZTR403

Sağlık Bilimlerinde  Araştırma Yöntemleri

FC

3

0

0

3

 

4

7

D5176

UE 02

Üniversite Seçmeli Dersi - II

UE

3

0

0

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

D5181

SPRB402

Mesleki Uygulama - III

AC

0

16

0

2

 

8

8

D5182

SPRB404

Rekreasyonda Pazarlama

AC

2

0

0

2

 

4

8

D5183

SPRB406

Antrenörlük Uygulaması

AC

2

4

0

4

 

6

8

D5184

SPRB408

Rekreasyonda Halkla İlişkiler

AC

2

0

0

2

 

4

8

D5185

SPRB410

Sporda Etik

AC

2

0

0

2

 

2

8

D5186

UE 03

Üniversite Seçmeli Dersi - III

UE

3

0

0

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​


SPRB101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ  

Bu ders; Spor Bilimlerinin temel kavramları; eğitim ve öğretimde sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi; beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği; spor bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek spor bilimlerini oluşturulmasının tarihsel gelişimi ve spor bilimlerinin geleceği gibi konuları içermektedir. 

Kredi: ( 2 / 0/ 0 ) 2                                                             Önkoşul: Yok                                      AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Spor Bilimlerine Giriş                         Kategorisi: Alan Ana Dersi                Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler:Spor, Bilim, Beden Eğitimi

SPRB103 REKREASYONA GİRİŞ

Rekreasyon; günümüz insanının önemli bir sağlık riski sayılan “hareketsizliğin" spor ve açık alan etkinlikleri ile önlenmesi, her yaştaki insanın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkısı; aile, bölge ve ülke ekonomisine katkısı, turizm ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanıtımı ve ulusal gelir sağlama katkısı, bakımından önemli bir yere sahiptir. Rekreasyon faaliyetleri serbest zaman aktivitelerini doğru ve bilimsel bir şekilde organize edip yönlendirmeyi amaçlar. Bu ders ile öğrenciler, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde ve toplumsal kurallara uyulmasında rekreatif faaliyetleri planlamayı öğrenirler. Rekreasyonun engelli bireylerde fiziksel ve ruhsal sağlığı etkilediğini; bireyde sosyalleşme, dayanışma ve bütünleşmeyi sağladığını öğrenirler. 

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                          Önkoşul: Yok                                            AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Rekreasyona Giriş                              Kategorisi:Alan Ana Dersi                     Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler:Rekreasyon, Aktivite

SPRB107 AÇIK ALAN VE KAPALI ALAN SPORLARI - I 

Öğrenciler, futbol, golf, atletizm gibi çeşitli açıkhava sporları ve hentbol, voleybol, badminton, salon futbolu, basketbol gibi çeşitli salon sporları üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler sporların kurallarını öğrenecek. 

Kredi: ( 2 / 4 / 0 ) 4                                                               Önkoşul: Yok                                               AKTS: 6

Dersin Kısa Adı: Açıkalan ve Kapalıalan Sporları I         Kategorisi: Alan Ana Dersi                         Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Açık alan, Kapalı alan, Spor

FZTR151 ANATOMİYE GİRİŞ

Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.

Kredi: ( 2 / 2/ 0 ) 3                                                                   Önkoşul: Yok                                            AKTS: 6

Dersin Kısa Adı: Anatomiye Giriş                                         Kategorisi: Alan Ana Dersi                      Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler:İnsan,Organlar,Fonksiyon, Anatomi

SPRB110 REKREATİF EĞİTSEL OYUNLAR

Bu ders; Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, spor branşlarına yönelik oyunlar gibi konular içermektedir. Ayrıca öğrenciler, oyunları sunma becerilerini uygulamalı olarak geliştirecekler. 

Kredi: ( 1 / 2 / 0) 1                                                                    Önkoşul: Yok                                               AKTS: 3

Dersin Kısa Adı: Rekreatif Eğitsel Oyunlar                           Kategorisi: Alan Ana Dersi                        Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Aktivite, Eğitim, Oyun

FZTR152 FİZYOLOJİYE GİRİŞ

Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim dersin kapsamında yer almaktadır. Ayrıca ders; hücre fizyolojisi, sinir, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi konularını içermektedir. 

Kredi: ( 2 / 2/ 0 ) 3                                                                     Önkoşul: Yok                                           AKTS: 6 

Dersin Kısa Adı: Fizyolojiye Giriş                                            Kategorisi: Alan Ana Dersi                     Eğitim Dili: Türkçe 

​Anahtar Kelimeler:Kas, Sinir, Hücre, Fizyoloji

FZTR116 SAĞLIK İÇİN SPOR 

Bu ders; sağlığın tanımı ve amacı, fiziksel aktivitenin sağlığa katkısı, düzenli fiziksel aktivitenin insan vücudunda meydana getirdiği değişimler, kardiovasküler risk faktörleri ve obezite üzerine etkileri, spor ve kas - iskelet sitemi, kalp - dolaşım sistemi, sindirim sitemi, postür ilişkisi gibi konuları içermektedir. 

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                     Önkoşul: Yok                                      AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Sağlık İçin Spor ve Fitness                           Kategorisi: Alan Ana Dersi                Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Spor, Aktivite, rekreasyon

SPRB104 YÜZME - I 

Öğrenciler, yüzme stilleri (serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek) ve teknikleri üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. 

Kredi: (2 / 2 / 0 ) 3                                                                    Önkoşul: Yok                                         AKTS: 6

Dersin Kısa Adı: Yüzme I                                                        Kategorisi: Alan Ana Dersi                  Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler:Yüzme, Su sporları

SPRB105 ATLETİZM 

Tanım, tarihçe, sınıflandırma, koşular atlamalar, atlamalar ve kurallar ile atletizmin disiplinlerinin yanında bu ders, Atma, atlama, koşular ve yürüyüş tekniklerini basamaklarıyla birlikte öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Kredi: (1 / 2 / 0 ) 2                                                                  Önkoşul: Yok                                             AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: Atletizm                                                      Kategorisi: Alan Ana Dersi                       Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Atletizm, Koşu, Atlama, Yürüyüş

SPRB106 SPOR SOSYOLOJİSİ 

Spor sosyolojisi, sosyolojik yaklaşımın spor olgusuna tatbik edilmesidir. Bu ders; sportif faaliyetlerin toplumdaki yerinin ve işlevinin belirlenmesi; spor olgusunun, diğer sosyal kurumlarla olan ilişkilerini, farklı ​gruplar ve kategorilerde oluşturduğu görüntülerin belirlenmesi gibi konular içermektedir. 

Kredi: (2 / 0 / 0 ) 2                                                                Önkoşul: Yok                                              AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: Spor Sosyolojisi                                       Kategorisi: Alan Ana Dersi                       Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler:Spor, Sosyoloj, Bilim

 SPRB108 AÇIK ALAN VE KAPALI ALAN SPORLARI - II 

Öğrenciler, futbol, golf, atletizm gibi çeşitli açıkhava sporları ve hentbol, voleybol, badminton, salon futbolu, basketbol gibi çeşitli salon sporları üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler sporların kurallarını öğrenecek.

Kredi: ( 2 / 4 / 0 ) 4                                                                  Önkoşul: Yok                                            AKTS: 6

Dersin Kısa Adı: Açıkalan ve Kapalıalan Sporları II             Kategorisi: Alan Ana Dersi                    Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Açık alan, Kapalı alan, Spor

FZTR225 SPOR FİZYOLOJİSİ 

Spor Yöneticiliği Bölümü Programını alan öğrencilere, sedanter kişiler ve sporcularda egzersizin organizma üzerinde yarattığı değişiklikler ve adaptasyonların yanı sıra bu değişikliklerin nasıl, ne zaman ve hangi boyutlarda olduğunun genel bir yapı içerisinde açıklanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Kredi: ( 2 /0 / 0 ) 2                                                                         Önkoşul: Yok                                        AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Spor Fizyolojisi                                                 Kategorisi: Alan Ana Dersi                 Eğitim Dili: Türkçe

 Anahtar Kelimeler: Spor, Fizyoloji, Egzersiz

FZTR221 KİNESİYOLOJİYE GİRİŞ 

Bu ders; kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri, spora yönelik olarak koşma, tenis gibi sporlarda yapılabilecek hareket analizleri gibi konuları içermektedir. 

Kredi: (2 /0 / 0 ) 2                                                                       Önkoşul: Yok                                           AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Kinesiyoloji                                                     Kategorisi: Alan Ana Dersi                    Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler:Kinesioloji, Hareket, Bilim,

SPRB201 VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES

 Öğrenciler, vücut geliştirme ve fitness üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler bu sporlarda kullanılan metodları, teorileri ve prensipleri öğrenecek. Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3 Önkoşul: Yok ECTS Kredisi: 6 Dersin Kısa Adı: Vücut Geliştirme ve Fitnes Kategorisi: Alan Ana Dersi Eğitim Dili: Türkçe Anahtar Kelimeler: Vücut Geliştirme, Fitnes, Antrenman

SPRB204 ANTRENMAN VE HAREKET BİLGİSİ 

Bu ders; antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biyomotor yeteneklerinin geliştirilmesi gibi konuları içermektedir. 

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                  Önkoşul: Yok                                             AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: Antrenman ve Hareket Bilgisi                 Kategorisi: Alan Ana Dersi                       Eğitim Dili: Türkçe

 Anahtar Kelimeler: Antrenman, Hareket, Antrenman İlkeleri

SPRB206 SPORDA İLETİŞİM BECERİLERİ 

Bu derste, iletişimin spordaki önemi işlenecektir. Ayrıca öğrenciler iletişim çeşitlerini, sporda iletişim engellerini ve iletişim becerilerini öğrenecekler.

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                               Önkoşul: Yok                                              AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: Sporda Iletişim Becerileri                      Kategorisi: Alan Ana Dersi                        Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Spor, İletişim Becerileri, İletişim Engelleri

FZTR224 SPORCU SAĞLIĞI VE İLKYARDIM 

Bu ders; sağlık bilgisi tanımı ve amacı; sporcu sağlığında genel konular, anatomik bölgelere göre spor yaralanmaları, spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma-soğuma, spor sakatlıklarında tedavi ilkeleri, türleri ve bandajlama teknikleri; ilkyardımın tanımı ve amacı, acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri gibi konuları içermektedir. 

Kredi: ( 2 / 0 / 0 )2                                                               Önkoşul: Yok                                              AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Sporcu Sağlığı ve İlkyardım                  Kategorisi: Alan Ana Dersi                       Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Spor, Sağlık, Spor Yaralanmaları, İlkyardım

SPRB212 YÜZME - II 

Öğrenciler, serbest yüzüş stili üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca, öğrenciler can kurtarma, hayatta kalma ve boğulmaya yönelik ilk yardım müdahalelerini öğrenecek. Yelken, surf gibi su sporlarına ait çeşitli bilgi öğrenilecek. 

Kredi: (2 / 2 / 0 ) 3                                                               Önkoşul: Yok                                                  AKTS: 6

Dersin Kısa Adı: Yüzme II                                                  Kategorisi: Alan Ana Dersi                           Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Yüzme, Su Sporları

SPRB208 SPOR PSİKOLOJİSİ 

Bu ders iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm spor psikolojisindeki değişik teoriler üzerine yoğunlaşıyor ve stres yönetimi, sporcunun kullandığı gevşeme metodları ve motivasyon gibi konular içeriyor. Ikinci bölüm sporda sosyal psikolojindeki değişik teoriler üzerine yoğunlaşıyor ve sporda hiddet, saldırı gibi konular içeriyor. 

Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 2                                                              Önkoşul: Yok                                                AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Spor Psikolojisi                                       Kategorisi: Alan Ana Dersi                         Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Spor, Psikoloji, Motivasyon

SPRB203 PSİKOMOTOR GELİŞİM VE ÖĞRENME 

Bu ders; psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi Beceri ve öğrenmenin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri, beceri öğrenimini etkileyen bireysel ve sosyo-kültürel faktörler ile becerilerin ölçülmesi gibi konuları içermektedir.

Kredi: ( 2/ 0/ 0) 2                                                                   Önkoşul:Yok                                                    AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Psikomotor Gelişim ve Öğrenme          Kategorisi: Alan Ana Dersi                            Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Psikomotor Gelişim, Öğrenme, Sinir Sistemi

SPRB301 SPORDA FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİ 

Bu ders; fiziksel uygunluğun tanımı ve önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel yöntemlerin tanımı; fiziksel uygunluk parametrelerinin ölçülmesinde kullanılan laboratuar ve alan testlerinin öğrenilmesi ve uygulanması; Performans ve fiziksel uygunluğu ölçmek üzere kullanılabilecek testler, uygulama şekilleri ve sonuçların incelenerek değerlendirilmesi; sporcuların ihtihtiyaçlarına ve amaçlanan antrenman programlarına uygun testlerin seçimi gibi konuları içermektedir. 

Kredi: (2 / 2 / 0 ) 3                                                                       Önkoşul: Yok                                               AKTS:6 

Dersin Kısa Adı: Sporda Fiziksel Uygunluk Testleri               Kategorisi: Alan Ana Dersi                          Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Spor, Fiziksel uygunluk, Test, Performans

SPRB303 SPOR BİLİMLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Bu ders; rekreasyon alanlarında yönetim bilincinin geliştirilmesi ve organizasyon bilgisinin geliştirilmesi, yöneticilerin karşılaştığı problemler, organizasyon kalıpları, politikaları, yönetim süreçleri gibi konuları içermektedir. 

Kredi: ( 2 / 0 / 0) 2                                                                              Önkoşul: Yok                                          AKTS : 4

Dersin Kısa Adı: Spor Bilimlerinde Yönetim ve Organizasyon   Kategorisi: Alan Ana Dersi                     Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Spor, Bilim, Yönetim; Organizasyon

SPRB305 SPOR BİLİMLERİNDE LİDERLİK BECERİLERİ 

Bu ders; liderlik teorileri, teknikleri, rekreasyondaki liderlik problemleri, liderin yönetim, planlama, ve rekreasyon programı yürütmedeki roller gibi konular içermektedir. 

Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                                                Önkoşul: Yok                                          AKTS: 6

Dersin Kısa Adı: Spor Bilimlerinde Liderlik Becerileri                     Kategorisi: Alan Ana Dersi                   Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri, Liderlik, Yönetim

SPRB302 REKREASYON İŞLETMECİLİĞİ 

Bu ders; gelişmiş toplumların özellikleri ve tercih edilen rekreasyon modelleri; gelişmekte olan toplumların özellikleri ve rekreasyonla ilişkisi gibi konular içermektedir. 

Kredi: ( 3 / 0/ 0) 3                                                                                   Önkoşul: Yok                                       AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Rekreasyon İşletmeciliği                                          Kategorisi: Alan Ana Dersi                 Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, İşletme, Rekreasyon Modelleri

SPRB307 REKREASYONDA PROGRAM GELİŞTİRME 

Bu ders; rekreasyon programlarının planlanması, organize edilmesini içeren metot ve yöntemler, rekreasyon programlarında ihtiyaç belirlenmesi, program yapısı, geliştirilmesi ve boş zaman etkinlik programlarını uygulamaya aktarılması gibi konular içermektedir. 

Kredi: ( 2 / 2 / 0) 3                                                                                  Önkoşul: Yok                                         AKTS :6

Dersin Kısa Adı:Rekreasyonda Program Geliştirme                        Kategorisi: Alan Ana Dersi                   Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Organizasyon, Program geliştirme

SPRB308 DOĞA SPORLARI

Öğrenciler, trekking, kampçılık, bisiklet gibi çeşitli doğa sporları üzerine eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler bu sporlardaki temel kavramları ve temel güvenlik önlemlerini öğrenecek. 

Kredi: ( 2 / 2 / 0 )3                                                                              Önkoşul: Yok                                           AKTS: 6

Dersin Kısa Adı: Doğa Sporları                                                        Kategorisi: Alan Ana Dersi                    Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Doğa, Spor, Kampçılık

BESD312 SPORCU BESLENMESİ

Bu ders öğrencinin beslenme ilke ve özellikleri konusunda bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Dersin kapsamında; beslenmenin tanımı ve önemi, besin öğeleri ve fonksiyonları, sporda beslenme, besin gereksinimleri, sporcu besinleri gibi konular ele alınmaktadır. 

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                              Önkoşul: Yok                                      AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: Sporcu Beslenmesi                                                Kategorisi: Alan Ana Dersi               Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Spor, Beslenme, Besin Öğeleri

SPRB310 SPOR TARİHİ

Bu ders; sporun antik, orta ve modem çağlar boyunca gelişimi ve yerini inceler; düşünce akımları ve Olimpizm yaklaşımıyla sporun anlam ve ilişkilerini konu alır; dünya tarihi paralelinde Türk Spor Tarihi ve geçirdiği devreleri karşılaştırmalı olarak açıklar. 

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                             Önkoşul: Yok                                     AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: Spor Tarihi                                                               Kategorisi: Alan Ana Dersi             Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Spor, Tarih, Olimpiyatlar

SPRB400 MESLEKİ UYGULAMA - I (YAZ STAJI) 

Turizm sektöründe yapılan 30 günlük iş deneyimi. 

Kredi: ( 0 / 0 / 0 ) 0                                                                                Önkoşul: Yok                                     AKTS: 0

Dersin Kısa Adı: Mesleki Uygulama I (Yaz Stajı)                                Kategorisi: Alan Ana Dersi              Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Mesleki Uygulama, Staj

SPRB401 MESLEKİ UYGULAMA - II 

Seçilen alana özgü dönem boyunca yapılan iş başında eğitim. 

Kredi: ( 0 / 16 / 0 ) 2                                                                                  Önkoşul: Yok                                   AKTS: 8

Dersin Kısa Adı: Mesleki Uygulama II                                                     Kategorisi: Alan Ana Dersi             Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Uygulama, Staj, İşbaşı Eğitim

SPRB403 REKREASYONDA TESİS PLANLAMA VE ARAÇ KULLANIMI 

Bu ders, rekreason tesislerinin planlanması, tasarımı, ekipman yerleşimi, bakımı, ve onarımına yönetsel açıdan yaklaşmaktadır. Rekreasyon yöneticisi, yönetim fonksiyonları, yönetim ilkeleri, yönetim teorileri ve bunların spora uyarlanması konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2                                                                                        Önkoşul: Yok                                      AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Rekreasyonda Tesis Planlama ve Araç Kullanımı        Kategorisi: Alan Ana Dersi               Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Tesis Planlama, Araç Kullanımı

SPRB405 UZMANLIK SPOR DALI 

Öğrenciler, seçilen spor dalı üzerine detaylı bir şekilde eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler seçilen sporun kurallarını öğrenecek. 

Kredi: ( 2 / 4 / 0 ) 4                                                              Önkoşul: Yok                                   AKTS: 6

Dersin Kısa Adı: Seçmeli Uzmanlık Spor dalı                  Kategorisi: Alan Ana Dersi             Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Uzmanlık, Spor Dalı

SPRB402 MESLEKİ UYGULAMA - III 

Seçilen alana özgü dönem boyunca yapılan iş başında eğitim. 

Kredi: ( 0 / 16 / 0 ) 2                                                             Önkoşul: Yok                                     AKTS: 8

Dersin Kısa Adı: Mesleki Uygulama III                              Kategorisi: Alan Ana Dersi              Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler:Mesleki Uygulama, Staj, İşbaşı Eğitim

SPRB404 REKREASYONDA PAZARLAMA

Bu ders; sporun pazarlama yöntemleri, kavramları ve metotları; sporun kitlelere yaygınlaştırılması ve benimsenmesi için gerekli pazarlama stratejilerinin incelenmesi; sporda sponsorluk mekanizmasının işleyişi, etkin sponsorluk arayış yöntemleri gibi konular içermektedir. 

Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                                 Önkoşul: Yok                                        AKTS: 4 

Dersin Kısa Adı: Rekreasyonda Pazarlama                        Kategorisi: Alan Ana Dersi                 Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Spor, Pazarlama Yöntemleri, Sponsorluk

SPRB406 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI 

Öğrenciler, seçilen spor dalı üzerine detaylı bir şekilde eğitmenlik ve antrenörlük becerilerini uygulamalı olarak spor merkezlerinde geliştirecekler. Ayrıca öğrenciler seçilen sporun kurallarını öğrenecek. 

Kredi: ( 2 / 4 / 0 ) 3                                                                   Önkoşul: Yok                                         AKTS: 6 

Dersin Kısa Adı: Seçmeli Antrenörlük Uygulaması             Kategorisi: Alan Ana Dersi                  Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler:Uzmanlık, Antrenörlük Uygulaması

SPRB408 REKREASYONDA HALKLA İLİŞKİLER 

Bu ders; halkla ilişkilerin tanımı, kavramları, nitelikleri, teknikleri; halkla ilişkilerin çeşitli ülkelerdeki uygulamaları; rekreasyon yönetiminde halkla ilişiklerin eğitimi, önemi ve uygulamaları gibi konular içermektedir. 

Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                                       Önkoşul: Yok                                         AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: Rekreasyonda Halkla İlişkiler                        Kategorisi: Alan Ana Dersi                   Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Spor, Halkla İlişkiler

SPRB410 SPORDA ETİK

Bu ders; sporda ahlak ve değer yargıları; doping çeşitleri ve dopingin insan vücuduna verdiği zararlar gibi konuları içermektedir. 

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 3 Önkoşul: Yok ECTS Kredisi: 4 Dersin Kısa Adı: Sporda Etik Kategorisi: Alan Ana Dersi Eğitim Dili: Türkçe Anahtar Kelimeler: Spor, Etik, Ahlak

 Diğer akademik birimler tarafından verilen tüm temel dersler

ENGL171 İNGİLİZCE - I 

ENGL171 birinci sınıfın birinci döneminde verilen akademik İngilizce dersidir. Dersin amacı, öğrencilerin akademik söyleme, dil yapılarına ve sözdağarına ilişkin bilgi ve bilinçlerini sağlamlaştırıp geliştirmektir. Dersin başlıca odağı akademik ortamlarda yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek ve genel olarak öğrenme becerilerini iyileştirmektir. 

Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                               Önkoşul: Yok                                            AKTS:4

Dersin Kısa Adı: İngilizce I                                                   Kategorisi: Üniversite Ana Dersi            Eğitim Dili: İngilizce

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, İngilizce Dersi Veren Bölüm: Yabancı Diller

ENGL172 İNGİLİZCE - II

ENGL172 birinci sınıfın ikinci döneminde verilen akademik İngilizce dersidir. Dersin amacı, öğrencilerin akademik söyleme, dil yapılarına ve sözdağarına ilişkin bilgi ve bilinçlerini daha da sağlamlaştırıp geliştirmektir. Dersin başlıca odağı akademik ortamlarda yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek ve genel olarak öğrenme becerilerini daha ileri düzeyde iyileştirmektir. 

Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3                                                                    Önkoşul: Yok                                          AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: İngilizce II                                                      Kategorisi: Üniversite Ana Dersi         Eğitim Dili: İngilizce 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, İngilizce Dersi Veren Bölüm: Yabancı Diller

HIST280 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ile ilgili temel kavramlar. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti'nin dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve İslahat Fermanı, I. Ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordu'nun Kuruluşu, I. İnönü Meydan Muharebesi, II. İnönü

Meydan Muharebesi, Kütahya – Eskişehir Meydan Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması 

Kredi: ( 2 / 0 / 0 )2                                                       Önkoşul: Yok                                                             AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: Atatürk İlke ve İnkilapları             Kategorisi: Üniversite Ana Dersi                             Eğitim Dili: Türkçe 

Anahtar Kelimeler: Tarih, inkilap Dersi Veren Bölüm: Atatürk Araştırma Enstitüsü

ITEC115 BİLGİSAYARA GİRİŞ 

Bilgisayarın ve bilgisayarı oluşturan parçaların tanıtımı, önemli bilgisayar dillerinin dayandığı temeller, yazılım bilgi ve becerisi, sağlık ve eğitim alanlarında yaygın olarak kullanılan bilgisayar paket programlarının tanıtımı ve kullanma becerisini kazandırma.

Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3                                                      Önkoşul: Yok                                                             AKTS: 4

Dersin Kısa Adı: Bilgisayara Giriş                             Kategorisi: Üniversite Ana Dersi                            Eğitim Dili: Türkçe

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, Paket Program Dersi Veren Bölüm: Bilgisayar Enformatik 


DAÜ Web Siteleri