Skip Navigation LinksNews
List All News Articles

EMU, Faculty of Health Sciences, Nursing Department organised Blood Donation Campagin

EMU, Faculty of Health Sciences, Nursing Department organised Blood Donation Campagin
Published Date: Friday, 11 May 2018

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği işbirliği ile Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri Halk Sağlığı Hemşireliği dersi kapsamında ve dersin Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Sinem Dağ, Öğr. Gör. Meltem Altınışık ve Okutman Bedia Uysal'ın danışmanlığında 11.05.2018 tarihinde 09.30-15.30 saatleri arasında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi La Piron Cafe önündeki park alanında Kan Bağışı Kampanyası düzenlenmiştir.

Kampanyaya DAÜ öğrencileri, görevli personeli ve Gazimağusa halkı büyük ilgi ve katılım göstermiştir. Gönüllülerden kan alma işlemi Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği  hemşireleri tarafından gerçekleştirilmiştir.